Новости

 
 

Новости

новиниМЕЖІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2018 рік

Керуючися ст. 266 Податкового кодексу України, п. 24 частини першої ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 № 483, враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку, селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити на території Межівської селищної ради податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з 01 січня 2018 року.
 2. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з врахуванням змін Податкового кодексу України згідно додатку 1.
 3. Установити на території Межівської селищної ради:

1)                 ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 2;

2)                 пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 1 Іодаткового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

 1. Оприлюднити рішення шляхом розміщення на сайті Межівської селищної ради.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку.
 3. Рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.

Селищний голова     В.М. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

смт. Межова 19 грудня 2017 року № 145-03/УІІ

Згідно з оригіналом

Секретар ради

Л.В. МАКСІМКІНА

 

Додаток 1

про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Межівської селищної ради від 19.12.2017 № 145 - 03/УІІ

Положення

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Межівської селищної ради

 1. Платники податку 
 2. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
 3. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
 4. якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

3)                 якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

4)                 якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 1. Об’єкт оподаткування 
 2. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі його частка.
 3. Не є об’єктом оподаткування:

2.2.1.      об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

2.2.2.      будівлі дитячих будинків сімейного типу;

2.2.3.      гуртожитки;

2.2.3.      житлова нерухомість, не придатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням Межівської селищної ради ;

2.2.4.      об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям - інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

2.2.5.      об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

2.2.6.      будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

2.2.7.      будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

2.2.8.      об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

2.2.9.      База оподаткуванні!

2.2.9.      Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

2.2.9.      База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

2.2.9.      База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

2.2.10.  Пільги із сплати податку

2.2.10.  База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а)         для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б)         для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в)         для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) - на 180 кв. метрів.

2.2.10.  Об’єкти житлової та /або нежитлової нерухомості , що перебувають у власності громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями) звільняються від сплати податку.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період

(рік).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до цього підпункту.

2.2.11.  Ставка податку

2.2.11.  Ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв. метр бази оподаткування і визначені в додатку 2 до рішення.

2.2.12.  Податковий період 

2.2.12.  Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2.2.13.  Порядок обчислення суми податку 

2.2.13.  Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а)         за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1 пункту 4 додатка 1 до рішення та відповідної ставки податку;

б)         за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту

 1. пункту 4 додатка 1 до рішення та відповідної ставки податку;

в)         за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 4.1 пункту 4 додатка 1 до рішення та відповідної ставки податку;

г)         сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів «б» та «в» цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

д)         за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебувають у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку . загальна площа якого перевищує 300 кв. м. (для квартири) та /або 500 кв. м. (для будинку), сума податку розрахована відповідно до підпункту «а» - «д» цього підпункту, збільшується на 25000 гривен на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

4)                 Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 додатка 1 до рішення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, Межівської селищної ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 01 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

4)                 Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

 1. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15- денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 2. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому Податковим кодексом України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом ЗО календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 1. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування

податком

 1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
 2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
 3. Порядок сплати податку
 4. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до селищного бюджету Межівської селищної ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
 5. Строки сплати податку
 6. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а)         фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б)         юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 1. Інші положення

5)                 У разі зміни законодавства в частині податку на майно сплата нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки здійснюється з урахуванням вказаних змін.

Інші питання щодо адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які не врегульовані даним рішенням, вирішуються відповідно до норм встановлених Податковим кодексом України та змінами до нього.

Додаток З

про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Межівської селищної ради від 19.12.2017 № 145 - ОЗЛПІ

ПЕРЕЛІК

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2018 рік та вводяться в дію з 01 січня 2018 року.

Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд

Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

 

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи

 1. платника податку, зменшується:
 2. для квартири/квартир незалежно від їх кількості

на 60 кв. метрів

 

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи

1)                 платника податку, зменшується:

2)                 для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості

на 120 кв. метрів

 

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи

2.2.1.      платника податку, зменшується:

2.2.2.      для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток)

на 180 кв. метрів

 

Об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності)

100

 

Об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені

100

 

законом, в тому числі їх частки

 

Будівлі дитячих будинків сімейного типу

100

Садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку

100

Об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю, опікуна, піклувальника

100

Гуртожитки

100

Об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину

100

Об’єкти житлової та /або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями)

100

       

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

 

 

МЕЖІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про встановлення податку на майно в частині плати за землю на території Межівської селищної ради

Керуючись п. 35 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 265, 269 - 289 розділу XII Податкового Кодексу України, відповідно до норм Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення зб&чансованості бюджетних надходжень у 2016 році», п.п. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 Податкового Кодексу України та Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи висновки постійних комісій селищної ради з питань соціально - економічного розвитку, планування бюджету, фінансів та економічних реформ, з питання агропромислового розвитку та землекористування, селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

1.            Затвердити Положення про встановлення податку на майно в частині плати за землю на території Межівської селищної ради (додаток 1).

2.            Встановити з 01 січня 2016 року на території Межівської селищної ради податок на майно в частині плати за землю:

2.1.         за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (не залежно від місцезнаходження) у розмірі 3 % від їх нормативної грошової оцінки;

2.2.         за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної власності) у розмірі 3 % від їх нормативної грошової оцінки;

2.3.         для сільськогосподарських угідь (в межах населених пунктів) у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у таких розмірах:

-              рілля та особисте селянське господарство - 0,5 % (згідно додатку 3),

-              пасовища - 0,1 % (згідно додатку 3),

-              сіножаті - 0,1 % (згідно додатку 3);

2.4.         за земельні ділянки, зайняті житловим фондом (під будівлями і дворами) у розмірі 0,05 % від їх нормативної грошової оцінки (згідно додатку 3);

2.5.         за земельні ділянки (в межах населених пунктів), надані для залізниць в межах смуг відведення у розмірі 0.75 % від їх нормативної грошової оцінки.

3.            Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено у розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

4.            Для земель загального користування 0,25 % від їх нормативної грошової оцінки.

5.            Ставки земельного податку для сільськогосподарських угідь (за межами населених пунктів) у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у таких розмірах:

                рілля та особисте селянське господарство - 1 % (згідно додатку 2),

-                     пасовища - 1 % (згідно додатку 2),

-                     сіножаті -1 % (згідно додатку 2).

 1.  Ставки земельного податку за земельні ділянки, надані для залізничного транспорту в межах смуг відведення, які розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, у розмірі 0.75 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.
 2. Ставки земельного податку за земельні ділянки на землях водного фонду встановлюються у розмірі 0,5 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.
 3. Ставки земельного податку та орендної плати застосовуються у відсотках до нормативної грошової оцінки земель з урахуванням щорічного коефіцієнта індексації, визначеного законодавством України.
 4. Орендна плата за землю справляється відповідно до ст. 288 Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до чинного законодавства.
 5. Звільнити від сплати земельного податку:

-                     дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади комунальної форми власності;

-                     заклади культури, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту;

-                     органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

-                     якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок на такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) справляються на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території;

-                     ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування ( оренду) іншими бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності та джерел фінансування.

 1. Рішення оприлюднити шляхом розміщення на сайті Межівської селищної ради та на дошці оголошень за адресою: смт. Межова, вул. Фрунзе, 9.
 2. Рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії селищної ради з питань соціально - економічного розвитку, планування бюджету, фінансів та економічних реформ і з питань агропромислового розвитку та землекористування.
 4. Визнати таким, що втратило чинність рішення селищної ради від 08 липня 2015 року № 990 «Про встановлення ставок земельного податку на території Межівської селищної ради в розрізі населених пунктів».

Селищний голова

підпис

В.М. Зражевський

 

 

РІШЕННЯ

Про затвердження ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Межівської селищної ради

 

Керуючись статтями 140, 143, 144 Конституції України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 7. 8, 10, 12, 14, 266 Податкового кодексу України, відповідно до норм Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» та Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань соціально - економічного розвитку, планування бюджету, фінансів та економічних реформ, селищна рада

ВИРІШИЛА:

-                     Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Межівської селищної ради (додаток 1).

-                     Затвердити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Межівської селищної ради (додаток 2).

-                     Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року.

-                     Секретарю селищної ради Максімкіній Л.В. оприлюднити дане рішення на офіційній сторінці Межівської селищної ради в мережі Інтернет у десятиденний термін після його прийняття.

-                     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів та економічних реформ.

Селищний голова             В.М. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

 

 

Додаток 2

до рішення сесії селищної ради від 06.07.2016 № 184 - 8/УІІ

Розміри ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів житлової нерухомості по Межівській селищній раді

 

з/п

Типи об’єктів житлової нерухомості

../

Ставка податку, % від мін. зар. плати за 1 м2

1

2

Житловий будинок - будівля капітального, типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно- правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання

0.1

Квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому Проживання

0.1

3

Прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну

0.1

4

Котедж - одно, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою

0.1

5

Кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів

0.1

6

Садові будинки - будинки для літнього (сезонного) використання, які в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідають нормативам, установленим для житлових будинків

0.1

7

Житлові будинки та квартири для використання протягом року у комерційних цілях, надання в оренду

0.2

Розміри ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів нежитлової нерухомості по Межівській селищній раді

 

Типи об’єктів нежитлової нерухомості

 

1

Будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, табори для відпочинку, будинки відпочинку

0.25

2

Будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно- побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей

0.50

3

Будівлі торговельні - торгові центри, магазини, універмаги, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів

0.25

4

Будівлі для публічних виступів,казіно, ігорни будинки

1.00

5

Ресторани та бари, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, підприємства побутового обслуговування

0.25

6

Гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки, які здаються в оренду або використовуються у комерційних цілях

0.25

7

Господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, ангари, котельні, трансформаторні підстанції, які використовуються у комірційних цілях або надаються в оренду

0.20

8

Нерухоме державне та комунальне майно, яке фінансується не тільки з бюджету

0.10

9

Господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, трансформаторні підстанції тощо

0.05

10

Інші будівлі

0.25

11

Промислові будівлі та споруди

0.50

Селищний голова

В.М. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

 

МЕЖІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ П’ЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н НЯ

Про затвердження ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Межівської селищної ради

Керуючись статтями 140. 143. 144 Конституції України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 7, 8, 10. 12. 14. 266 Податкового кодексу України, відповідно до норм Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-У111 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» та Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи висновки постійних комісій селищної ради з питань соціально економічного розвитку, планування бюджету, фінансів та економічних реформ, селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

-                     Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Межівської селищної ради (додаток 1).

-                     Затвердити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Межівської селищної ради (додаток 2).

-                     Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року.

-                     Секретарю селищної ради оприлюднити дане рішення на офіційній сторінці Межівської селищної ради в мережі Інтернет у десятиденний термін після його прийняття.

-                     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів та економічних реформ.

Селищний голова             підпис   В.М. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

 

Додаток 2 до рішення Межівської селищної ради

№ 85 - 5'VII від 29.01.2016

Розміри ставок податку на нерухоме майно, відмінне вц земельної ділянки, для об'єктів житлової

нерухомості но Межікській селищній раді

 

 

Типи об’єктів житлової нерухомості

Ставка податку. % від мін.зар.плати за 1 м2

1.

Житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання.

0.1

2.

Квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання

0.1

3.

Прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка мас з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну

0.1

4.

Котедж - одно, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою

0.1

5.

Кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів

0.1

6.

Садові будинки - будинки для літнього (сезонного) використання, які в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного облатаний не відповідають нормативам, установленим для житлових будинків

0.1

7.

Житлові будинки та квартири для використання протягом рок у комерційних цілях, надання в оренду

0.2

Розміри ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів нежитлової

нерухомості по Межівській селищній раді

Типи об’єктів нежитлової нерухомості

 

1.

Будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, табори для відпочинку, будинки відпочинку

0.25

2.

Будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей

0.50

3.

Будівлі торговельні-- торгові центри, магазини, універмаги, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів

0.25 *

4.

Будівлі для публічних виступів, казіно, ігорні будинки

1.00

5.

Ресторани та бари, станції технічного обслуговування автомобілів. їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі іі громадського харчування, підприємства побутового обслуговування

0.25

6.

Гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки, які здаються в оренду або використовуються у комерційних цілях

0.25

7.

Господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, ангари, котельні, трансформаторні підстанції, які використовуються у комерційних цілях або надаються в оренду

0.20

8.

Нерухоме державне та комунальне майно, яке фінансується не тільки з бюджету

0.10

9.

Господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, трансформаторні підстанції тощо

0.05

10.

Інші будівлі

0.25

II.

Промислові будівлі та споруди

0.50

Секретар селищної ради

Л.В. МАКСІМКІНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сельское хозяйство

15 Декабря 2014, 12:55

В Украине сократилось поголовье свиней, коров и птицы

Численность КРС оказалась ниже, чем в прошлом году

 428

Раздел: Новости экономики

Последние новости по запросу "сельское хозяйство"

 

России не нужны импортные продукты – Медведев С 10 Декабря 2014, 11:50

Премьер РФ уверен, что страна сама себя обеспечит продовольствием

 1080  1

Раздел: Новости экономики

 

Путин подписал закон о создании свободной экономической зоны в Крыму 30 Ноября 2014, 20:27

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

 3281  22

Раздел: Новости Крыма

 

Все новости с запросом "сельское хозяйство"

 

В Украине сократилось поголовье свиней, коров и птицы 15 Декабря 2014, 12:55

Численность КРС оказалась ниже, чем в прошлом году

Раздел: Новости экономики

 

Сельскому хозяйству в Украине грозят налоговые трудности С 26 Ноября 2014, 08:20

Для животноводческих предприятий готовят отдельную ставку обложения

 1827  4

Раздел: Бизнес новости

 

В России из-за дефицита хотят открыть госрезерв гречки 20 Ноября 2014, 11:41

Крупа сильно подорожала

 809  6

Раздел: Новости экономики

 

 

"План Маршалла" для Украины может заработать в ближайшее время С 3 Ноября 2014, 17:09

Большую часть инвестиций предлагают направить в агросектор

 11283  2

Раздел: Новости политики

 

Гонтарева назвала причины замедления падения ВВП С 3 Ноября 2014, 13:46

Металлургия и сельхоз-бизнес растут, а падение промышленности замедлилось

 785  1

Раздел: Новости экономики

 

 

Украина может стать лидером на европейском рынке продовольствия – Яценюк С 23 Октября 2014, 13:45

Украинцы с американцами и канадцами могут контролировать весь мировой рынок продовольствия, зерновых и кукурузы, считает премьер

 647  5

Раздел: Новости экономики

 

В экономике Украины растет только сельское хозяйство 9 Октября 2014, 13:35

ВВП страны падает

 488  1

Раздел: Новости экономики

 

 

Рада обязала украинцев регистрировать всех коров и свиней 4 Июля 2014, 13:22

Законодательство приводят в соответствие с нормами ЕС

 3274

Раздел: Новости экономики

 

Яценюк намерен поднимать Украину с помощью АПК и энергетики С 25 Июня 2014, 13:42

Пакеты по реабилитации и других отраслей должны подать все министры

 813

Раздел: Последние новости Украины

 

 

Яценюк ожидает покорение Украиной мирового рынка продовольствия за три года С 25 Июня 2014, 13:28

Украина провела ряд встреч с западными партнерами для развития продовольственной программы

 1113

Раздел: Новости экономики

 

Посреди июня в Турцию и Швейцарию вернулась зима 18 Июня 2014, 00:59

Турцию и Швейцарию посреди лета засыпало снегом

 726

Раздел: Мировые новости

 

 

Министр агрополитики рассказал, как Украине нарастить экспорт сельхозтоваров С 6 Июня 2014, 08:16

Министр АПК Игорь Швайка рассказал "Сегодня", что украинские предприятия могут создавать совместные проекты с иностранными инвесторами

 2296

Раздел: Последние новости Украины

 

Землю должно покупать только государство – министр агрополитики С 6 Июня 2014, 06:28

Министр агрополитики Игорь Швайка рассказал "Сегодня" о своем видении земельной реформы

 1038

Раздел: Новости экономики

 

 

Рада упростила жизнь аграриям 3 Июня 2014, 17:51

Парламент отменил обязательный техосмотр сельхозтехники

 1113

Раздел: Новости политикиОбновлен 01 апр 2018. Создан 16 янв 2015  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО Дніпропетровська область у складі УРСР | Інформаційно-пізнавальний портал