демурино

 
 

демурино
ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ РОДОВИЩ МЕТАЛІЧНИХ РУД. Руди металів доволі нерівномірно поширені в надрах Землі. Потреба людства в них невпинно зростає. Від другої половини ХХ ст. у промислове використання було залучено майже всі види металів. Для їх отримання застосовують традиційні технології видобування й збагачення руди.

 Промислові запаси дорогоцінних, рідкісних і рідкоземельних металів зосереджені в незначній кількості країн світу. Окремі з них майже повністю розташовані в одній країні. Так, 97 % відомих промислових запасів рідкісноземельних металів розташовані в Китаї, 95 % платини — у ПАР, 92 % ніобію — у Бразилії. Чорні та кольорові метали широко застосовують у виробництві новітніх електронних виробів (мал. 56).Основою рудної промисловості світу є видобування залізної руди. Широке використання виробів із заліза зумовили значні обсяги її видобування. Запаси залізної руди в надрах Землі більші, аніж запаси інших металів, разом узятих. Це дозволяє постійно збільшувати обсяг її видобування.

Закономірності розміщення рудних мінеральних ресурсів значною мірою визначаються тектонічною будовою планети. У розломах давніх кристалічних щитів зосереджені значні запаси рідкоземельних, дорогоцінних металів, ніобію, танталу, цирконію.

Найбільший вміст металу мають родовища залізної й марганцевої руд, утворені в докембрії, що приурочені до давніх розломів і западин кристалічних щитів (наприклад, залізорудний басейн Верхнього озера в СТТТА). Найменший вміст заліза (до 30 %) — в осадових оолітових конкреціях озерно-болотистого походження (наприклад, Лотаринзький басейн у Франції). Так само утворені великі родовища марганцю осадового походження та в корі вивітрювання. Родовища першого типу утворилися в олігоцені в морських затоках і концентрують майже 4/5 промислових запасів марганцю (наприклад, найбільше у світі Нікопольське родовище в Україні). У родовищах другого типу, що утворилися в умовах жаркого тропічного клімату, через процеси хімічного вивітрювання частка домішок у руді незначна, що дозволяє отримувати високоякісний марганець (наприклад, родовище Нсута в Гані).

ЗАЛІЗОРУДНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. У світі залізну руду видобувають переважно відкритим способом на гірничо-збагачувальних комбінатах (мал. 57). Шахти будують лише за умови залягання дуже багатих магнетитових руд (наприклад, родовище Кі-руна у Швеції). Видобуту сиру руду очищують від шкідливих домішок сірки, фосфору, кремнію. Так отримують рядову руду, яку потім сортують на доменну та мартенівську.

У розвинених країнах світу створено підприємства чорної металургії на морському узбережжі. Це сприяє появі великих за обсягом перевезень морем регулярних поставок продукції залізорудної промисловості до цих країн.

Шіпі-Борвський гірничо-збагачувальний комбінат від 2012 р. здійснює видобування марганцевої руди в Калахарському марганцевому басейні (Північна Капська провінція, ПАР). Промислові запаси становлять 163 млн т, а виробничі потужності — 2,4 млн т руди на рік.

РОЗВИТОК І РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВ ІЗ ВИДОБУВАННЯ ЗАЛІЗНИХ І МАРГАНЦЕВИХ РУД В УКРАЇНІ. За промисловими запасами залізних і марганцевих руд наша держава є одним з лідерів у світі. Унікальне поєднання на території України на відстані до 500 км великих покладів кам’яного вугілля всіх марок із залізною й марганцевою рудою дозволило створити один з основних світових промислових районів чорної металургії. У світі подібні винятково сприятливі природні передумови є ще в СТТТА, де великі поклади залізної руди в басейні Верхнього озера поєднуються з кам’яним вугіллям в Аппалачському басейні. Проте в ньому відсутні власні великі поклади марганцевої руди.

Унікальні світового значення родовища залізної руди в Україні є основою експорту товарної руди й котунів. Регулярні її поставки за кордон здійснюються вже понад сто років.

 

Мал. 57. Схема гірничо-збагачувального комбінату

1 — кар’єр; 2 — відвали розкривних і порожніх рудовмісних порід; 3 — вантажне відділення; 4 — дробильна, збагачувальна, агломераційна фабрики; 5 — водосховище; 6 — сховище пилувато-піщаних відходів збагачення

Тривале видобування зумовило вичерпаність більшості експлуатованих родовищ багатих залізних руд у Криворізькому залізорудному басейні. Виключно шахтним способом видобувають багаті залізні руди в Білозер-ському залізорудному районі. «Бідну» на залізо руду (35-40 %) отримують у гірничо-збагачувальних комбінатах Кременчуцького басейну. Вона має переважно високий вміст домішок і потребує збагачення й очищення. Для цього флотаційним способом отримують залізорудний концентрат або шляхом первинного обжарювання напівфабрикат — залізорудні котуни.

Нині залізну руду переважно постачають за кордон, а також на вітчизняні підприємства чорної металургії, що так само орієнтовані на експорт готової продукції. Тому залізорудна промисловість України прямо залежить від світового попиту на її продукцію, що сприяє закріпленню сировинної експортоорієнтованої моделі вітчизняної економіки.

Більшість вітчизняного експорту залізорудної продукції (за вагою) припадає на Китай. Зростання обсягів цих поставок з України до Китаю зумовлено нетарифними обмеженнями доступу на ринки ЄС.

Залізну руду продовжують постачати на більшість металургійних заводів Центральної Європи. Промислові запаси залізної руди вітчизняних підприємств достатні для тривалого їх функціонування. У Китаї наявних покладів цієї мінеральної сировини вистачить лише на вісім років. Саме тому ця держава щороку нарощує її імпорт, у тому числі з України.

У залізорудній промисловості України потужні корпорації володіють усіма гірничо-збагачувальними комбінатами. Держава має у своїй власності лише недобудований Криворізький комбінат окиснювальних руд (смт Долинське Кіровоградської області). Введення в дію цього підприємства дозволить істотно збільшити видобування «бідної» залізної руди, задовольнити зростаючі потреби вітчизняної чорної металургії в сировині, необхідній для виробництва сталі та прокату.

Майже половину продукції залізорудної промисловості України видобувають в Інгулецькому, Південному, Північному, Центральному гірничо-збагачувальних комбінатах (усі в м. Кривий Ріг).

Відкриваємо Україну

У 2015 р. запрацювала на повну потужність перша черга Єристовського гірничо-збагачувального комбінату

на базі однойменного родовища залі-зомістких руд у м. Горішні Плавні Полтавської області. Промислові запаси родовища — 613 млн т. Повні виробничі потужності комбінату — 28 млн т ко-тунів на рік.

Важливе значення для отримання високоякісної сталі має використання марганцю. Україна володіє другими у світі його промисловими запасами, поступаючись лише ПАР. Відкритим способом добувають руду Орджонікідзевський (м. Пологи) і в шахтах — Марганецький гірничо-збагачувальні комбінати (м. Марганець) у Дніпропетровській області, що належать кіпрським офшорним компаніям. Вони розробляють родовища в Нікопольському марганцевому басейні. Сира руда збагачується на чотирьох збагачувальних фабриках з одержанням марганцевого концентрату, що містить 34 % (Марганецький) і 37,9 % металу на Орджонікі-дзевському комбінатах. На підприємстві також виробляють марганцевий агломерат. Отриману продукцію переважно по-

стачають на вітчизняні металургійні й феросплавні заводи. Незважаючи на те, що видобування марганцевої руди є меншим від потреб вітчизняних підприємств чорної металургії, марганцевий концентрат експортують. Водночас має місце значно більший імпорт марганцевої руди до України, що покриває понад половину потреби вітчизняних феросплавних заводів. Ця ситуація зумовлена більш низькою, порівняно із закордонними аналогами, якістю української руди. Так само не видобувають власну, а імпортують нікелеву руду та концентрат для виробництва в Україні феронікелю на гірничо-збагачувальному комбінаті в смт Побузьке Кіровоградської області.

РОЗРОБКА РОДОВИЩ РУД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ В УКРАЇНІ. Серед руд кольорових металів в Україні в промислових масштабах видобувають лише ільменітові руди з вмістом титану й рідкоземельних металів. Державні Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат і Вільногір-ський гірничо-металургійний комбінат дають на рік до 600 тис. т ільменітового й 65 тис. т рутилового концентратів. При цьому майже 2/3 своєї продукції вони експортують. Основні обсяги виробленого концентрату експортують. Компанія «Валки-Ільменіт» виробляє ільменітовий концентрат з Валки-Гацьківського родовища, «Ірша-Ільменіт» (обидва в смт Іршанськ Житомирської області) — з відходів Іршанського гірничо-збагачувального комбінату. З відходів Вільногірського державного гірничо-металургійного комбінату підприємство «Кольорові метали» видобуває титаномістку сировину для власних виробничих потужностей.

Особливе місце в добувній промисловості України посідає Миколаївський глиноземний завод, який від 1980 р. переробляє боксити з Гвінеї на металургійний глинозем. Нині це підприємство випускає найбільше глинозему у Східній Європі та є основою виробничого ланцюга світового масштабу.

НЕМЕТАЛЕВІ МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ. Велику групу мінеральних ресурсів становлять неметалеві корисні копалини. Серед них особливе місце посідає видобування кухонної солі. Її отримують двома способа -ми — видобуванням у шахтах і випаруванням у басейнах на узбережжі морів. В Україні кухонну сіль видобуває шахтним способом лише Державне підприємство «Артемсіль» (м. Соледар Донецької області). Підприємство має найбільші в Європі виробничі потужності (7 млн т), 3/4 її йде на експорт.

Калійні солі та фосфорити добувають з метою виробництва відповідних видів мінеральних добрив. Вони є осадовими видами корисних копалин, що сформувалися переважно в кайнозої. Найбільші їхні промислові

поклади й видобування зосереджені в Росії та Марокко.

Каолін є основою виробництва порцеляново-фаянсової продукції. Він також має осадове походження. Україна володіє найбільшими запасами первинних каолінів у Європі. Більшість підприємств із видобування первинного каоліну та виробництва вторинного каоліну

входить до складу ТНК, що його експортують. Так, за кордон постачає 4/5 усього видобутого каоліну з найбільшого в Європі за запасами Глухівського родовища у Вінницькій області «АВК Українське каолінове товариство», що входить до складу ТНК «Кварцверке» (мал. 58).

Це сучасне підприємство гірничодобувної промисловості спеціалізується на видобуванні каоліну-сирцю, виробництві збагачених марок каоліну, фракціонуванні кварцових пісків. Інвестиційні проекти з модернізації обладнання сприятимуть збереженню конкурентоспроможності цього підприємства як в Європі, так і в усьому світі. Виробничі потужності «АВК Українське каолінове товариство»з видобування каоліну становлять більш як 1 млн т на рік. Обсяги виробництва збагачених видів каоліну — понад 140 тис. т на рік.

Відкриваємо Україну

У 2014 р. відкрито новий завод зі збагачення каоліну «СОКА Україна» (с. Жежелів Козятинського району Вінницької області), який 3/4 своєї продукції постачає на експорт. Виробничі потужності першої черги заводу становлять 50 тис. т.

Відкриваємо Україну

У 2016 р. запрацювала перша черга Демуринського гірничо-збагачувального комбінату (с. Новоандріївка Васильківського району Дніпропетровської області) з розробки Вовчанського родовища титано-цирконових руд (промислові запаси — 5 млн т). Триває будівництво збагачувальної фабрики для виробництва ільменіт-цирконієво-го концентрату, проектна потужність якої становить 50 тис. т руди на рік.

Серед неметалевих мінеральних ресурсів виняткове значення мають доломіти та флюсові вапняки, які застосовують у чорній металургії. Їхні промислові родовища доволі поширені на території України, проте найбільше їх видобувають у Донецькій області через близькість до основних підприємств чорної металургії й коксохімічної промисловості. Саме тому провідні підприємства з видобування нерудної мінеральної сировини перебувають у власності корпорацій, що володіють відповідними підприємствами важкої промисловості. Так, До-кучаєвський флюсодоломітний комбінат, Дружківське рудоуправління,

Мал. 58. Видобування каоліну на Глухівському родовищі у Вінницькій області

що видобуває вогнетривкі глини, та Новотроїцьке й Комсомольське рудоуправління (усі в Донецькій області), які видобувають доломіти та флюсові вапняки, входять до складу «СКМ».

Політичні потрясіння й бойові дії в Донецькій й Луганській областях призвели до розриву усталених виробничих зв’язків між металургійними та відповідними добувними підприємствами. Це зумовило різке збільшення імпорту відповідної продукції з Румунії, Словаччини, ОАЕ. Тому відновлюють видобуток на закритих раніше кар’єрах флюсових вапняків у Західній Україні, які раніше постачали вапняк на місцеві цукрові заводи.

БУДІВЕЛЬНІ МІНЕРАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ. В Україні розробляють великі родовища декоративно-облицювального каменю та будівельних матеріалів. Більшу частину гранітів і габро постачають на експорт необро-бленими або з мінімальним обробітком переважно з корінних родовищ у Житомирській області (Коростишівський район), також із цієї області експортують кварцити з найбільшого за їхніми запасами в Європі Овруцького родовища. Більш рівномірно розміщені територією України підприємства з виробництва щебеню, цегли та керамічної черепиці.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ

В Україні велике значення в розвитку добувної промисловості має її орієнтація на збут товарної продукції за кордон.

Більшу частину товарної продукції дає видобуток залізної руди й кам’яного вугілля та пов’язані з ними розроблення родовищ нерудної сировини чорної металургії. За їхніми запасами держава посідає одні з провідних місць у світі. Основні експортні поставки залізної руди спрямовані в Китай. При цьому збільшують видобуток і вводять в експлуатацію лише нові родовища в залізорудній і титанорудній промисловості, товарна продукція яких переважно постачається за кордон.

Знаю і вмію обґрунтувати

1. Зазначте, у які геологічні епохи були сформовані основні поклади паливних ресурсів у світі.

2. Як геологічні умови та тектонічна будова вплинули на розміщення найбільших залізо- й марганцеворудних басейнів світу?

3. Чому в Західній Україні відновлюють видобування флюсових вапняків?

4. Поясніть, як вплинуло розміщення підприємств чорної металургії на експлуатацію родовищ вогнетривів в Україні.

Працюю з картою

За допомогою карт шкільного атласу знайдіть і поясніть розміщення основних родовищ металів, які найбільше використовують у світі та в Україні.

Позначте на контурній карті світу основні родовища залізної руди та країни-ліде-ри з її видобування.

Генерую ідеї

За допомогою інформації, поданої на офіційному сайті Державної служби статистики України, визначте, у яких областях зосереджені основні промислові запаси флюсових вапняків у державі.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Тема. Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобування кам’яного вугілля, нафти та природного газу

Позначте на контурній карті найбільші басейни: кам’яного вугілля світу:

Верхньосілезький (Польща), Кузнецький (Росія), Карагандинський (Казахстан), Північно-Східний (Китай), Східний (Індія), Аппа-лацький (США), Південно-Східний (Австралія);

кам’яного вугілля України:

Донецький і Львівсько-Волинський;

нафти та природного газу світу:

Перської затоки, Західносибірський, Зондський, Сахарський, Гвінейської затоки, Техаський, Мексиканської затоки, Західноканад-ський, Північноморський;

нафти та природного газу в Україні:

Cхідний, Західний, Південний.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Тема. Проблеми й перспективи освоєння родовищ нафти та природного газу на шельфі Чорного й Азовського морів

Алгоритм виконання

1. На контурній карті позначте межу морського шельфу Чорного й Азовського морів. Укажіть основні тектонічні структури та позначте геологічні епохи їхнього утворення.

2. Нанесіть на карту відкриті родовища нафти, газу й конденсату.

3. Позначте межі територіальних вод і виключних економічних зон прибережних держав.

4. Нанесіть на карту ділянки шельфу, на яких ведуться геологопошу-кові дослідження нових родовищ нафти та природного газу.

5. Запропонуйте нові ділянки для їхнього пошуку, виходячи з геологічної й тектонічної будови шельфу, та напрями прокладання нафто- й газопроводів з нових відкритих родовищ.

6. Позначте за шкільним атласом родовища, з яких видобувають нафту й газ, та відповідні підводні нафто- й газопроводи від них на поверхню.

ВИСЛОВЛЮЄМО ВЛАСНІ СУДЖЕННЯ

З розвитком індивідуального землекористування контролювати стан, використання й охорону земель складніше. Одні стверджують, що фермер, ставши господарем землі, буде бережно використовувати її ресурси, підвищувати культуру землеробства. Інші вважають, що, отримавши землю, фермер намагатиметься «витиснути» з неї максимум доходу шляхом нещадної експлуатації, внесення великої кількості мінеральних добрив й отрутохімікатів. Яку точку зору підтримуєте ви? Відповідь обґрунтуйте.

ДИСКУТУЄМО

Прочитайте уважно уривок зі статті А.-Б. Янна «Вже запізно бути песимістом». Визначте, яка основна думка закладена в ній. Чи погоджуєтесь ви з точкою зору автора? Висловте свої судження.

«...Це називається прокляття чорного золота. У двох словах: багатство, що походить від нафти, не є чинником розвитку, а навпаки, посилює владу привілегійованої меншості, яка має доступ до нафтової манни.

Держави, які процвітали, отруюють цим ядом... Підприємства, які з ними вступають у перемовини, навіть за умови, що вони не бажають цього робити, підкорюються логіці хабарництва, інтриг і видавання бажаного за дійсне. Лише держави, у яких є доволі впливові суворі моральні лідери, можуть вистояти перед цим прокляттям — це країни Північної Європи.

У душі кожен з нас знає про це, проте намагається думати про інше. Кожен з нас знає також, що наше суспільство не може відмовитися від нафти. Чорне золото потрібне для виробництва не лише енергії, а й виробів із пластику, косметики, сільськогосподарських добрив. Без нафти ми негайно зупинимось. І тому. усе наше суспільство і ми самі є відповідальними за це» (GEO (France), 2010. — № 381., р. 70).

МІЦНІ ЗНАННЯ — СТРАТЕГІЧНЕ МИСЛЕННЯ

1. Назвіть природні, економічні та соціальні чинники, які впливають на розвиток сільського господарства.

2. Які причини визначають важливість сільського господарства у світовій економіці у ХХІ ст.?

3. Складіть прогноз стану тропічних лісів до кінця століття, враховуючи, що темпи їх знищення сягають 11 млн га на рік при лісовідновленні на 10 % цієї площі. Яким чином скорочення лісового фонду тропічних лісів позначиться на глобальних екологічних проблемах?

4. Поясніть, як, на вашу думку, дивляться на проблему збереження лісів: природолюб, лісничий, підприємець, мисливець.

5. Наведіть приклади країн з найбільшою та найменшою забезпеченістю ріллею з розрахунку на душу населення. Поясніть причини таких відмінностей.

6. Чому в країнах Західної Європи молочне тваринництво відіграє важливішу роль, ніж у СТТТА? Яка при цьому роль природних чинників у спеціалізації рослинництва?

7. Проаналізуйте дані таблиці 8. Поясніть причини таких відмінностей.

Таблиця 8

Країни з найбільшою та найменшою частками аграрної продукції в експорті, 2015 р.

8. Сільське господарство в багатьох країнах Африки не в змозі виробити стільки продукції, щоб забезпечити потреби свого населення. У чому причини такої ситуації? Запропонуйте шляхи розв’язання продовольчої проблеми.

Свою відповідь аргументуйте.

9. Головний постулат англійського вченого Т. Р. Мальтуса (17661834 рр.) полягав у тому, що «кількість населення неминуче обмежена засобами існування». На його думку, «великий закон природи полягає в прагненні всіх живих істот розмножуватися швидше, ніж це допускається кількістю їжі, що є в їх розпорядженні». Він вважав, що кількість населення зростає в геометричній прогресії, а кількість продовольства — в арифметичній. Чи справедливі твердження Мальтуса сьогодні?

10. Чому відвідування людьми парків і приміських лісів негативно впливає на стан деревостою, навіть коли люди не завдають деревам безпосередньої шкоди?

11. Французькому письменнику Ф. Р. Шатобріану належать слова: «Людині передують ліси, її супроводжують пустелі». Підтвердіть відомими вам фактами правомірність цього висловлювання. Назвіть усі можливі екологічні наслідки зведення лісів.

12. Чому Україна найбільше забезпечена покладами кам’яного вугілля?

13. Поясніть, чому серед країн-лідерів у світі за покладами металів відсутні країни «Великої сімки».

14. Установіть, які корисні копалини поширені в Альпах і Карпатах, та поясніть причини відмінності в поширеності промислових запасів мінеральних ресурсів у цих гірських країнах.

15. З’ясуйте, чому рідкоземельні елементи почали видобувати лише у другій половині ХХ ст.

16. Поясніть, чому Катар контролює більше половини міжнародної торгівлі скрапленим газом.

17. З’ясуйте, чому відсутній видобуток кам’яного вугілля в Ленському басейні.

18. Поясніть, чому не видобувають корисні копалини в Антарктиді.

19. Чому в Україні припинено видобування руд, що вміщують мідь і ртуть?

20. Чи є доцільним відновлення видобування бурого вугілля у Дніпровському басейні?

 

Скоро вибори і ми знову будемо чути з одного боку про загрозу проросійського реваншу, з іншого – про досягнення у захисті національних інтересів. Втім, результати голосування по зняттю недоторканості із депутатів Новинського, Вілкула та Колєснікова швидко вказують на те, що можновладці насправді не сильно переймаються ймовірним реваншем. Та й зараз у пресі вибухають такі проблеми у захисті національних інтересів, що просто деморалізують суспільство.

Наприклад, чи знаєте ви що левова частина українського титану йде на експорт у Росію, де з неї виробляють високоточні та потужні машини війни? Дошкуляє і те, що титан постачається із регіону, який у 2014-му році зламав путінський план «новоросії».

Метал війни

Титан  дуже поважають військові інженери. Він трохи тяжчий, ніж алюміній і у багато разів міцніший за більшість з інших металів. Технологи роблять з нього деталі, що скріплюють фюзеляжі військових літаків у тих місцях де на них чиниться найбільший тиск. Так, наприклад, титан необхідний для виготовлення, ремонту та експлуатації нинішніх флагманів російських повітряно-космічних сил – літаків покоління «4+» Міг-35 та Су-35. А ці «пташки», до речі, зараз літають у Сирії.

 

Титан витримує величезні температури - тому з нього виготовляють конструкції та деталі авіакосмічних двигунів. Через антикорозійну стійкість військові суднобудівники титаном скріплюють корпуси крейсерів. Цілі серії російських та радянських підводних човнів мають вкриті титаном корпуси. Так, наприклад, субмарини класу «Акула», - найбільша у світі субмарина. Тяжкий ракетний крейсер постійно плаває під товщею океану аби нанести удар своїми атомними ракетами у будь-яку точку планети. І потім вже титан вшивають у броню танків та інших панцерників і в бронежилети для піхоти.

Титанова спайка Демуринського ГЗК та російських техномонстрів

Нещодавно журналісти встановили як титан із державного Вільногірського комбінату з відома українських політиків постачається до Росії. І це не єдина титанова доріжка із Дніпропетровської області до російської компанії ВСМПО—АВИСМА – найбільшого у світі виробника титану, який у свою чергу входить у концерн «Ростех». Цей державний монстр займається усією оборонкою Росії, - на нього працюють провідні у РФ радіоелектронні, машинобудівні та авіаційні заводи, включно із концерном «Калашніков».

Наш новий титановий слід тягнеться із Вовчанського титан-цирконієвого родовища (Васильківський район Дніпропетровської області), - одного із найпотужніших титанових родовищ СНД. Його розробляє Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат (ДГЗК), що знаходиться у тому ж Васильківському районі. За даними сервісу перевірки контрагентів Youcontrol, фактичним власником ДГЗК є російський мільярдер (89 місце у списку російського Forbs) – Михайло Шелков (див. Документ1). Той самий Шелков є директором уже відомої нам ВСМПО—АВИСМА. На сайті цієї компанії ГЗК разом із своїм керівником, Гулим Костянтином Олександровичем вказаний у списку афільованих із собою осіб (п. 55-56).

Що цікаво, Радою директорів ВСМПО—АВИСМА керує Сергій Чермезов. Він же значиться гендиректором уже відомого нам «Ростеха». Сам Чермезов, як відомо, служив із Путіним в КДБ у Східній Німеччині. Їх дружини були подругами. У 2007-му році Путін заснував «Ростех» і передав держмонстра у керування Чермезову. Колишній КДБіст зараз значиться під міжнародними санкціями як один із фундаторів державно-олігархічної путіноміки Росії.

Демуринський ГЗК постачає стратегічно важливу для російських генералів сировину до ВСМПО—АВИСМА через австрійську контору «Osttor Beteiligungs- und Handelsgesellschaft mbH». Що цікаво, це далеко не єдиний слід представника російської путіноміки - Шелкова в Україні. З ним пов’язані кілька компаній, що зареєстрованих у Дніпропетровській області. Наприклад, «Інвестагро», (див. Документ2), що займається вирощуванням зернових та технічних культур, зареєстрована у Васильківському районі, у селі Новоандріївка в будинку 24В по вулиці Гагаріна. Поряд на цим же вулиці у будинку 2А зареєстрований…наш ДГЗК (див. Документ1). «Совпадєніє? Не думаю!» - як казав класик.

Інша кампанія «Тай мінералс» (див. Документ 3) зареєстрована уже у Дніпрі і офіційно надає у оренду та лізинг певне устаткування. Що цікаво, у списку засновників і ДГЗК, і «Інвестагро» та й «Тай мінералс» фігурує Олександр Михайлович Сокіл. На цій людині може сходитися зв’язок між потоками титанової сировини у Росію з Вільногрірського ГЗК та Демурінського, бо цей же Олександр Михайлович Сокіл із 2006 по 2008-ий рік був мером Вільногірська.

Хохлам - ані титану, ані бабла!

Як бачимо, прямо зараз у Дніпропетровській області діє афілійований із російським ВПК капітал. Щорічно із ДГЗК відвантажується 15 тисяч тонн сировини чотирьох видів (ільменітовий, рутиловий, цирконієвий та дистенсіліманітовий концентрати), з яких уже у Росії добувають титаномісткі речовини. Як стверджує вікіпедія, титанова сировина з Вовчанського родовища, складає 30-40% продукції ВСМПО—АВИСМА! Скільки нашого титану міститься у російських ракетних двигунах, обшивках субмарин, корпусах човнів та фюзеляжах літаків знає хіба що Михайло Шелков та Сергій Чермезов. Втім шокує сам факт зв’язку українських ГЗК із російським військово-промисловим комплексом. І це на фоні стогонів про загрозу російського реваншу, необхідність поглибити санкції проти путінської економіки та панегіриків регіону, який у 2014-му році зламав хребта путінському проекту «новоросії».

І що цікаво, такі титанові «оборутки» виглядають абсолютним грабунком, оскільки ДГЗК ще кілька років тому міг постачати своїм замовникам (уявімо, наприклад, що ГЗК переключився б на інший ринок) не сировину, а уже готовий продукт. Справа у тому, що у Васильківському районі існувала Демуринська гірничо-збагачувальна фабрика. Вона давала робочі місця та перетворювала сировину в уже готовий продукт, який на ринку цінується набагато дорожче. Ці гроші осідали б в Україні.

Однак нашу сировину переробляють шелковсько-чермезовські заводи Росії, які і роблять повну касу із титану, бо Демуринська фабрика два місяці тому ліквідувалася. Серед її засновників невипадково фігурує знайомий нам Олександр Сокіл (див Документ 4). Ймовірно, що тут мала місце стандартна російська схема: збанкрутувати український стратегічний виробничий комплекс, а його сировину замкнути на собі. Ми постійно забуваємо, що Росія не хоче бачити хохлів із потужним ВПК.

 

 Обновлен 12 янв 2019. Создан 02 фев 2018  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО Дніпропетровська область у складі УРСР | Інформаційно-пізнавальний портал