електронна комерція

 
 

електронна комерція

электронная коммерция торговляСистеми електронної контент-комерції

 

Автор(и): 

Берко А.Ю., Висоцька В.А., Пасічник В.В.

Тип видання: 

монографія

Анотація: 

Досліджено та вирішено важливу науково-технічну проблему моделювання та проектування систем електронної контент-комерції. Для вирішення цієї проблеми розглянуто широке коло питань, зокрема запропоновано класифікацію систем електронної комерції та систем електронної контент-комерції, розроблено формальні моделі систем електронної контент-комерції, їх окремих складових, сайтів, методи та алгоритми проектування систем електронної контент-комерції.

Книга призначена для спеціалістів із проектування, розроблення та впровадження систем електронної контент-комерції, науковців у галузі ґлобальних інформаційних систем, Інтернету та WWW, фахівців з електронної комерції та Інтернет-реклами, менеджерів комплексних Веб-проектів, а також для аспірантів та студентів відповідних спеціальностей.

Монографія рекомендована для аспірантів, студентів, що навчаються в маґістратурі за спеціальністю 8.080405 «Інтелектуальні системи прийняття рішень» і вивчають курси «Технології сховищ даних», «Інформаційні технології відкритих систем», «Теорія систем баз даних та знань», «Прикладні інтелектуальні системи», «Проектування інтелектуальних інформаційних систем підтримки прийняття рішень», «Проектування WEB-систем», «Технологія та засоби адміністрування інформаційних ресурсів», «Безпека розподілених інформаційних систем», «Технологія і проектування проблемно-орієнтованих інформаційних систем», «Основи управління великими проектами». Зміст монографії відповідає окремим розділам програм цих курсів.

Зміст: 

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

Вступ

Розділ 1. Концептуальні засади електронної комерції

1.1. Загальні поняття електронної комерції

1.2. Електронна комерція як складова частина електронної економіки

1.3. Електронний бізнес та електронна комерція

1.4. Інтернет і бізнес

1.5. Принципи впровадження систем електронної комерції

1.5.1. Передумови впровадження систем електронної комерції

1.5.2. Формування стратегії систем електронної комерції

1.5.3. Структура онлайнових проектів систем електронної комерції

1.5.4. Клієнти систем електронної комерції

1.5.5. Проектування та впровадження систем електронної комерції

1.5.6. Ефекти впровадження систем електронної комерції

1.5.7. Критичні пріоритети створення онлайнових бізнес-проектів

1.6. Особливості систем електронної комерції

1.7. Переваги систем електронної комерції

1.8. Недоліки і проблеми систем електронної комерції

1.9. Державне регулювання електронної комерції

1.10. Висновок до розділу 1

Розділ 2. Класифікація систем електронної комерції

2.1. Типологія систем електронної комерції

2.2. Категорії бізнес-процесів у системах електронної комерції

2.3. Категорії систем електронної комерції

2.4. Класифікація інформаційних продуктів і послуг

2.5. Системи надання інформаційних послуг

2.6. Системи надання інформаційно-консалтингових послуг

2.7. Системи надання консалтингових послуг

2.8. Фінансові Інтернет-послуги

2.9. Принципи побудови і роботи системи електронної комерції типу «бізнес-бізнес»

2.9.1. Корпоративні системи типу «бізнес-бізнес»

2.9.2. Товарні й інформаційні потоки підприємств

2.9.3. Корпоративний комерційний сайт

2.9.4. Види торгівлі через Інтернет

2.9.5. Електронні торгівельні майданчики

2.9.6. Торгівельні майданчики типу «бізнес-бізнес»

2.9.7. Спеціалізація торгівельних майданчиків типу «бізнес-бізнес»

2.9.8. Торгівельні моделі вузлів міжфірмової електронної комерції

2.9.9. Функціональні можливості торгівельних майданчиків

2.10. Системи електронної комерції типу «бізнес-споживач»

2.11. Основні типи систем електронної комерції

2.11.1. Банківські Інтернет-послуги

2.11.2. Інтернет-трейдинг

2.11.3. Інтернет-страхування

2.11.4. Інтернет-магазин

2.11.5. Інтернет-аукціон

2.12. Інструменти реалізації та сфери поширення систем електронної комерції

2.12.1. Бізнес-застосування

2.12.2. Електронні магазини

2.12.3. Технології електронного обміну даними

2.12.4. Платіжні системи

2.13. Порівняння систем електронної комерції

2.14. Висновок до розділу 2

Розділ 3. Контент як об’єкт електронної комерції

3.1. Схеми моделювання систем електронної контент-комерції

3.1.1. Основні підходи до побудови моделей систем електронної контент-комерції

3.1.2. Неперервно-детерміновані моделі (D-схеми)

3.1.3. Дискретно-детерміновані моделі (F-схеми)

3.1.4. Дискретно-стохастичні моделі (P-схеми)

3.1.5. Неперервно-стохастичні моделі (Q-схеми)           

3.1.6. Мережні моделі (N-схеми)

3.1.7. Комбіновані моделі (A-схеми)

3.2. Моделювання та проектування систем електронної контент-комерції

3.2.1. Системний підхід у моделюванні систем електронної контент-комерції

3.2.2. Характеристика проблеми моделювання систем електронної контент-комерції

3.2.3. Класифікація моделей систем електронної контент-комерції

3.2.4. Ефективність моделювання систем електронної контент-комерції

3.3. Формалізація й алгоритмізація процесів функціонування систем електронної контент-комерції

3.3.1. Методика розроблення моделей систем електронної контент-комерції          

3.3.2. Побудова концептуальних моделей систем електронної контент-комерції

3.3.3. Інтерпретація результатів моделювання систем електронної контент-комерції

3.4. Технологічні аспекти функціонування системи електронної контент-комерції

3.4.1. Процеси в системах електронної контент-комерції

3.4.2. Модель структури системи

3.5. Застосування мереж Петрі для моделювання систем електронної комерції

3.6. Висновок до розділу 3

Розділ 4. Комерційний контент і контент-комерція

4.1. Ринок інформаційних послуг у сфері електронної комерції

4.1.1. Інтернет-ринок інформаційних послуг

4.1.2. Сучасні тенденції розвитку сфери інформаційних Інтернет-послуг

4.1.3. Причини впровадження систем електронної контент-комерції

4.1.4. Стандарт CMIS – принципи доступу до контенту підприємства         

4.2. Сутність і зміст електронної торгівлі контентом

4.3. Особливості електронної торгівлі контентом

4.4. Новини як контент систем електронного бізнесу

4.5. Проектування інформаційного середовища контент-комерції

4.6. Технологія функціонування електронної контент-системи Інтернет-видавництва

4.6.1. Переваги функціонування систем електронного видавництва

4.6.2. Комунікаційна модель електронного видавництва

4.6.3. Переваги мультимедійності в електронній контент-комерції

4.6.4. Використання баз даних, сховищ даних та баз знань

4.6.5. Автоматизація процесів функціонування систем електронної комерції

4.7. Висновок до розділу 4

Розділ 5. Потоки даних у системах електронної контент-комерції

5.1. Моделі інформаційних потоків

5.1.1. Лінійна модель інформаційних потоків

5.1.2. Експонентна модель інформаційних потоків

5.1.3. Логістична модель інформаційних потоків

5.1.4. Підхід до аналізу потоків новин як дискретних сигналів

5.2. Навігаційні графи систем електронної контент-комерції

5.2.1. Етапи проектування навігаційного графу

5.2.2. Мова опису графу для Web-сторінок

5.3. Розподіл функцій в системах електронної контент-комерції

5.3.1. Методи аналізу функціонування системи

5.3.2. Модель розподілу функцій

5.4. Моделювання електронних інформаційних потоків

5.4.1. Фрактальні властивості інформаційного простору

5.4.2. Фрактальні властивості тематичних інформаційних потоків

5.4.3. Стабільність джерел інформації

5.5. Проблема дублювання інформації

5.6. Концепція анотованого пошуку

5.7. Виявлення нових подій в інформаційних Інтернет-потоках

5.7.1. Підхід Солтона до виявлення нових подій

5.7.2. Підхід Папки

5.7.3. Багатопараметричний підхід у рамках системи InfoStream

5.7.4. Проблема виявлення тональності повідомлень

5.8. Висновок до розділу 5

Розділ 6. Проектування систем електронної контент-комерції

6.1. Архітектура системи електронної контент-комерції

6.1.1. Принципи та форми електронної торгівлі контентом

6.1.2. Компоненти системи електронної контент-комерції

6.1.3. Організація взаємодії компонентів Інтернет-систем контент-комерції

6.1.4. Принцип функціонування Інтернет-систем контент-комерції

6.2. Віртуальні підприємства електронної контент-комерції

6.2.1. Класи віртуальних підприємств

6.2.2. Життєвий цикл віртуальних підприємств

6.2.3. Функціональні можливості віртуальних підприємств

6.3. Засоби реалізації систем електронної контент-комерції

6.3.1. Технологічні засоби для побудови віртуальних підприємств

6.3.2. Етапи створення віртуального підприємства

6.4. Інфраструктура проксі-серверів систем електронної контент-комерції

6.5. Технології побудови захищеної системи електронної контент-комерції

6.5.1. Класифікація засобів проектування систем електронної контент-комерції

6.5.2. Вимоги до системи електронної контент-комерції

6.5.3. Функції системи електронної контент-комерції

6.5.4. Алгоритми роботи системи електронної контент-комерції

6.5.5. Структура систем електронної контент-комерції

6.5.6. Механізм розповсюдження сертифікатів відкритих ключів

6.5.7. Технології побудови системи електронної контент-комерції

6.5.8. Робота із сертифікатами відкритих ключів

6.5.9. Підсистема захисту

6.6. Інтерфейси системи електронної контент-комерції

6.6.1. Користувацький інтерфейс систем електронної контент-комерції

6.6.2. Інтерфейс обміну з іншими системами електронної комерції

6.7. Інтерфейс вхідних даних систем електронної контент-комерції

6.8. Інформаційні процеси в системі електронної контент-комерції

6.9. Інтеграція інформаційних потоків електронної контент-комерції

6.9.1. Служби синдикації новин як засоби електронної контент-комерції

6.9.2. Пошукові сайти як засоби електронної контент-комерції

6.9.3. Програми для роботи з RSS-даними

6.10. Висновок до розділу 6

Розділ 7. Реалізація систем електронної контент-комерції

7.1. Керування взаєминами із клієнтами систем електронної контент-комерції

7.2. CMIS: керування контентом як сервіс

7.2.1. Інтеграція систем керування контентом

7.2.2. Інтеграція із системами ERP/CRM

7.2.3. Інтеграція з інструментарієм колективної роботи

7.2.4. Інтеграція інфраструктури

7.2.5. Інтеграція порталів

7.2.6. Інтеграція із засобами підтримки відповідності нормативним актам

7.2.7. Стандарт CMIS

7.2.8. Зміст стандарту CMIS

7.2.9. CMIS та інші ініціативи в області стандартизації взаємодії з розрізненими репозиторіями

7.3. Базові засоби електронної контент-комерції

7.3.1. Семантичний Інтернет

7.3.2. Метадані та онтології           

7.3.3. Пошукові системи

7.3.4. «Прихований» Інтернет

7.3.5. Text Mining

7.3.6. Інтернет-сервіси

7.3.7. Синдикація інформації

7.4. Електронні розрахунки контент-комерції

7.4.1. Розрахункові засоби

7.4.2. Електронна готівка, комерція та пластикові картки

7.5. Інформація за вимогами в системах електронної контент-комерції

7.5.1. Подання інформації як сервісу

7.5.2. Новий підхід до керування інформацією

7.5.3. Комплексні рішення для керування інформацією

7.6. Ризики в системах електронної контент-комерції

7.6.1. Аналіз оцінювання ступеня ризиків у системах електронної контент-комерції

7.6.2. Методи та засоби оцінювання ризиків безпеки контенту

7.6.3. Моделювання системи захисту інформації в електронній контент-комерції на основі оцінювання ризиків інформаційної безпеки

7.6.4. Аналіз якісних та кількісних характеристик при оцінюванні ризиків інформаційної безпеки в системах електронної контент-комерції

7.7. Висновок до розділу 7

Висновки

Глосарій

Список використаних джерел

Додаток

Вступ: 

Інформація – це важлива рушійна сила економічного зростання та соціальних змін. Контент – множина інформаційних ресурсів та інформаційних продуктів, збережених в середовищі комп’ютерної інформаційної системи і доступних для застосування користувачам цієї системи. Різновид контенту – інформаційний товар, інформаційний вміст Web-сайту, Інтернет-видавництва, маркетинґових досліджень, консалтинґових послуг, який є  об’єктом бізнес-процесів систем електронної контент-комерції. Розвиток інформаційних технологій привів до того, що в сучасній світовій економіці інформація стала ключовим поняттям. Успішний розвиток мережі Інтернет та зростання електронної комерції в черговий раз довели, що інформаційний сектор економіки є найдинамічнішим і найприбутковішим. Електронна контент-комерція – придбання/продаж контенту і надання відповідних до- та післяпродажних послуг за допомогою електронних носіїв або через мережу, подібну до Інтернет. Це маркетинґ, подання пропозицій, продаж, здавання в оренду з використанням комп’ютерних мереж або Інтернету.

У роботі авторами описаний процес функціонування систем електронної комерції, що є фундаментом електронного бізнесу. Для цього проаналізовано як теоретичні основи електронної комерції, що вперше були розроблені американськими вченими у 1995-1997 рр., так і практичний аспект, беручи за основу статистичні дані ряду досліджувальних центрів, що займаються проблемами електронної комерції.

Для практичного аналізу електронної комерції авторами проаналізовані етапи розвитку систем електронної комерції, охарактеризовано процес інвестування в електронну комерцію та розглянуті певні аспекти державного регулювання електронної комерції. Досліджуючи системи електронної комерції перш за все треба звертати увагу на ті реґіони впровадження аналогічних систем, що досягли певного рівня інформаційного розвитку, адже платформою для розвитку електронної комерції є достатній рівень інформатизації суспільства та розвинена телекомунікаційна інфраструктура. Найцікавішими для нашого дослідження і такими, що повною мірою відповідають умовам розвитку електронної комерції, є США, Західна Європа та Японія. Спираючись на теоретичні основи та практичний аналіз систем електронної комерції, автори визначили перспективи розвитку систем електронної комерції. Найбільш прогресивною складовою електронного бізнесу є електронна торгівля (e-com) контентом. Перспективи розвитку електронної контент-комерції у світі зумовлені сукупністю чинників економічного, соціального, електронно-технологічного, організаційно-правового характеру. Відокремимо три найсуттєвіші.

 • Лібералізація економічної діяльності і ґлобалізація економіки. Дія цих чинників виявляється у вільному переміщенні капіталу, товарів, послуг, технологій, інформації як усередині окремих країн, так і в міжнародному масштабі.
 • Мультифункціональність Інтернету. Постійне оновлення ресурсів, інструментаріїв, комп’ютерних технологій в Інтернеті зумовлює перспективність і надає універсальний характер цій мережі, суттєво розширює всі сфери бізнесу, у тому числі і комерційного. Переваги Інтернету полягають у тому, що він надійно забезпечує не лише окремі комерційні операції, а всі стадії комерційного процесу.
 • Доступність і ефективність електронної торгівлі контентом. Електронна торгівля контентом доступна для широкого кола суб’єктів ринку в організаційно-технічному та фінансово-економічному плані. Цей вид торгівлі відрізняється високою ефективністю і окупністю витрат.

Об'єктом дослідження є системи електронної комерції та системи електронної контент-комерції, як складові та фундамент електронної економіки. Спираючись на методологію вивчення електронної економіки та її складових частин, охарактеризуємо стан електронної комерції як динамічного процесу, адже темпи розвитку електронної комерції настільки швидкі, що будь-які статичні характеристики швидко втрачають свою актуальність за короткий проміжок часу. Предметом цього дослідження є динамічні механізми, стратегії, інструменти, моделі систем електронної контент-комерції та моделі поведінки суб'єктів електронної комерції.

Прийняття рішень у народному господарстві, економіці, політиці, науково-технічній та соціальній сферах базується на процесах збирання, аналізу і синтезу інформації, тобто завжди існує необхідність в інформаційній підтримці. Задоволення інформаційних потреб у наш час є обов'язковою передумовою здійснення інноваційних перетворень. Разом з тим складність одержання інформації впливає на оперативність та якість прийняття рішень. Тому задачу узагальнення та інтеґрації сучасних інформаційних потоків в системах електронної контент-комерції автори вважають найбільш актуальною в умовах стрімкого розвитку економічних, політичних і суспільних процесів. Сучасним інформаційним потокам властиві багатоваріантність і багатофакторність. Серед вирішальних факторів визначимо час, зменшення впливу якого (затримки в прийнятті рішень) дозволяє, зокрема, заощаджувати виробничі ресурси за рахунок прийняття обґрунтованих рішень, одержувати економічний ефект. Разом із ростом обсягів інформації зростає і кількість інформаційних джерел. Одним із класів таких джерел виступає інформаційна складова Інтернет. У рамках цієї роботи інформаційні потоки в Інтернет розглядаються авторами як полігон, інформаційний корпус, динаміка й обсяги якого, наприклад, обумовили на цей час появу проблеми орієнтації в Інтернет-потоці новин. Тому як база для розв’язання актуальної задачі інтеграції сучасних інформаційних потоків авторами обрана саме складова новин Інтернет, динаміка й обсяги якої на сьогодні досягають великих значень. Саме бурхливий розвиток Інтернет останнім часом породив ряд специфічних проблем, пов'язаних, у першу чергу, зі швидким ростом обсягів даних, які підлягають збереженню й опрацюванню. На початку існування World Wide Web на невеликій кількості Web-сайтів публікувалася інформація окремих авторів для відносно великої кількості відвідувачів. Сьогодні ситуація різко змінилася. Самі відвідувачі Web-сайтів активно беруть участь у створенні контенту, що привело до різкого росту обсягу і динаміки інформаційного простору.

Особливості електронного інформаційного Інтернет-ринку полягають у наступному: відкритість – доступ як для компаній будь-яких розмірів, так і для споживачів; ґлобальність, тобто доступ до нього можливий з будь-якої точки земної кулі; відвертість ринку – характеризується досить низьким бар’єром для входження у нього фірм.

Сучасний етап розвитку Інтернет-економіки обумовив зростання потреб в інформації, оскільки остання все більше відіграє роль виробничого фактору та стратегічного ресурсу, і розвиток нових форм інформаційного обслуговування. Документована інформація, яка підготована відповідно до потреб користувачів Інтернет-послуг і призначена (або застосовується) для їх задоволення, є інформаційним продуктом. Дії суб’єктів щодо забезпечення споживачів інформаційними продуктами – інформаційна послуга. Ринок інформаційних послуг являє собою сукупність економічних, правових, організаційних і програмних відносин із продажу і купівлі інформаційних продуктів та послуг (ІПП), які складаються між їхніми постачальниками і споживачами.

Інтернет-ринок інформаційних послуг характеризується, з одного боку, попитом громадськості, господарських підприємств і державних установ, а з іншого боку, пропозицією послуг державних установ, підприємств із змішаним капіталом та приватних. Діяльність приватних інформаційних фірм регулюється попитом і ефективністю пропозиції. Розвиток і надання інформаційних послуг, включаючи дослідження, розроблення і консультування, які фінансуються державою, відбувається за межами пропозиції і попиту, керованих інформаційним Інтернет-ринком. Інформаційні служби державних установ намагаються орієнтуватися на наявний попит, який не складає інтересу для приватних інформаційних підприємств і тому не веде до пропозиції ними ІПП. На думку американських аналітиків [1], які досліджували державний і змішаний сектори, перший не є конкурентоспроможним через централізоване керування, відсутність розвинутої системи зв’язку зі споживачами й іншими учасниками Інтернет-бізнесу.

Змішаний сектор надає користувачам широкий спектр ІПП і гнучко реагує на зміни попиту. Основні споживачі інформації відрізняються завданнями, які вирішуються з використанням інформаційних послуг. Підприємства вдаються до цих послуг головним чином з метою оптимізації керівничої діяльності, розроблення торгівельно-економічної стратегії і довгострокових програм розвитку виробництва.

Об’єктивне зростання інформаційних потреб пов’язане із загальним підвищенням складності керування і з необхідністю обґрунтовано арґументувати запропоновані заходи, користуючись інформацією прогнозного характеру. Споживачами більшості видів інформаційних послуг є як безпосередні споживачі, так і спеціалізовані інформаційні органи, для яких ці послуги виступають предметом праці і напівфабрикатом при підготовці власних інформаційних послуг у середовищі Інтернет-ринку.

Об’єктом дослідження є системи електронної контент-комерції як цілісної соціально-економічної Інтернет-системи та складові її організаційної структури. Предметом організації Інтернет-торгівлі контентом є відносини і зв’язки, що зумовлюють взаємодію внутрішніх елементів Інтернет-системи, а також процеси і дії організаційної спрямованості.

Інтернет надає можливість скорочення каналів поширення товарів/послуг/інформації та ліквідації проміжних ланок, таких як дистриб’ютор і оптовий продавець, на зміну яким приходить прямий зв’язок виробник – покупець. Причиною такого скорочення є спроможність фірм та розроблених систем електронної контент-комерції взяти на себе функції, що традиційно виконуються фахівцями проміжних ланок, оскільки Інтернет володіє більш ефективною можливістю взаємодії зі споживачами й одночасно дозволяє відстежувати інформацію про споживачів. З технічного боку це зумовлено розвитком технологій побудови і ведення баз даних та автоматичним опрацюванням запитів, які надходять. Особливості Інтернет як засобу роздрібної торгівлі контентом: споживач взаємодіє з Інтернет і здійснює запити про купівлю безпосередньо через середовище Інтернет; споживач контролює інформацію про продукцію/послуги та одержує її в будь-який час доби; організація роздрібної контент-торгівлі в Інтернет вимагає менших вкладень порівняно з організацією торгівлі традиційними способами (видавництво, книгарні, бібліотеки, ринок консалтинґових послуг тощо); порівняно з торгівлею через телебачення або за каталогами споживачі мають можливість запитувати додаткову інформацію, достатню для здійснення купівлі, в тому числі в інтерактивному режимі.

Актуальність впровадження інформаційних систем електронної контент-комерції зумовлена наступними чинниками: ґлобалізація бізнесу призводить до зростання потреб в інформації та швидкого отримання доступу до цієї інформації для успішного ведення бізнесу; нерівномірність функціонування бізнес-процесів відповідно до реґіонів (країн, областей тощо) призводить до зростання потреб щодо регулярності та періодичності отримання необхідної інформації для успішного ведення бізнесу; економія часу в отриманні необхідного контенту; персоналізація у наданні послуг в електронній контент-комерції; інтеґрованість систем електронної контент-комерції.

Переваги впровадження систем електронної контент-комерції:

 • збільшується оперативність одержання інформації, особливо при міжнародних операціях;
 • скорочується цикл виробництва/продажу (немає необхідності щоразу вводити отримані документи, знижується імовірність виникнення помилок введення);
 • знижуються витрати, пов'язані з обміном інформацією за рахунок використання дешевших засобів комунікацій;
 • використання Інтернет-технологій електронної контент-комерції дозволяє компанії стати більш відкритою щодо клієнтів;
 • легке і швидке інформувавання партнерів/клієнтів про продукти і послуги;
 • дозволяє створювати альтернативні канали продажів, наприклад, через електронні газети на корпоративному сайті.

У теоретичному аспекті автори в цій монографії виконують такі завдання:

 • пояснюють терміни, поняття, категорії, розкривають сутність, зміст організації Інтернет-комерції контентом, її науково-теоретичні засади, досліджують нові теоретичні та практичні напрями, методологічні підходи;
 • аналізують закономірності, тенденції, явища, характерні для організації Інтернет-комерції конвентом, як вітчизняної, так і зарубіжної;
 • досліджують організаційні Інтернет-системи, структури, форми і методи організаційної діяльності;
 • науково обґрунтовують принципи, правила, засоби організації, перспективні моделі, організаційні побудови, пріоритети організаційного розвитку;
 • визначають зміст організаційних дій, способи посилення організаційного впливу для підвищення ефективності торгівельної Інтернет-діяльності і реалізації функцій електронної комерції;
 • пропонують моделі та методи проектування інформаційних систем електронної контент-комерції.

Методична функція цієї монографії полягає в розробленні методик, підходів, алгоритмів організаційних Інтернет-систем електронної контент-комерції, структур, моделей. Основні завдання в межах цієї функції такі:

 • організаційне проектування і побудова організаційних Інтернет-систем електронної контент-комерції, оптимізація організаційних структур, диверсифікація процесів;
 • організаційний аналіз, оцінювання організаційного потенціалу, виявлення організаційних резервів;
 • оцінювання і вимірювання різних параметрів проектування, ефективності організаційної діяльності Інтернет-систем електронної контент-комерції.

У межах практичної функції відокремимо такі завдання:

 • формування раціональної організаційної структури Інтернет-системи електронної контент-комерції, впорядкування складових елементів систем, впровадження ефективних організаційних відносин і зв’язків;
 • організація ефективної взаємодії складових елементів організаційних Інтернет-систем електронної контент-комерції, оптимізація їх структури;
 • налагодження організаційної діяльності, використання сучасних форм, методів, засобів організаційного впливу на функціонування електронної контент-комерції, утримання торгівельних об’єктів у межах доданих значень основних параметрів;
 • організаційне забезпечення реалізації планів, програм, стратегій розвитку електронної контент-комерції;
 • зосередження організаційного потенціалу на здійсненні реформ, перебудови, радикальних змін, диверсифікації процесів, видів діяльності.

Основне завдання монографічного дослідження – це проектування та архітектура  систем електронної контент-комерції згідно з потребами Інтернет-ринку та програмно-технологічними можливостями для професійної діяльності у сфері електронної комерції.

На сьогодні інформація є таким самим важливим фактором виробництва, як земля, праця і капітал. На сучасному етапі для інформаційного забезпечення, включаючи сферу міжнародного і зовнішньоекономічного прогнозування, характерні певні особливості.

 • Значне збільшення попиту на інформацію на початку ХХІ століття в умовах уповільнення темпів економічного розвитку, погіршення становища на світових товарних ринках і загострення конкурентної боротьби. Багато фірм почали відчувати нестачу інформації для керування діяльністю своїх віртуальних підприємств, і насамперед для визначення ринкової стратегії, розроблення довгострокових програм і вибору перспективних напрямів виробництва і збуту. Підвищення попиту на інформацію викликане також загальним ускладненням структури керування Інтернет-компаніями, необхідністю прийняття ними арґументованих рішень на основі прогнозованої інформації.
 • Впровадження принципово нової технології на базі швидкого розвитку електронно-обчислювальної техніки, що дозволило в розвинутих країнах створити ефективні національні та міжнародні інформаційні мережі.
 • Швидке розширення програмного забезпечення, що складає базу нової технології в інформаційних системах електронної комерції, навіть на фоні загальних порівняно високих темпів приросту основних складових інформатики, що випереджають основні показники економічного розвитку.

З появою нового, складнішого та ефективнішого програмно-апаратного забезпечення вартість технічних засобів і програмування в абсолютному значенні загалом зростає, причому витрати фірм на розроблення і впровадження інформаційних систем електронної контент-комерції значно перевищують витрати на придбання електронно-обчислювальної техніки. Важливим аспектом функціонування Інтернет-ринку інформаційних послуг є діяльність компаній – власників сховищ даних і посередників. Власниками інформації є видавничі і дослідні організації, що володіють могутньою фінансовою і технічною базою, мають філії і велику мережу клієнтів. Власники інформації одержують від своїх філій, клієнтів і з інших джерел дані, які опрацьовують, зберігають і на комерційній основі передають посередникам. У зв’язку зі зростанням обсягу інформації, що опрацьовується, найскладнішим питанням для власників є вибір техніки і методів опрацювання, збереження масивів даних і їхнього пошуку, для вирішення якого створюється спеціальне ПЗ. Сучасний етап розвитку людства відрізняється тим, що на зміну століття енергетики приходить століття інформатики. Відбувається інтенсивне впровадження нових інформаційних технологій в усі сфери людської діяльності. Існує реальна проблема переходу в інформаційне суспільство, для якого пріоритетним стає розвиток освіти. Змінюється й структура знань у суспільстві. Все більшого значення для практичного життя набувають фундаментальні знання, що сприяють творчому розвитку особистості. Важлива й конструктивність знань, що набуваються, уміння їх структурувати відповідно до поставленої мети. На базі знань формуються нові інформаційні ресурси суспільства. Формування й одержання нових знань має базуватися на строгій методології системного підходу, у рамках якого особливе місце займає модельний підхід. Можливості модельного підходу вкрай різноманітні як за використовуваними формальними моделями, так і за способами реалізації методів моделювання. Фізичне моделювання дозволяє одержати достовірні результати для досить простих систем. Складні за внутрішніми зв'язками і великі за кількістю елементів системи економічно важко піддаються прямим способам моделювання й найчастіше для побудови й вивчення переходять до імітаційних методів. Поява новітніх ІТ збільшує не тільки можливості моделювальних систем, але й дозволяє застосовувати велику кількість різноманітних моделей і способів їхньої реалізації. Удосконалення обчислювальної й телекомунікаційної техніки привело до подальшого розвитку методів моделювання, без яких неможливе вивчення процесів і явищ, а також побудова великих і складних систем. Монографія «Системи електронної контент-комерції» стає базовою в структурі підготовки студентів, що навчаються в маґістратурі,  і фахівців із проектування, розроблення та впровадження систем електронної контент-комерції, науковців у галузі ґлобальних інформаційних систем, Інтернету та WWW, фахівців з електронної комерції та Інтернет-реклами, менеджерів комплексних Веб-проектів, а також для аспірантів та бакалаврів відповідних спеціальностей.

В українському Інтернет-секторі минає повальне захоплення створювати сайти і представницькі сторінки про себе. Затверджується розуміння, що Інтернет — це ще одне середовище для ведення бізнесу, що має свою специфіку, і досить багатопланове, але залежить від загальних бізнес-законів. В Інтернет шукають партнерів або клієнтів, знаходять рішення підтримки власного бізнесу, автоматизують операції з партнерами і дилерами, створюють і розвивають роздрібні Інтернет-магазини. Приклади комерційної вигоди від е-комерції наступні [4-6]: зменшення витрат на рекламу; зниження витрат на доставку переважно для товарів, які можуть бути отримані електронним способом; скорочення витрат на дизайн та стратегічне планування; великі можливості для маркетинґового дослідження ніш на ринку; однаковий доступ до ринку (як для корпорацій, так і для фірм); доступ до нових ринків збуту; залучення замовників у розроблення і впровадження нових продуктів/послуг. Переваги Інтернет-маркетинґу перед традиційним маркетинґом: нижча вартість рекламної кампанії в порівнянні з традиційними ЗМІ; більша аудиторія, ніж у ЗМІ; можливість спрямування потоку реклами тільки на цільову аудиторію; можливість оцінкювання ефективності реклами; можливість оперативної зміни основних акцентів рекламної кампанії. Інтернет-маркетинґ – не конкурент традиційному маркетинґу, а лише його продовження/початок, який має ряд переваг.

 

N п/п

Код ЄДРПОУ

Повна назва підприємства, установи організації

Поштовий індекс

Поштова адреса підприємства, установи організації

   

Автономна Республіка Крим

   

1

04751571

Кримська воєнізована служба з активних впливів на гідрометеорологічні процеси

95034

м. Сімферополь, вул. Київська, 81

2

05446858

Державне підприємство "Первомайський виноробний завод"

97250

с. Первомайське Сімферопольського р-ну вул. Дяченка, 5

3

05414657

Державне підприємство "Сімферопольський виноробний завод"

95000

м. Сімферополь, вул. Московське шосе, 9

4

01274082

Новоселівський виноробний завод

96274

смт Новоселівка, Роздольненського р-ну

5

32177715

Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Плодовод"

97517

Сімферопольський р-н, смт Гвардійське, вул. Березовського, 1

6

00415534

Державне об'єднання агропромислового комбінату "Кримрадгоспвинпром"

95017

м. Сімферополь, Київський р-н, вул. Київська, 73

7

00415416

Український державний інститут по проектуванню садів і виноградників "Укрдіпросад"

95018

м. Сімферополь, вул. Ракетна, 10

8

00415072

Державне підприємство "Проектно-конструкторський технологічний інститут "Плодмашпроект"

95017

м. Сімферополь, вул. Київська, 75

9

00413015

Агрофірма "Прибрежна"

96447

с. Медведове Чорноморського р-ну

10

00413009

Державне підприємство радгосп-завод ім. 1 Мая

96300

смт Первомайське, вул. Б.Хмельницького, 11 Первомайського р-ну

11

00412990

Державне підприємство радгосп-завод "Євпаторійський"

96524

с. Вересаєве, Сакського р-ну

12

00412926

Державне сільськогосподарське підприємство "Агропромкомбінат "Виноградний"

97551

с. Кольчугіно, вул. Чехова, 1 Сімферопольського р-ну

13

00412866

Державне підприємство радгосп-завод "Плодове"

98410

с. Плодове, Бахчисарайського району вул. Леніна, 60

14

00418900

Національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра"

98600

м. Ялта, смт Масандра вул. Миру, 6

15

00412843

Державне підприємство "Гурзуф"

98640

м. Ялта, смт Гурзуф, вул. Привітна, 4

16

00412837

Державне підприємство "Морське"

98033

м. Судак, с. Морське вул. Карла Маркса, 35

17

00412820

Державне підприємство "Судак"

98000

м. Судак, вул. Алуштинська, 15

18

00412808

Державне підприємство "Веселівське"

98031

м. Судак, с. Веселе, вул. Леніна, 9

19

00412760

Державне підприємство "Лівадія"

98600

м. Ялта, смт Лівадія, вул. Виноградна, 2

20

00412754

Державне підприємство "Таврида"

98500

м. Алушта, с. Кипарисне

21

00412725

Державне підприємство "Привітне"

98521

м. Алушта, с. Привітне, вул. Леніна, 2

22

00412719

Державне підприємство "Малоріченське"

98520

м. Алушта, с. Малоріченське, вул. Садова

23

00412694

Державне підприємство "Алушта"

98500

м. Алушта, пров.Іванова, 3

24

00412665

Державне підприємство завод шампанських вин "Новий Світ"

98032

смт Новий Світ, вул. Судацька, 16 Судацького р-ну

25

25141380

Державне підприємство "Державне сільськогосподарське підприємство "Сонячне"

 

с. Скворцово, Сімферопольського р-ну

26

00490040

Державний центр експертизи сортів рослин Автономної Республіки Крим

95017

м. Сімферополь, вул. Київська, 73

27

00958192

Державна хлібна інспекція Автономної Республіки Крим

95015

м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 48/1

28

00700654

Кримський республіканський державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції

95017

м. Сімферополь, вул. Київська, 75/1

29

700588

Державна станція захисту рослин Автономної Республіки Крим

95053

м. Сімферополь, вул. Оленчука, 52

30

00482281

Кримська науково-дослідна станція лікарських рослин

97557

Сімферопольський р-н, с. Лікарственне, Узвіз Агачелевський, 4

31

24493094

Відкрите акціонерне товариство "Первомайська сільськогосподарська машино-технологічна станція "Палома"

96300

смт Первомайське, вул. Жовтнева, 116

32

00689390

Південний зональний науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

95026

м. Сімферополь, вул. Залізнична, 16

33

25124051

Джанкойська районна державна насіннєва інспекція

96100

м. Джанкой, вул. Садова, 207

34

24499814

Сімферопольська міжрайонна державна насіннєва інспекція

95022

м. Сімферополь, вул. Ковильна, 2а

35

24400371

Роздольненська районна державна насіннєва інспекція

96200

смт Роздольне, вул. Красноармійська, 55

36

00734363

Державна насіннєва інспекція Автономної Республіки Крим

95034

м. Сімферополь, вул. Київська, 81

37

00700826

Совєтська районна державна насіннєва інспекція

97200

смт Совєтський, пр. Сташевського, 12

38

00700743

Нижньогірська районна державна насіннєва інспекція

97100

смт Нижньогірський, вул. Кренкеля, 10

39

00700708

Бахчисарайська міжрайонна державна насіннєва інспекція

98400

м. Бахчисарай, вул. Нова, 2а

40

00694244

Чорноморська районна державна насіннєва інспекція

96400

смт Чорноморське, вул. Агафонова, 26

41

00694118

Сакська районна державна насіннєва інспекція

96500

м. Саки, вул. Совєтська, 2

42

00694043

Первомайська районна державна насіннєва інспекція

96300

смт Первомайське, вул. Пушкіна, 13

43

00693411

Ленінська районна державна насіннєва інспекція

98200

смт Леніно, вул. Трудова, 8б

44

00693262

Красноперекопська районна державна насіннєва інспекція

96000

м. Красноперекопськ, пр. Степний, 8

45

00693144

Красногвардійська міжрайонна державна насіннєва інспекція

97000

смт Красногвардійське, вул. Тельмана, 4

46

00692989

Кіровська міжрайонна державна насіннєва інспекція

97300

смт Кіровське, вул. Р.Люксембург, 46

47

00692433

Білогірська міжрайонна державна насіннєва інспекція

97600

м. Білогірськ, вул. Ключева, 3

48

34637076

Державне підприємство "Державний племінний кінний завод "Олімпійський"

98181

АР Крим, м. Феодосія, с. Ближнє, вул. Радянська, 29

49

04684583

Державна інспекція з карантину рослин по Автономній Республіці Крим

95001

м. Сімферополь, пр. Тихий, 6

   

Вінницька область

   

50

05519729

Державне підприємство "Овечацький спиртовий завод"

22453

с. Дружне Калинівського р-ну вул. Жовтнева, 25

51

05459186

Державне підприємство "Юрковецький спиртовий завод"

24040

с. Юрківці Могилів-Подільського р-ну

52

05459176

Державне підприємство "Чечельницький спиртовий завод"

24800

смт Чечельник, вул. 50-річчя СРСР, 17

53

05459163

Державне підприємство Уладівський спиртовий завод

22320

с. Уладівка, вул. Некрасова, 1 Літинського р-ну

54

05459157

Державне підприємство Тростянецький спиртовий завод

24300

смт Тростянець, вул. Леніна, 14

55

05459140

Державне підприємство Бджільнянський спиртовий завод

23840

с. Бджільна Теплицького р-ну

56

05459134

Державне підприємство Немирівський спиртовий завод

22800

м. Немирів, вул. Горького, 31

57

05459128

Державне підприємство Мартинівський спиртовий завод

23134

с. Мартинівка Жмеринського р-ну

58

05459111

Калинівський експериментальний завод по фракціонуванню масел і жирів

22400

м. Калинівка, вул. Дзержинського, 1

59

05459105

Державне підприємство Гайсинський спиртовий завод

23700

м. Гайсин, вул. Плеханова, 28

60

00376372

Державне підприємство Барський спиртовий комбінат

23000

м. Бар, вул. Хмельницького, 19

61

00375450

Державне підприємство Браїлівський соко-морсовий завод

23130

смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 Жмеринського р-ну

62

00375444

Державне підприємство Вінницький лікеро-горілчаний завод

21100

м. Вінниця, вул. Нансена, 7

63

00374887

Вінницьке обласне державне об'єднання "Поділляспирт"

21100

м. Вінниця, вул. Нанесена, 5

64

30164505

ВДТВП "Поділля"

21100

м. Вінниця, вул. Нанесена, 5

65

05459097

Державне підприємство Бершадьський спиртовий завод

24400

м. Бершадь, вул. Чкалова, 1

66

00389417

Вінницький державний проектно-конструкторський технологічний інститут

21000

м. Вінниця, вул. Гагаріна, 3

67

00371989

Державне підприємтсво "Піщанський кар'єр"

24700

смт Піщанка Піщанського р-ну

68

00371943

Державне підприємство "Мурафський кар'єр"

23530

с. Мурафа Шаргородського р-ну

69

00371506

Спеціальне конструкторське бюро автоматизації систем управління і виробничих процесів харчової промисловості СКБ "Харчпромавтоматика"

21100

м. Вінниця, вул. Пирогова, 3

70

05519669

Державне підприємство "Жмеринський виноробний завод"

23100

м. Жмеринка, вул. Київська, 55

71

13327949

Вінницький обласний державний центр експертизи сортів рослин

24606

с. Голубече Крижопільського р-ну

72

00957896

Вінницька обласна державна хлібна інспекція

21100

м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 85

73

32533743

Державне підприємство "Агрофірма Буцні"

23040

Барський район, с. Буцні, вул. Суворова, 28

74

30805332

Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Україна"

23450

Муровано-Кириловецький р-н, с. Немерче, вул. Центральна, 1

75

00692222

Вінницький обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції

23227

с. Агрономічне, вул. Мічуріна, 3 Вінницького р-ну

76

00691317

Державна станція захисту рослин Вінницької області

21027

м. Вінниця, вул. Келецька, 53

77

33125338

Державне підприємство "Тульчинський завод по виробництву м'ясо-кісткового борошна "Ветсанзавод"

23600

м. Тульчин, а/с N 17

78

00692239

Державне підприємство "Тульчинське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві"

23609

Тульчинський р-н, с. Нестерварка, вул. Леонтовича, 62

79

00689102

Калинівський державний завод по виробництву м'ясо-кісткового борошна "Ветсанзавод"

22447

Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Гулівці

80

33844924

Державне підприємство "Вінницьке сільськогосподарське підприємство "Селекція-сервіс"

21008

Ленінський р-н, Сонячна, 9

81

30324094

Відкрите акціонерне товариство "Вінницька сільськогосподарська машинно-технологічна станція"

23210

с. Сосонка, вул. Леніна, 4, Вінницького р-ну

82

30087908

Ялтушківська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція

23000

с. Черешневе Барського р-ну

83

24899939

Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Вінницьке"

22300

Літинський р-н, смт Літин

84

20084996

Державне підприємство "Полісся"

22500

Немирівський р-н с. Нові-Обіходи

85

00497236

Вінницький державний аграрний університет

21008

Вінницький р-н, с. Агрономічне

86

03588666

Лісостеповий зональний науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

21019

м. Вінниця, 3-й пров. Глінки, 19

87

05412701

Оратівська районна державна насіннєва інспекція

22633

смт Оратів, вул. Івана. Франка, 29

88

00729936

Вінницька обласна державна насіннєва інспекція

21100

м. Вінниця, вул. Келецька, 53

89

00691777

Козятинська районна державна насіннєва інспекція

22109

м. Козятин, Жовтнева, 14а

90

00691760

Іллінецька районна державна насіннєва інспекція

22700

м. Іллінці, вул. Котовського, 7

91

00691398

Гайсинська районна державна насіннєва інспекція

23700

м. Гайсин, вул. Івана Франка, 76

92

00691381

Томашпільська районна державна насіннєва інспекція

24200

смт Томашпіль, вул. Набережна, 4

93

00691375

Тиврівська районна державна насіннєва інспекція

23300

смт Тиврів, вул. Л.Ратушної, 18

94

00691369

Теплицька районна державна насіннєва інспекція

23800

смт Теплик, вул. Івана-Франка, 2а

95

00691352

Погребищинська районна державна насіннєва інспекція

22271

смт Погребище, вул. Тракторна, 32

96

00691346

Піщанська районна державна насіннєва інспекція

24700

смт Піщанка, вул. Кошового, 13

97

00691330

Немирівська районна державна насіннєва інспекція

22806

м. Немирів, вул. Горького, 78

98

00691286

Бершадська районна державна насіннєва інспекція

24400

м. Бершадь, пров. Робочий, 1

99

00691275

Барська районна державна насіннєва інспекція

2300

м. Бар, вул. Леніна, 1

100

00691263

Ямпільська районна державна насіннєва інспекція

24500

м. Ямпіль, вул. Б.Хмельницького, 53

101

00691257

Шаргородська районна державна насіннєва інспекція

23500

м. Шаргород, вул. Островського, 42

102

00691240

Чечельницька районна державна насіннєва інспекція

24800

смт Чечельник, вул. Леніна, 38

103

00691234

Хмільникська районна державна насіннєва інспекція

22000

м. Хмільник, вул. Чапаєва, 21

104

00691228

Тульчинська районна державна насіннєва інспекція

23600

м. Тульчин, вул. Гагаріна, 18

105

00691211

Тростянецька районна державна насіннєва інспекція

24300

смт Тростянець, вул. Малиновського, 57

106

00691197

Вінницька районна державна насіннєва інспекція

21009

м. Вінниця, пр-т. Коцюбинського, 8

107

00691180

Мурованокуриловецька районна державна насіннєва інспекція

23400

смт Муровані Куриловці, вул. Кірова, 1

108

00691174

Могилів-Подільська районна державна насіннєва інспекція

24000

м. Могилів- Подільський, вул. Баранова, 77

109

00691168

Літинська районна державна насіннєва інспекція

22300

смт Літин, вул. Кармелюка, 62

110

00691151

Липовецька районна державна насіннєва інспекція

22544

смт Липовець, вул. Леніна, 21

111

00691145

Крижопільська районна державна насіннєва інспекція

24600

смт Крижопіль, вул. Чабанюка, 18

112

00691139

Калинівська районна державна насіннєва інспекція

22400

м. Калинівка, вул. Промислова, 18

113

00691122

Жмеринська районна державна насіннєва інспекція

23100

м. Жмеринка, вул. Жуковського, 2

114

00385034

Державне підприємство "Вінницька спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по цукрових буряках"

21034

Вінниця, вул. Лебединського, 11

115

00485109

Державна інспекція з карантину рослин по Вінницькій області

21027

м. Вінниця, вул. Келецька, 53

   

Волинська область

   

116

05515312

Державне підприємство Луцький спирто-горілчаний комбінат

43000

м. Луцьк, вул. Ковельська, 67

117

04593327

Горохівський ливарно-механічний завод

45700

м. Горохів, вул. Берестецька, 10

118

00490174

Волинський обласний державний центр експертизи сортів рослин

45725

с. Звиняче Горохівського р-ну

119

00957927

Волинська обласна державна хлібна інспекція

43021

м. Луцьк, вул. Вінниченка, 67

120

00692653

Державна станція захисту рослин Волинської області

43001

м. Луцьк, вул. Ковельська, 179

121

00692647

Волинський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції

43010

м. Луцьк, вул. Глушець, 49

122

00692334

Державне підприємство Голобиська льононасіннєва станція

45070

смт Голоби Ковельського р-ну

123

34435075

Державне підприємство "Луківська льононасіннєва станція"

44810

Турійський р-н, смт Луків, вул. Залізнична, 90

124

32456783

Волинське обласне державне лісогосподарське підприємство "Волиньагроліс"

45200

м. Ківерці, вул. Вишневського, 3

125

05281529

Волинська зональна науково-дослідна станція луківництва

45000

м. Ковель, вул. Ватутіна, 69

126

05453516

Державне підприємство "Ковельський завод кормових додатків "Ветсанзавод"

45000

м. Ковель, вул. Грабовського, 55

127

13360591

Державне підприємство "Локачинське племпідприємство по племінній справі в свинарстві"

45408

Локачинський р-н, с. Затурці

128

00692386

Державне підприємство "Волинське обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній справі у тваринництві"

45626

смт Рокині, Луцького р-ну

129

30381241

Ковельська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція

45000

м. Ковель, вул. Ватутіна, 20

130

00492084

Відкрите акціонерне товариство "Рожищенська сільськогосподарська машинно-технологічна станція"

45100

м. Рожище, вул. Гранична, 88а

131

5385588

Дирекція по будівництву Старовижівського заводу картоплепродуктів

44400

смт Стара Вижівка, вул. Жовтнева, 2

132

20129925

Дирекція Луцького м'ясокомбінату, що будується

43005

м. Луцьк, Проспект Перемоги, 15

133

00914415

Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК

45626

смт Рокині, вул. Наукова, 1 Луцького р-ну

134

00727759

Володимир-Волинський сільськогосподарський технікум

44700

м. Володимир- Волинський, вул. Шухевича, 27

135

05500405

Державне підприємство "Волинський обласний виробничо-технічний центр стандартизації і метрології "Облагростандарт"

43021

м. Луцьк, вул. Винниченка, 67

136

00702883

Волинський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

43005

м. Луцьк, пр. Перемоги, 14/62

137

00730299

Волинська обласна державна насіннєва інспекція

43025

м. Луцьк, вул. Коперника, 3

138

00725648

Володимир-Волинська районна державна насіннєва інспекція

44700

м. Володимир- Волинський, вул. Старицького, 35

139

00725654

Горохівська районна державна насіннєва інспекція

45700

м. Горохів, вул. Галана, 3

140

00725660

Іваничівська районна державна насіннєва інспекція

45300

смт Іваничі, вул. 8 Березня, 1

141

00725677

Камінь-Каширська районна державна насіннєва інспекція

44500

м. Камінь-Каширський, вул. 1 Травня, 47

142

00725683

Ківерцівська районна державна насіннєва інспекція

45200

м. Ківерці, вул. Некрасова, 6

143

00725692

Ковельська районна державна насіннєва інспекція

45008

м. Ковель, вул. Л.Толстого, 12

144

00725708

Локачинська районна державна насіннєва інспекція

45500

смт Локачі, вул. Володимирська, 38

145

00725714

Луцька районна державна насіннєва інспекція

43000

м. Луцьк, вул. Тарасова, 15

146

00725720

Любешівська районна державна насіннєва інспекція

44200

смт Любешів, вул. Червоноармійська, 33

147

00725737

Любомльська районна державна насіннєва інспекція

44300

м. Любомль, вул. Володимирська, 49а

148

00725757

Маневицька районна державна насіннєва інспекція

44600

смт Маневичі, вул. Франка, 1

149

00725766

Ратнівська районна державна насіннєва інспекція

44100

смт Ратне, вул. Щорса 3

150

00725772

Рожищенська районна державна насіннєва інспекція

45100

м. Рожище, вул. 1 Травня, 38

151

00725789

Старовижівська районна державна насіннєва інспекція

44400

смт Стара Вижівка, вул. Жовтнева, 3

152

00725795

Турійська районна державна насіннєва інспекція

44800

смт Турійськ, вул. Привокзальна, 16

153

20124508

Шацька районна державна насіннєва інспекція

44000

смт Шацьк, вул. Шевченка, 20

154

34417131

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Ратнеагроліс"

44100

Ратнівський р-н, смт Ратне, вул. Заболотівська, 26А

155

35298111

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Любешівагроліс"

44200

Любешівський р-н, смт Любешів, вул. Незалежності, 1А

156

00485115

Державна інспекція з карантину рослин по Волинській області

43001

м. Луцьк, вул. Ковельська, 179

157

35097450

Державне підприємство спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Камінь-Каширськагроліс"

44500

Камінь-Каширський р-н, м. Камінь-Каширськ, вул. Лісна, 11

   

Донецька область

   

158

00379790

Державне підприємство об'єднання "Артемсіль"

84545

м. Соледар, вул. Чкалова, 1 Артемівського р-ну

159

00334764

Український науково-дослідний інститут соляної промисловості

84500

м. Артемівськ, вул. Артема, 5

160

19386516

Мале державне підприємство "Моноліт"

84500

м. Артемівськ, вул. Трудова, 2

161

05803465

Державне науково-виробниче підприємство "Експериментальний машинобудівний завод гірничошахтного та технологічного устаткування соляної промисловості"

84500

м. Артемівськ, вул. Трудова, 2

162

00414405

Радгосп "Садовод"

84600

м. Горлівка, вул. Яковенка, 1

163

30099206

Державне сільськогосподарське підприємство "Садове"

84571

с-ще Опитне Артемівського р-ну, вул. Київська, 1

164

26319561

Донецький обласний державний центр експертизи сортів рослин

83000

м. Донецьк, вул. Артема, 74

165

26325688

Донецька державна сортодослідна станція

85613

Мар'їнський р-н, с. Курахове, вул. Тельмана, 38

166

00958000

Донецька обласна державна хлібна інспекція

83014

м. Донецьк, просп. Дзержинського, 45а

167

00694103

Донецький обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції

86053

п/в Піски Ясинуватського р-ну, вул. Леніна, 14

168

00694451

Державна станція захисту рослин Донецької області

83086

м. Донецьк, вул. Артема, 27

169

23597733

Державне підприємство "Маріупольський фумігаційний загін"

87510

м. Маріуполь, Морський торговий порт

170

23171431

Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Таїровське"

85747

м. Докучаєвськ, смт Ясне, вул. Леніна, 1

171

00724784

Державне підприємство "Вірівське"

85020

Добропільський р-н с. Вирівка вул. Кірова, 5

172

00696697

Державне підприємство "Костянтинівський державний ветсанзавод"

85106

м. Костянтинівка вул. Щорса, 90

173

00696266

Шовкорадгосп "Першотравневий"

87400

смт Мангуш, вул. Мурзи 47, Першотравневого р-ну

174

00694095

Державне сільськогосподарське підприємство "Донецьке обласне виробниче підприємство по племінній справі у тваринництві"

86053

с. Піски, вул. Миру, 1, Ясинуватського р-ну

175

00686247

Державне підприємство "Маріупольський ветсанзавод"

87537

м. Маріуполь Володарського шосе, 9-й км

176

25104597

Донецька обласна школа управління сільського господарства

85633

м. Красногорівка, вул. Нахімова, 2а, Мар'їнського р-ну

177

01565951

Горлівський технікум харчової промисловості

84601

м. Горлівка, вул. Комсомольська, 51

178

00727908

Слов'янський державний аграрний технікум

84100

м. Слов'янськ, вул. Свободи, 23

179

00696556

Донецький державний аграрний технікум

85630

м. Красногорівка, вул. Нахімова, 2а

180

21999284

Донецький науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

83130

м. Донецьк, вул. Пушкіна, 96

181

00730721

Донецька обласна державна насіннєва інспекція

83054

м. Донецьк, вул. Челюскінців, 155

182

00696947

Мар'їнська районна державна насіннєва інспекція

85600

м. Мар'їнка, вул. Шевченка, 2

183

00696544

Тельманівська районна державна насіннєва інспекція

87100

смт Тельманове, вул. Первомайська, 165

184

00696510

Олександрівська районна державна насіннєва інспекція

84000

смт Олександрівка, вул. Совєтська, 78

185

00696332

Ясинуватська районна державна насіннєва інспекція

86063

м. Ясинувата, вул. Пирогова, 4

186

00696250

Старобешівська районна державна насіннєва інспекція

87200

смт Старобешеве, вул. Почтова, 59

187

00696220

Першотравнева районна державна насіннєва інспекція

87400

м. Мангуш, вул. Апатова, 1

188

00696021

Володарська районна державна насіннєва інспекція

87000

смт Володарське, вул. Володарського, 88

189

00695982

Новоазовська районна державна насіннєва інспекція

87600

м. Новоазовськ, вул. 60-річчя СРСР, 119а

190

00694474

Амвросіївська районна державна насіннєва інспекція

87302

м. Амвросіївка, вул. К.Лібкнехта, 7

191

00694445

Костянтинівська районна державна насіннєва інспекція

85107

м. Костянтинівка, вул. Мірошниченко, 17

192

00694416

Сніжнянська районна державна насіннєва інспекція

86150

м. Сніжне, вул. Лати 29

193

00694401

Добропільська районна державна насіннєва інспекція

85032

м. Добропілля, пров. Тельмана, 13

194

00694391

Великоновосільківська районна державна насіннєва інспекція

85500

смт Велика Новосілка, вул. Совєтська, 1

195

00694385

Краснолиманська районна державна насіннєва інспекція

84400

м. Красний Лиман, вул. Свободи, 18

196

00694356

Артемівська районна державна насіннєва інспекція

84500

м. Артемівськ, вул. Маріупольська, 41

197

00694347

Красноармійська районна державна насіннєва інспекція

84300

м. Красноармійськ, вул. Бабушкіна, 65

198

00694327

Волновахська районна державна насіннєва інспекція

85700

м. Волноваха, вул. Леніна, 143

199

00696326

Слов'янська районна насіннєва інспекція

84105

м. Слов'янськ, вул. Чапаєва, 74а

200

00483524

Державна інспекція з карантину рослин по Донецькій області

83100

м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, 149

   

Дніпропетровська область

   

201

00412174

Державне підприємство "Дніпропетровський експериментальний виноробний завод"

49074

м. Дніпропетровськ, вул. Киснева, 47

202

00488303

Дніпропетровський обласний державний центр експертизи сортів рослин

51150

п/в Поливанівка Магдалинівського р-ну

203

00957985

Дніпропетровська обласна державна хлібна інспекція

49038

м. Дніпропетровськ, вул. Горького, 10

204

32835930

Державне підприємство "Загін Фумігаційний"

49106

м. Дніпропетровськ, Жовтневий р-н, пр-т Героїв, 81

205

00693546

Державна станція захисту рослин Дніпропетровської області

49049

м. Дніпропетровськ, пр. Героїв, 81

206

32062157

Державне сільськогосподарське підприємство "Кільчень"

51230

с. Голубівка Новомосковського р-ну

207

00693537

Дніпропетровський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції

52071

с. Дослідне Дніпропетровського р-ну

208

33972141

Державне підприємство "Дніпропетровське сільськогосподарське підприємство "Агроперспектива"

49000

м. Дніпропетровськ, Красногвардійський р-н. вул. Дзеркальна, 1

209

00694037

Покровська міжрайонна радгосп-фабрика

53600

смт Покровське, вул. Громова, 59

210

00693322

Державне підприємство шовкорадгосп "Криворізький"

53003

м. Кривий Ріг, п/в Новопілля

211

00693316

Державне підприємство шовкорадгосп "Апостолівський"

53800

м. Апостолове, вул. Пархоменка, 40

212

00696533

Криворізький державний завод по виробництву м'ясокісткового борошна

50483

м. Кривий Ріг, п/в Мирівське

213

21871503

Дніпропетровський державний ветеринарно-санітарний завод

49000

м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 155

214

00693233

Державне підприємство "Апостолівське підприємство по племінній справі у тваринництві"

53802

м. Апостолове Апостолівського р-ну

215

00693227

Державне підприємство Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві

53172

с. Жовтневе, вул. Перемоги, 2, Софіївського р-ну

216

00693150

Державне підприємство "Васильківське підприємство по племінній справі в тваринництві"

52600

смт Васильківка, вул. Лесі Українки, 1

217

00693138

Дніпропетровське обласне державне підприємство по племінній справі у тваринництві "Облплемпідприємство"

49131

Дніпропетровський р-н, с. Горького

218

00485829

Державне підприємство "Дніпропетровський кінний завод N 65"

53642

с. Вишневе Покровського р-ну

219

30355651

Широківська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція

53740

смт Миколаївка, Широківського р-ну

220

30335148

Просянська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція

53610

смт Просяне, вул. Пролетарська, 2, Покровського р-ну

221

13463351

Дніпропетровська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція

53200

м. Нікополь, вул. Чалого, 150 А

222

31195706

Кільченська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція

51233

Новомосковський р-н, с. Кільчень, вул. Леніна, 2

223

20307634

Державний Дніпропетровський навчальний центр "Дніпроагротехсервіс"

49045

м. Дніпропетровськ, вул. Кільчинська, 15

224

04540199

Дніпропетровський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК

52071

с-ще Дослідне, вул. Наумова, 1

225

00493623

Ерастівський державний аграрний технікум ім. Е.К.Бродського

52150

П'ятихатський район, смт Вишневе, п/в Лозуватка

226

00493675

Дніпропетровський державний аграрний університет

49600

м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25

227

00487462

Державне підприємство "Навчально-дослідне господарство "Самарський" Дніпропетровського державного аграрного університету

52041

с. Олександрівка, Дніпропетровського р-ну

228

05500428

Державне підприємство "Дніпропетровський виробничо-технічний центр стандартизації і метрології "Облагростандарт"

49027

м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 16

229

00693405

Степовий зональний науково - дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

52005

м. Дніпропетровськ, вул. Магдалинівська, 24/4

230

00730365

Обласна насіннєва інспекція

49000

м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 52

231

00693629

Апостолівська районна насіннєва інспекція

53802

м. Апостолове, вул. Фестивальна, 24а

232

00693664

Васильківська районна насіннєва інспекція

52600

смт Васильківка, вул. Інтернаціональна, 45

233

00693693

Верхньодніпровська районна насіннєва інспекція

51600

м. Верхньодніпровськ, вул. Петровського, 66а

234

00693730

Дніпропетровська районна насіннєва інспекція

52001

м. Під городне, вул. Комсомольська, 2б

235

00693428

Криворізька районна насіннєва інспекція

50099

м. Кривий Ріг, пл. Боровського, 13

236

00693457

Криничанська районна насіннєва інспекція

52300

смт Кринички, вул. Будівельників, 1а

237

00693902

Магдалинівська районна насіннєва інспекція

51100

смт Магдалинівка, пров. Радянський, 18

238

00693931

Межівська районна насіннєва інспекція

52900

смт Межова, вул. Центральна, 44

239

00693492

Нікопольська районна насіннєва інспекція

53211

м. Нікополь, вул. Дідика, 23

240

00693888

Новомосковська районна насіннєва інспекція

51208

м. Новомосковськ, вул. Привокзальна, 123

241

00693907

Павлоградська районна насіннєва інспекція

51400

м. Павлоград, вул. Лізи Чайкіної, 13

242

00693842

Петропавлівська районна насіннєва інспекція

52700

смт Петропавлівка, вул. Кірова, 43а

243

00693977

Покровська районна насіннєва інспекція

53600

смт Покровське, вул. Леніна, 109

244

00694014

П'ятихатська районна насіннєва інспекція

52100

м. П'ятихатки, вул. Шкільна, 96

245

00692854

Синельниківська районна насіннєва інспекція

52500

м. Синельникове, вул. Петровського, 2а

246

00692966

Солонянська районна насіннєва інспекція

52400

смт Солоне, вул. Кірова, 7

247

00693003

Софіївська районна насіннєва інспекція

53100

смт Софіївка, вул. Лікарняна, 58

248

00693084

Томаківська районна насіннєва інспекція

53500

смт Томаківка, пров. Поштовий, 4

249

00693055

Широківська районна насіннєва інспекція

53700

смт Широке, пров. Поштовий, 2

250

21928539

Юр'ївська районна насіннєва інспекція

51325

с. Варварівка, вул. Калова, 29

251

00692943

Царичанська міжрайонна насіннєва інспекція

51000

смт Царичанка, вул. Першотравнева, 18

252

00485138

Державна інспекція з карантину рослин по Дніпропетровській області

49061

м. Дніпропетровськ, вул. Вакуленчука, 3

   

Житомирська область

   

253

00376426

Державне підприємство Андрушівський спиртовий завод

13401

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41

254

00374663

Державне підприємство "Червоненський завод продтоварів"

13434

смт Червоне, вул. Перемоги, 148 Андрушівського р-ну

255

00374628

Державне підприємство "Липницький спиртовий завод"

11320

с. Липники Лугинського р-ну

256

00374634

Державне підприємство "Коростишівський спиртовий завод"

12500

м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46

257

13557649

Житомирський обласний державний центр експертизи сортів рослин

12341

с. Високе Черняхівського р-ну, вул. Ольхова Роща, 1

258

00958045

Житомирська обласна державна хлібна інспекція

10002

м. Житомир, Путятинська площа, 2

259

05418496

Лугинське державне лісогосподарське агропромислове підприємство "Лугинський держлісгосп АПК"

11300

м. Лугини Луганського р-ну

260

00724809

Державне підприємство "Грозинське"

11542

Коростенський район, с. Грозине, вул. Мічуріна, 3

261

00698229

Житомирський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції

10020

м. Житомир, просп. Миру, 21а

262

00698288

Державна станція захисту рослин Житомирської області

10020

м. Житомир, пров. Винокурний, 48а

263

00481653

Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Більковецьке"

12521

Коростишівський р-н, с. Більківці

264

32152601

Державне підприємство "Перлина Полісся"

12521

Коростишівський р-н, с. Більківці

265

00726487

Червоноармійський завод по виробництву мясокісткового борошна

12000

смт Червоноармійськ, вул. Колгоспна, 1

266

30077360

Відкрите акціонерне товариство "Малинська сільськогосподарська машинно-технологічна станція"

11600

м. Малин, вул. Огієнка, 53

267

00451116

Державне підприємство Житомирська пересувна механізована колона

10031

м. Житомир, вул. Маршала Рибалка, 29

268

00493681

Державний агроекологічний університет

10014

м. Житомир, Старий бульвар, 7

269

00487155

Державне підприємство "Навчально-дослідне господарство "Україна" Державного агроекологічного університету"

12300

смт Черняхів, вул. Мельнична, 6

270

00698242

Поліський зональний науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

10007

м. Житомир, Київське шосе, 131

271

00726062

Романівська районна насінева інспекція

13002

смт Романів, вул. Суворова, 5

272

00730827

Житомирська обласна державна насіннєва інспекція

10014

м. Житомир, майдан Рад, 3/14

273

00726211

Червоноармійська районна державна насіннєва інспекція

12000

смт Червоноармійськ, вул. Ворошилова, 11

274

00726205

Радомишльська районна державна насіннєва інспекція

12200

м. Радомишль, вул. Горького, 25

275

00726197

Олевська районна державна насіннєва інспекція

11000

смт Олевськ, вул. Енгельса, 21а

276

00726180

Овруцька районна державна насіннєва інспекція

11101

м. Овруч, вул. Правди, 14

277

00726174

Народицька районна державна насіннєва інспекція

11400

смт Народичі, вул. Леніна, 239

278

00726168

Малинська районна державна насіннєва інспекція

11600

м Малин, вул. Чернишевського, 7

279

00726151

Лугинська районна державна насіннєва інспекція

11300

смт Лугини, вул. К.Маркса, 44

280

00726145

Коростенська районна державна насіннєва інспекція

11500

м. Коростень, вул. Чапаєва, 3

281

00726139

Ємільчинська районна державна насіннєва інспекція

11200

смт Ємільчине, вул. Жовтня, 19-в

282

00726122

Володарськоволинська районна державна насіннєва інспекція

12100

смт Володарськ Волинський, вул. Чапаєва, 2

283

00726116

Баранівська районна державна насіннєва інспекція

12100

м. Баранівка, пров. Інкубаторський, 2

284

00726109

Черняхівська районна державна насіннєва інспекція

12300

смт Черняхів, вул. Некрасова, 5

285

00726091

Новгоград-Волинська районна державна насіннєва інспекція

11742

Новгоград-Волинський р-н, с. Наталівка, вул. Пушкіна, 10

286

00726085

Коростишівська районна державна насіннєва інспекція

12500

м. Коростишів, вул. К.Маркса, 38

287

00726079

Житомирська районна державна насіннєва інспекція

13100

м. Житомир, вул. Щорса, 122

288

00726062

Дзержинська районна державна насіннєва інспекція

13000

смт Дзержинськ, вул. Суворова, 5

289

00726056

Чуднівська районна державна насіннєва інспекція

13200

смт Чуднів, вул. Резчикова, 11

290

00726044

Ружинська районна державна насіннєва інспекція

13600

смт Ружин, вул. Бірюкова, 14

291

00726033

Попільнянська районна державна насіннєва інспекція

13500

смт Попільня, вул. Щорса, 14

292

00726027

Любарська районна державна насіннєва інспекція

13132

Любарський р-н, с. Громада, вул. Перемого, 40

293

00726010

Бердичівська районна державна насіннєва інспекція

13300

м. Бердичів, вул. К.Маркса, 15а

294

24700297

Брусилівська районна державна насіннєва інспекція

12600

смт Брусилів, вул. Калініна, 14

295

00726004

Андрушівська районна державна насіннєва інспекція

13400

м. Андрушівка, вул Попілля, 1

296

00485144

Державна інспекція з карантину рослин по Житомирській області

10020

м. Житомир, пров. Винокурний, 48а

297

00727966

Житомирський агротехнічний коледж

10031

м. Житомир, вул. Щорса, 96

298

35334175

Державне підприємство "Народицький лісгосп агропромислового комплексу"

11400

смт Народичі, вул. Леніна, 301

   

Закарпатська область

   

299

00383544

Солотвинський солерудник

90575

смт Солотвино, вул. Шахтарська, 36 Тячівського р-ну

300

00377905

Державне підприємство "Тересвянський завод продтоварів"

90564

смт Тересва, вул. Горького, 16 Тячівського р-ну

301

00377822

Великоберезнянський консервний завод

89000

смт В.Березний, вул. Заводська, 13

302

22071791

Державне підприємство "Торговий дім "Гроно"

88000

м. Ужгород, вул. Собранецька, 136

303

00413895

Агропромислово-торгове підприємство "Бобовище"

89632

с. Бобовище, вул. Леніна, 17 Мукачівського р-ну

304

00413883

Агроторгове підприємство "Радгосп-завод "Руськополівський"

90551

с. Руське Поле Тячівського р-ну

305

00413825

Радгосп-завод "Великолазівський"

88000

м. Ужгород, вул. Лисенка, 41

306

00413831

Державне підприємство "Червона Зірка"

89450

с. Кибляри Ужгородського р-ну

307

00413819

Державне підприємство "Агропромислова фірма "Леанка"

89452

смт Середнє, вул. Шевченка, 6 Ужгородського р-ну

308

00413802

Державне підприємство радгосп-завод "Ужгородський"

88017

м. Ужгород, вул. Собранецька, 138

309

00413765

Радгосп-завод "Виноградівський"

90300

м. Виноградів, вул. Персикова, 35

310

00413794

Агроторгове підприємство радгосп-завод "Мукачівський"

89600

м. Мукачево, вул. Духновича, 29

311

00412139

Іршавський завод продовольчих товарів

90100

м. Іршава, вул. Леніна, 70

312

00412240

Радгосп-завод "Мужіївський"

90260

с. Мужієво Берегівського р-ну

313

13602574

Закарпатський обласний державний центр експертизи сортів рослин

89441

с. Глибоке, 108 Ужгородського р-ну

314

00958068

Закарпатська обласна державна хлібна інспекція

88000

м. Ужгород, вул. Станційна, 56

315

00495042

Ужгородська прикордонна державна контрольно-токсикологічна лабораторія

88000

м. Ужгород, вул. Станційна, 56

316

32434750

Головне державне спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Закарпатагроліс"

88017

м. Ужгород, вул. Собранецька, 150

317

00698733

Державна станція захисту рослин Закарпатської області

88000

м. Ужгород, вул. Станційна, 56

318

00698741

Закарпатський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції

90252

с. В.Бакта Берегівського р-ну, вул. Садова, 15

319

03747691

Державне підприємство "Кук"

90151

Іршавський р-н, с. Кушниця, вул. Центральна, 22

320

22078876

Закарпатське державне обласне підприємство по технічному забезпеченню сільськогосподарського виробництва "Агропромтехніка"

88000

м. Ужгород, вул. Мукачівська, 42

321

32634597

Державне сільськогосподарське підприємство "Ключарківське"

89626

вул. Гагаріна, 30А, с. Ключарки Мукачівського р-ну

322

05500457

Державне підприємство "Закарпатський виробничо-технічний центр стандартизації і метрології "Облагростандарт"

88014

м. Ужгород, вул. Доманинська, 267

323

22114483

Закарпатський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

88000

м. Ужгород, Головпошта, а/с 80

324

22110657

Закарпатська обласна державна насіннєва інспекція

88015

м. Ужгород, вул. Минайська, 37

325

00712159

Берегівська районна державна насіннєва інспекція

90200

м. Берегово, вул. Богдана Хмельницького, 84/3

326

00712172

Виноградівська районна державна насіннєва інспекція

90300

м. Виноградів, вул. Миру, 3

327

00712195

Іршавська районна державна насіннєва інспекція

90600

м. Іршава, вул. Федорова, 23

328

00712213

Мукачівська районна державна насіннєва інспекція

90600

м. Мукачево, вул. Недециї, 2

329

00712255

Тячівська районна державна насіннєва інспекція

90500

м. Тячів, вул. Київська, 34

330

07712261

Ужгородська районна державна насіннєва інспекція

88015

м. Ужгород, вул. Минайська, 37

331

00712278

Хустська районна державна насіннєва інспекція

90400

м. Хуст, вул. Плеханова, 6

332

00483576

Державна інспекція з карантину рослин по Закарпатській області

88101

м. Ужгород, Оноківці, вул. Головна, 53

   

Запорізька область

   

333

20493370

Якимівська державна сортодослідна станція

72500

Запорізька обл., смт Якимівка, вул. Молодіжна, 4

334

33870053

Вільнянська державна сортодослідна станція

70005

Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Запорізька, 90

335

00958080

Запорізька обласна державна хлібна інспекція

69063

м. Запоріжжя, вул. Комсомольська, 30

336

00698957

Державна станція захисту рослин Запорізької області

69095

м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 144

337

00698963

Запорізький обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції

69031

м. Запоріжжя, вул. Технікумівська, 2

338

00498069

Державне підприємство "Світанок"

70403

Запорізький район, с. Августинівна, вул. Леніна, 4

339

00853234

Державне підприємство "Токмацьке"

71724

Токмацький р-н, с. Нове, вул. Радянська, 18

340

00724809

Державне підприємство "Запорізьке"

70433

Запорізький р-н, с. Новоолександрівка, вул. Леніна, 69

341

33318041

Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Надія"

72100

м. Приморськ, вул. Вавілова, 1

342

00699218

Державне підприємство "Запоріжшовк"

71716

м. Молочанськ, вул. Лугова, 105 Токмацького р-ну

343

00699299

Оріхівське державне сільськогосподарське підприємство по шовківництву

70545

м. Оріхів, вул. Запорізька, 143

344

05402631

Державне підприємство "Токмацький державний ветеринарно-санітарний завод"

71708

м. Токмак, 8

345

00846323

Державне підприємство "Запорізький кінний завод N 86"

37622

с. Трудове Новомиколаївського р-ну

346

00699276

Державне підприємство "Шовкогосподарство "Пологівське"

70600

м. Пологи, вул. Запорізька, 143

347

30072142

Приморська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція

72100

м. Приморськ вул. Чапаєва, 8

348

25678817

Відкрите акціонерне товариство "Владівська сільськогосподарська машинно-технологічна станція"

71221

Чернігівський р-н, с. Владівка вул Жлобінців, 18

349

00728049

Оріхівський сільськогосподарський технікум

70500

м. Оріхів, вул. Тимірязєва, 40

350

00493698

Таврійський державний агротехнологічний універститет

72312

м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 18

351

00489797

Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Лазурне"

32372

с. Лазурне, вул. Студентська, 21, Мелітопольського р-ну

352

30072142

Приморська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція

72100

м. Приморськ вул. Чапаєва, 8

353

25678817

Відкрите акціонерне товариство "Владівська сільськогосподарська машинно-технологічна станція"

71221

Чернігівський р-н, с. Владівка вул Жлобінців, 18

354

05500463

Державне підприємство "Запорізький обласний виробничо-технічний центр стандартизації метрології та якості продукції "Облагростандарт"

69052

м. Запоріжжя, вул. Радгоспна, 34а

355

20483118

Запорізький науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

70000

м. Вільнянськ, вул. Шевченка, 31

356

00731287

Запорізька обласна державна насіннєва інспекція

69095

м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 108

357

00712456

Чернігівська районна державна насіннєва інспекція

71200

смт Чернігівка, вул. Набережна, 48

358

00712442

Токмацька районна державна насіннєва інспекція

71700

м. Токмак, вул. Степова, 10а

359

00712433

Приморська районна державна насіннєва інспекція

72100

м. Приморськ, вул. Морська, 49

360

00712427

Приазовська районна державна насіннєва інспекція

72400

смт Приазовське, вул. Пушкіна, 1

361

00712410

Пологівська районна державна насіннєва інспекція

70600

м. Пологи, вул. Суворова, 9

362

00712404

Оріхівська районна державна насіннєва інспекція

70500

м. Оріхів, вул. Тимирязєва, 23

363

00712396

Новомиколаївська районна державна насіннєва інспекція

70100

смт Новомиколаївка, вул. Чехова, 16

364

00712388

Михайлівська районна державна насіннєва інспекція

72000

смт Михаайлівка, вул. Коноваленка, 8

365

00712373

Мелітопольська районна державна насіннєва інспекція

72300

м. Мелітополь, вул. Чкалова, 101б

366

00712367

Куйбишевська міжрайонна державна насіннєва інспекція

71000

смт Куйбишеве, вул. Запорізька, 27а

367

00712350

Камянсько-Дніпровська міжрайонна державна насіннєва інспекція

71300

м. Камянка-Дніпровська, вул. Усачова, 100

368

00712344

Запорізька районна державна насіннєва інспекція

69089

м. Запоріжжя, вул. Шушенська, 51а

369

00712338

Гуляйпільська районна державна насіннєва інспекція

70200

м. Гуляйполе, вул. Спартаківська, 18

370

00712321

Вільнянська районна державна насіннєва інспекція

70000

м. Вільнянськ, вул. Канареєва, 2

371

00712315

Веселівська районна державна насіннєва інспекція

72200

смт Веселе, вул. Чкалова, 72

372

00712309

Василівська районна державна насіннєва інспекція

71600

м. Василівка, вул. Радянська, 10

373

00712290

Бердянська районна державна насіннєва інспекція

71100

м. Бердянськ, вул. Пролетарська, 234

374

00712284

Якимівська районна державна насіннєва інспекція

72500

смт Якимівка, вул. Леніна, 107

375

00485167

Державна інспекція з карантину рослин по Запорізькій області

69050

м. Запоріжжя, вул. Східна, 3б

   

Івано-Франківська область

   

376

00383567

Державне підприємство "Долинський солевиварювальний комбінат"

77500

м. Долина, вул. Оболонська, 11а

377

00375409

Івано-Франківське обласне державне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості

76000

м. Івано-Франківськ, вул. Княгинин, 44

378

00375390

Державне підприємство Залучанський спиртовий завод

78363

с. Долішнє Залуччя Снятинського р-ну

379

05397427

Державне підприємство "Верховинський завод мінеральних вод "Буркут"

78711

смт Верховина Верховинського р-ну

380

00490240

Івано-Франківський обласний державний центр експертизи сортів рослин

78000

м. Тлумач, вул. Вітовського, 9

381

05480476

Івано-Франківська обласна державна хлібна інспекція

76036

м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 12

382

00699678

Державна станція захисту рослин Івано-Франківської області

76000

м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 46

383

24687154

Калуська районна державна агрохімічна лабораторія

77330

с. Копанки Калуського р-ну

384

22167462

Івано-Франківський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції

76000

м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2

385

30923531

Державне сільськогосподарське підприємство "Стрільче"

78141

с. Стрільче Городенківського р-ну

386

30923505

Державне сільськогосподарське підприємство "Котиківка"

78106

с. Котиківка вул. Шевченка, 187 Городенківського р-ну

387

00729422

Дослідне господарство "Зоря"

78106

с. Котиківка Городенківського р-ну

388

00699448

Богородчанська льононасіннєва станція

77700

смт Богородчани, вул. Гагаріна, 4

389

00699483

Державне підприємство "Городенківське сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві"

78100

м. Городенка, вул. Шептицького, 38

390

00698041

Державне підприємство "Коломийський державний ветеринарно-санітарний завод "Ветсанзавод"

78246

вул. Незалежності, 4, с. Годи-Добровідка, Коломийського р-ну

391

00861529

Український державний конструкторсько-технологічний інститут транспорту АПК "УДКТІагротранс"

76018

м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 46

392

00699371

Рогатинський державний аграрний коледж

73000

м. Рогатин, вул. Шашкевича, 61

393

00728109

Івано-Франківський державний аграрний коледж

76492

м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 11

394

00728115

Тлумацький сільськогосподарський технікум

78000

м. Тлумач, вул. Винниченка, 6

395

05500478

Державне підприємство "Івано-Франківський обласний виробничо-технічний центр стандартизації і метрології "Облагростандарт"

76000

м. Івано-Франківськ, вул. Низова, 2

396

00689384

Івано-Франківський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

76006

м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 62а

397

00731376

Обласна насіннєва інспекція

76014

м. Івано-Франківськ, вул. Розумовського, 9а

398

00712479

Богородчанська районна насіннєва інспекція

77701

смт Богородчанка, вул. Петраша, 8а

399

00712485

Галицька районна насіннєва інспекція

77100

м. Галич, вул. Січинського, 7

400

00712491

Городенківська районна насіннєва інспекція

78100

м. Городенка, вул. Братів Окуневських, 11

401

00712507

Долинська районна насіннєва інспекція

77503

м. Долина, вул. Полупанки, 10

402

00712522

Калуська районна насіннєва інспекція

77300

м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 32

403

00712539

Коломийська районна насіннєва інспекція

78200

м. Коломия, вул. Моцарта, 10

404

00712551

Надвірнянська районна насіннєва інспекція

78400

м. Надвірна, вул. Визволення, 35б

405

00712568

Рогатинська районна насіннєва інспекція

77000

м. Рогатин, вул. Мухи, 2

406

00712574

Рожнятівська районна насіннєва інспекція

77600

смт Рожнятів, вул. Січових Стрільців, 58

407

34457332

Снятинська районна насіннєва інспекція

78300

м. Снятин, вул. Винниченка

408

00712516

Тисменицька районна насіннєва інспекція

76035

м. Івано-Франківськ, с. Микитиці, вул. Борців, 2

409

00712597

Тлумацька районна насіннєва інспекція

78000

м. Тлумач, вул. Кобилянської, 38

410

00712545

Косівська міжрайонна насіннєва інспекція

78600

м. Косів, вул. Грушевського, 37

411

05397605

Державна інспекція з карантину рослин по Івано-Франківській області

76000

м. Івано-Франківськ, вул. Витвицького, 30/1

   

Київська область

   

412

00374962

Державне підприємство "Червонослобідський спиртовий завод"

08042

с. Червона Слобода Макарівського р-ну

413

00374953

Державне підприємство "Стадницький спиртовий завод"

09834

с. Стадниця, вул. Заводська, 1 Тетіївського р-ну

414

32727213

Державне підприємство "Триліський спиртовий завод"

08522

с. Триліси Фастівського р-ну

415

24920337

Київське обласне державне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Київспирт"

08522

с. Триліси Фастівського р-ну

416

00374947

Державне підприємство "Тхорівський спиртовий завод"

09050

с. Тхорівка Сквирського р-ну

417

33482475

Київський обласний державний центр експертизи сортів рослин

08290

Київська обл., Києво-Святошин-ський р-н, смт Гостомель, вул. Червоноармійська, 152-в

418

00699845

Київський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції

08162

смт Чабани Києво-Святошинського р-ну, вул. Машинобудівників, 2Б

419

30240783

Макарівське районне державне підприємство по виконанню агрохімічних робіт "Бишівагрохім"

08072

с. Бишів, вул. Кірова, 82 Макарівського р-ну

420

05290830

Дослідне господарство "Нива"

08333

Бориспільський район, с. Артемівка, вул. Червоноармійська, 18

421

00849296

Державне підприємство "Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця"

08131

с. Софіївська Борщагівка, вул. Леніна, 63 Києво-Святошинського р-ну

422

30353167

Державне підприємство "Сорокотязьке"

09155

Білоцерківський р-н с. Сорокотяги вул. Котовського, 24

423

14277337

Українська виробничо-наукова лабораторія "Імуногенетики"

07409

м. Бровари, вул. Кутузова, 77

424

05474984

Державне підприємство "Сквирський завод по виробництву м'ясо-кісткового борошна "Ветсанутильзавод"

09054

с. Пищики, Сквирського р-ну

425

00849652

Державний племінний завод "Плосківський"

07450

с. Плоске Броварського району

426

00725068

Київське обласне державне підприємство по племінній справі у тваринництві

07403

м. Бровари, вул. Кутузова, 77

427

00699945

Державне сільськогосподарське підприємство "Головний селекційний центр України"

08400

м. Переяслав- Хмельницький, шосе Київське, 1а

428

00699900

Державне підприємство "Київська обласна коконосушарка"

08700

м. Обухів, вул. Каштанова, 3

429

00699862

Шовкорадгосп "Баришівський"

07500

с. Шовкове Баришівського р-ну

430

30622239

Миронівська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція

08800

м. Миронівка, вул. Леніна, 137

431

30334610

Березанська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція

07534

смт Баришівка, с. Садове

432

30293318

Відкрите акціонерне товариство "Київська сільськогосподарська машинно-технологічна станція"

81132

м. Вишневе, вул. Київська, 8

433

23570740

Відкрите акціонерне товариство "Білоцерківагротех"

09450

Білоцерківський р-н с. Фурси вул. Леніна, 1Б

434

13704777

Бориспільське державне госпрозрахункове підприємство "Старт"

08341

с. Петрівське, 2, Бориспільського р-ну

435

03052826

Рокитнянська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція

09600

смт Рокитне Рокитнянського р-ну

436

20029342

Український державний фонд підтримки фермерських господарств

08132

м. Вишневе, вул. Київська, 8 Києво-Святошинського р-ну

437

04806504

Державне підприємство "Гуслі"

4053

м. Київ, вул. Гоголівська, 43

438

22204720

Навчально-методичний центр по підготовці молодших спеціалістів Міністерства аграрної політики України

07854

смт Немішаєве-1, вул. Технікумівська, 1 Бородянського р-ну

439

22200277

Школа підвищення кваліфікації спеціалістів по розведенню сільськогосподарських тварин та племінній справі

07400

м. Бровари, вул. Кутузова, 69

440

05409082

Київський обласний державний навчально-курсовий комбінат

09500

м. Тараща, вул. Хмельницького, 75

441

04685696

Державне підприємство "Український інститут сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань"

07400

м. Бровари, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 5

442

04604309

Український науково-дослідний інститут прогнозуванню та випробуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)

08654

вул. Інженерна, 5, смт Дослідницьке, Васильківського р-ну

443

00728227

Ржищівський будівельний технікум

09230

м. Ржищів, вул. Воровського, 1 Кагарлицького р-ну

444

00728173

Таращанський агротехнічний коледж ім. Героя Радянського Союзу О.О.Шевченка

09500

м. Тараща, вул. Б.Хмельницького, 3

445

00725364

Маслівський державний аграрний технікум ім. П.Х.Гаркавого

08850

с. Маслівка, Миронівського р-ну

446

00493712

Білоцерківський національний аграрний університет

09171

м. Біла Церква, пл.Соборна, 8/1

447

00333339

Яготинський цукровий завод

07700

м. Яготин, вул. Черняхівського, 1

448

32183708

Державне підприємство "Броварський оптовий ринок"

07400

м. Бровари, вул. Красовського, 26а

449

20599128

Київський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

09600

смт Рокитне, вул. Першотравнева, 6

450

00712841

Яготинська районна державна насіннєва інспекція

07700

смт Яготин, пр. Офіцерський, 1

451

00712835

Згуровська районна державна насіннєва інспекція

07600

смт Згуровка, вул. Залізнична, 7

452

00712829

Фастівська районна державна насіннєва інспекція

08500

м. Фастів, вул. Садова 13

453

00712812

Тетіївська районна державна насіннєва інспекція

09800

м. Тетіїв, вул. Карла Маркса, 20

454

00712806

Таращанська районна державна насіннєва інспекція

09500

м. Тараща, вул. Білоцерківська, 61-а

455

00712798

Ставищенська районна державна насіннєва інспекція

09400

смт Ставище, вул. Старикова, 6

456

00712781

Сквирська районна державна насіннєва інспекція

09000

м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 20

457

00712775

Рокитнянська районна державна насіннєва інспекція

09600

смт Рокитно, вул. Пісчана, 47

458

00712769

Поліська районна державна насіннєва інспекція

07041

с. Красятичі, вул. Жовтнева, 81 Поліського р-ну

459

00712752

Переяслав-Хмельницька районна державна насіннєва інспекція

08402

м. Переяслав- Хмельницький, вул. Орджонікідзе, 51в

460

00712746

Обухівська районна державна насіннєва інспекція

08700

м. Обухів, вул. Будьонного, 40

461

00712736

Миронівська районна державна насіннєва інспекція

08800

м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 39

462

00712723

Макарівська районна державна насіннєва інспекція

08000

м. Макарів, вул. Франка, 5

463

00712717

Києво-Святошинська районна державна насіннєва інспекція

08131

с. Софіївська Борщагівка, вул. Садова, 26 Києво-Святошинського р-ну

464

00712700

Кагарлицька районна державна насіннєва інспекція

09200

м. Кагарлик, вул. Кооперативна, 17

465

00712692

Іванківська районна державна насіннєва інспекція

07200

смт Іванків, вул. Щербакова, 5

466

00712686

Вишгородська районна державна насіннєва інспекція

07300

м. Вишгород, вул. Київська, 6

467

00712671

Володарська районна державна насіннєва інспекція

09300

смт Володарка, вул. Суворова, 22

468

00712663

Васильківська районна державна насіннєва інспекція

08600

м. Васильків, вул. Пушкіна, 23-а

469

00712657

Броварська районна державна насіннєва інспекція

07400

м. Бровари, вул. Декабристів, 3

470

00712640

Бородянська районна державна насіннєва інспекція

07800

смт Бородянка, вул. Свердлова, 5

471

00712634

Бориспільська районна державна насіннєва інспекція

08300

м. Бориспіль, вул. Червоноармійська, 24

472

00712611

Білоцерківська районна державна насіннєва інспекція

09113

м. Біла Церква, ст. відділення "Олександрія", 13

473

20625268

Богуславська районна державна насіннєва інспекція

09700

м. Богуслав, вул. Корольова, 13-а

474

00712605

Баришівська районна державна насіннєва інспекція

07500

смт Баришівка, пр. Заводський, 12

475

34233336

Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Крив'янське"

09521

Таращанський р-н, с. Крива

   

Кіровоградська область

   

476

00378856

Гайворонський завод безалкогольних напоїв

26300

м. Гайворон, вул. Матросова, 1/22

477

00378844

Кіровоградський державний сокоекстрактний завод

25000

м. Кіровоград, вул. Енергетиків, 2

478

00374982

Державне підприємство Маловисківський спиртовий завод

26204

м. Мала Виска, вул. Промислова, 1

479

13743719

Державне підприємство "Кіровоградське державне підприємство по виробництву і маркетингу "Арніка"

27605

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 40

480

20656406

Кіровоградський обласний державний центр експертизи сортів рослин

27652

Кіровоградський район, с. Первозванівка

481

32806254

Кіровоградська державна сортодослідна станція

26423

с. Новоселиця Ульянівського р-ну

482

00958174

Кіровоградська обласна державна хлібна інспекція

25006

м. Кіровоград, вул. Покровська, 8

483

00700223

Кіровоградський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції

27602

м. Кіровоград, п/в Сазонівка, вул. Центральна, 4

484

00700177

Державна станція захисту рослин Кіровоградської області

25009

м. Кіровоград, вул. Курганна, 62

485

33464372

Долинська державна сортодослідна станція

28505

Долинський район, с. Червоне Озеро

486

03757347

Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Промінь"

27330

Олександрійський р-н, с. Краснопілка, вул. Жовтнева, 42

487

00853820

Державне підприємство "Бережинське"

27605

с. Бережинка Кіровоградського р-ну

488

05450191

Державне підприємство "Кіровоградський завод по виробництву м'ясо-кісткового борошна "Ветсанзавод"

27631

Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Катеринівка

489

00700192

Державне підприємство "Олександрійський шовкорадгосп"

28000

с. Рожеве, вул. Леніна, 7 Олександрійського р-ну

490

00853814

Державне підприємство "Олександрійський кінний завод N 174"

28032

с. Лікарівка Олександрійського р-ну

491

00700269

Державний шовкорадгосп "Знам'янський"

27406

с. Пантазіївка, Знам'янського р-ну

492

00485836

Державне підприємство "Онуфріївський кінний завод N 175"

53642

смт Онуфріївка, вул. 40 років Перемоги 57

493

00913574

Кіровоградське державне підприємство матеріально-технічного забезпечення "Агропромтехпостач"

25491

м. Кіровоград, вул. Мурманська, 15, смт Нове

494

13743501

Дирекція будуючого "Перегонівського м'ясокомбінату"

26522

с. Перегонівка, Голованівського р-ну

495

00728291

Бобринецький сільськогосподарський технікум ім. В.В.Порика

27200

м. Бобринець, пров. В.В.Порика, 4

496

00728285

Кіровоградський технікум механізації сільського господарства

25028

м. Кіровоград, пр. Університетський, 5/2

497

13767565

Державне підприємство "Кіровоградський обласний виробничо-технічний центр стандартизації і метрології "Облагростандарт"

25014

м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, 16

498

23227255

Кіровоградський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

25050

м. Кіровоград, вул. Леніна, 64/53

499

00713065

Онуфріївська районна державна насіннєва інспекція

28100

смт Онуфріївка, вул. Поштова, 10

500

00713059

Світловодська районна державна насіннєва інспекція

27500

м. Світловодськ, вул. Комсомольська, 33а

501

00713042

Устинівська районна державна насіннєва інспекція

28600

смт Устинівка, вул. Суворова, 22

502

00713036

Петрівська районна державна насіннєва інспекція

28300

смт Петрове, вул. Кравчинського, 3

503

00713023

Новгородківська районна державна насіннєва інспекція

28200

смт Новгородка, вул. 50 років Жовтня, 31

504

00713013

Компаніївська районна державна насіннєва інспекція

28400

смт Компаніївка, вул. Калініна, 10

505

00713007

Долинська районна державна насіннєва інспекція

28500

м. Долинська, вул. Комсомольська, 1а

506

00712999

Бобринецька районна державна насіннєва інспекція

28531

м. Бобринець, вул. 16-го Березня, 74

507

00712982

Олександрійська районна державна насіннєва інспекція

28000

м. Олександрія, вул. Леніна, 198

508

00712976

Новоукраїнська районна державна насіннєва інспекція

27100

м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 182

509

00712965

Кіровоградська районна державна насіннєва інспекція

25014

м. Кіровоград, вул. Повітрянофлотська, 53

510

00712953

Добровеличківська районна державна насіннєва інспекція

27000

смт Добровеличківка, вул. Челюскіна, 8

511

00712947

Вільшанська районна державна насіннєва інспекція

26600

смт Вільшанка, вул. Миру, 65

512

00712930

Ульяновська районна державна насіннєва інспекція

26400

м. Ульяновка, вул. Урицького, 2

513

00712924

Олександрівська районна державна насіннєва інспекція

27100

смт Олександрівка, вул. Гагаріна, 59

514

00712918

Новомиргородська районна державна насіннєва інспекція

26012

м. Новомиргород, вул. Гастелло, 7

515

00712901

Новоархангельська районна державна насіннєва інспекція

26100

смт Новоархангельськ, вул. Леніна, 80

516

00712893

Кіровоградська міська державна насіннєва інспекція

25050

м. Кіровоград, вул. Повітрофлотська, 53

517

00712887

Маловисківська районна державна насіннєва інспекція

26030

м. Мала Виска, вул. Леніна, 2а

518

00712870

Знам'янська районна державна насіннєва інспекція

27400

м. Знам'янка, вул. Скірди, 10

519

00712864

Голованівська районна державна насіннєва інспекція

26500

смт Голованівськ, вул. Поштова, 47

520

00712858

Гайворонська районна державна насіннєва інспекція

26300

м. Гайворон, вул. 1-го Травня, 13а

521

00110088

Обласна електрофорезна лабораторія Кіровоградської насіннєвої інспекції

25050

м. Кіровоград, вул. Повітрофлотська, 53

522

00385069

Державне підприємство "Кіровоградська спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по цукрових буряках"

25019

м. Кіровоград, Ленінський р-н, вул. Кавказька, 16/15

523

00700200

Кіровоградська обласна державна насіннєва інспекція

25012

м. Кіровоград, вул. Кірова, 36а

524

00485204

Державна інспекція з карантину рослин по Кіровоградській області

25006

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 38

   

Луганська область

   

525

05401169

Державне підприємство винзавод "Алко-Прима"

93800

м. Кіровськ, вул. Виноградна, 1

526

26342011

Луганський обласний державний центр експертизи сортів рослин

91008

м. Луганськ, вул. Линьова, 128

527

00957941

Луганська обласна державна хлібна інспекція

91055

м. Луганськ, вул. Леніна, 7

528

00710500

Державна станція захисту рослин Луганської області

91022

м. Луганськ, вул. Свердлова, 58

529

00689243

Луганський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції

93733

п/в Металіст Слов'яносербського р-ну

530

30419882

Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Новодеркул"

92587

с. Новодеркул, Біловодського р-н

531

33451850

Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Роздолля"

92586

с. Новолимарівка, Біловодського р-ну

532

33451887

Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Олександрівське"

92580

с. Новоолександрівка, Біловодського р-н

533

00846263

Державне підприємство "Лимарівський кінний завод N 61"

92813

с. Новолимарівка, Біловодського р-ну

534

00846240

Державне підприємство "Стрілецький кінний завод N 60"

92540

с. Новострільцівка, Міловського р-ну

535

00846234

Державне підприємство "Деркульський кінний завод N 63"

92832

с. Новодеркуль, Біловодського р-ну

536

00846228

Державне підприємство "Новоолександрівський кінний завод N 64"

92823

с. Новоолександрівка, Біловодського р-ну

537

00698087

Білолуцький ветсанзавод

92332

Новопсковський р-н, смт Бідолуцьк, вул. Леніна, 8

538

30279927

Луганська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція

91033

м. Луганськ, Шевченка, кв. 38б

539

00860412

Державне підприємство "Український державний проектний інститут споруд захищеного ґрунту "Діпропромтеплиця"

91011

м. Луганськ, вул. Магнітогорська, 2

540

20188684

Луганський державний обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів АПК

92700

м. Старобільськ, вул. III Інтернаціоналу, 2

541

00493669

Луганський національний аграрний університет

91008

м. Луганськ, Агроуніверситет

542

31196480

Луганський державний обласний оптовий продовольчий ринок

91016

м. Луганськ, квартал Гайового, 35

543

05500411

Державне підприємство "Луганський обласний виробничо-технічний центр стандартизації і метрології "Облагростандарт"

91019

м. Луганськ, вул. Комінтерну, 100

544

01355774

Луганський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

91033

м. Луганськ, вул. Дніпровська, 53

545

00725996

Олександрівська районна державна насіннєва інспекція

91484

м. Олександрівськ, вул. Шевченка, 4

546

00725986

Троїцька районна державна насіннєва інспекція

92100

смт Троїцьке, вул. Мічуріна, 1

547

00725973

Старобільська районна державна насіннєва інспекція

92700

м. Старобільськ, вул. Заводська, 17

548

00725950

Станично-Луганська районна державна насіннєва інспекція

93400

смт Станично-Луганське, вул. Барбашева, 26

549

00725944

Слов'яносербська районна державна насіннєва інспекція

93700

смт Слов'яносербськ, вул. Леніна, 56

550

00725938

Свердловська районна державна насіннєва інспекція

94800

м. Свердловськ, пров. Лутугіна, 1

551

00725921

Сватівська районна державна насіннєва інспекція

92600

м. Сватове, вул. Свердлова, 1а

552

00725909

Новопсковська районна державна насіннєва інспекція

92300

смт Новопсков, вул. К.Маркса, 70

553

00725890

Новоайдарська районна державна насіннєва інспекція

93500

смт Новоайдар, вул. Мира, 34

554

00725884

Міловська районна державна насіннєва інспекція

92500

смт Мілове, вул. Луначарського, 116

555

00725878

Марківська районна державна насіннєва інспекція

92400

смт Марківка, вул. Гагаріна, 1

556

00725861

Лутугінська районна державна насіннєва інспекція

92000

м. Лутугіне, вул. Мєндєлєєва, 1а

557

00725849

Кремінська районна державна насіннєва інспекція

92900

м. Кремінна, вул. Кооперативна, 7

558

00725826

Білокуракинська районна державна насіннєва інспекція

92200

смт Білокуракіне, вул. Радянська, 27а

559

00725811

Біловодська районна державна насіннєва інспекція

92800

смт Біловодськ, вул. Філоненка, 13

560

00725803

Антрацитівська районна державна насіннєва інспекція

94600

м. Антрацит-3, вул. Паркова, 27

561

00710546

Луганська обласна державна насіннєва інспекція

91033

м. Луганськ, вул. Дніпровська, 53

562

00725832

Краснодонська районна державна насіннєва інспекція

94400

м. Краснодон, вул. Луначарського, 70

563

00725915

Перевальська районна державна насіннєва інспекція

94331

Перевальський р-н. с. Селезнівка

564

00725855

Попаснянська районна державна насіннєва інспекція

93300

м. Попасня, вул. Суворова, 6

565

00485121

Державна інспекція з карантину рослин по Луганській області

91001

м. Луганськ, вул. Алексєєва, 51

   

Львівська область

   

566

00374798

Державне підприємство "Вузлівський державний спиртовий завод"

80252

с. Вузлове Радехівського р-ну

567

00374781

Державне підприємство "Воютицький спиртовий завод"

81453

с. Воютичі Самбірського р-ну

568

00374775

Державне підприємство "Сторонибабський спиртовий завод"

80562

с. Сторонибаби Буського р-ну

569

00374769

Державне підприємство "Рава-Руський спиртовий завод"

80316

м. Рава-Руська, вул. Івасюка, 24 Жовківського р-ну

570

00374752

Державне підприємство Суходільський спиртовий завод

80641

с. Суходоли Бродівського р-ну

571

25551043

Гніздичівський державний спиртовий завод

81740

смт Гніздичів, вул. Коновальця, 4 Жидачівського р-ну

572

00374746

Державне підприємство Борокський спиртовий завод

80076

с. Борок Сокальського р-ну

573

00374733

Державне підприємство "Угерський спиртовий завод"

82424

с. Угерське Стрийського р-ну

574

00374717

Струтинський державний спиртовий завод

80743

с. Струтин Золочівського р-ну

575

00374700

Великолюбенський державний спиртовий завод

81555

смт Великий Любінь Городоцького р-ну

576

00374686

Державне підприємство "Лопатинський спиртовий завод"

80261

с. Лопатин Радехівського р-ну

577

22359670

Львівське обласне державне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості

79024

м. Львів, вул. Мирона Кордуби, 2

578

19168765

Проектно-конструкторське технічне підприємство "Львівхарчопроект"

79000

м. Львів, вул. Вітовського, 18

579

00488384

Львівський обласний державний центр експертизи сортів рослин

79008

м. Львів, вул. Староєврейська, 9

580

00958239

Львівська обласна державна хлібна інспекція

79019

м. Львів, вул. Лемківська, 9

581

00701978

Державна станція захисту рослин Львівської області

79058

м. Львів, вул. Замарстинівська, 49

582

20760138

Державне сільськогосподарське підприємство "Лішнянське"

82127

с. Лішня Дрогобицького р-ну

583

00702050

Державне підприємство Яворівська льононасінницька станція

81000

м. Яворів, вул. Воз'єднання, 13

584

00701961

Львівський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції

81115

с .Оброшино, вул. Шевченка, 6 Пустомитівського р-ну

585

00701932

Державне підприємство Надибська льононасіннєва станція

82054

с. Надиби Старосамбірського району

586

22397239

Державне підприємство "Львівське"

81100

Яворівський р-н, с. Висіч

587

00481525

Державне підприємство "Мостиське"

81320

Мостиський р-н, м. Мостиська, вул. Ярослава Мудрого, 121

588

31803446

Державне підприємство "Ліктрави"

81320

Мостиський р-н, м. Мостиська, вул. Ярослава Мудрого, 121

589

00846398

Державне підприємство "Львівський іподром"

79000

м. Львів, Стрийське шосе

590

25227495

Західно-державний селекційно-генетичний центр

82100

м. Дрогобич, вул. Орлика, 30

591

00697900

Державне підприємство "Жовківський завод по виробництву м'ясо-кісткового борошна"

80300

с. Воля Висоцька, Жовківського р-ну

592

30396064

Жовківська сільськогосподарська машинно-технологічна станція

80327

смт Магерів Жовківського р-ну, вул. Мартовича

593

30387057

Відкрите акціонерне товариство "Львівська сільськогосподарська машинно-технологічна станція"

79040

Радехівський р-н смт Лопатин вул. Січових стрільців, 7

594

30354883

Стрийська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція

82451

с. Загірне Стрийського р-ну

595

30124703

Відкрите акціонерне товариство "Городоцька сільськогосподарська машинно-технологічна станція"

81500

м. Городок, вул. Комарнівська, 66

596

20818317

Дирекція Новороздільської фабрики верхнього спортивного трикотажу

81652

м. Новий Розділ, вул. Ходорівська, 6, Миколаївського р-ну

597

05393524

Державне підприємство "Науково-дослідний центр рідких мінеральних добрив"

81100

м. Пустомити, вул. Гайдамацька, 16

598

00493735

Львівський державний аграрний університет

80381

м. Дубляни, Жовківського р-ну, вул Володимира Великого 1

599

00492990

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького

79000

м. Львів, вул. Пекарська, 50

600

00483659

Державне підприємство "Навчально-дослідне господарство "Комарнівське" Львівської національної акакадемії ветеринарної медицини імені С.З.Гжицького"

81561

с. Переможне, Городецького р-ну

601

00483621

Державне підприємство "Навчально-дослідне господарство "Давидівське" Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З.Гжицького"

81154

с. Старе Село, Пустомитівського р-ну

602

05500517

Державне підприємство "Львівський виробничо-технічний центр стандартизації і метрології "Облагростандарт"

79020

м. Львів, вул. Малоголосківська, 8

603

05392269

Львівський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

79013

м. Львів, вул. Здоров'я, 9

604

00732048

Обласна насіннєва інспекція

79058

м. Львів, просп. В'ячеслава Чорновола, 45а

605

00701642

Бродівська районна насіннєва інспекція

80600

м. Броди, вул. Василя Стуса, 22

606

00701731

Буська районна насіннєва інспекція

80500

м. Буськ, вул. Петрушевича, 6

607

00701659

Городоцька районна насіннєва інспекція

81500

м. Городок, вул. Івасюка, 1

608

00701665

Дрогобицька районна насіннєва інспекція

82100

м. Дрогобич, вул. 22 січня, 47

609

00701671

Жидачівська районна насіннєва інспекція

81700

м. Жидачів, вул. Опришківська, 1

610

00701688

Золочівська районна насіннєва інспекція

80700

м. Золочів, вул. Львівська, 48а

611

00701547

Жовківська районна насіннєва інспекція

80300

м. Жовкла, вул. Лесі Українки, 27а

612

00701607

Кам'янка-Бузька районна насіннєва інспекція

80400

м. Кам'янка-Бузька, вул. Драгоманова, 49а

613

00701702

Миколаївська районна насіннєва інспекція

81600

м. Миколаїв, вул. Устиновича, 39

614

00701719

Мостиська районна насіннєва інспекція

81300

м. Мостиська, вул. Ярослава Мудрого, 26

615

00701270

Перемишлянська районна насіннєва інспекція

81200

м. Перемишляни, вул. Підвальна, 29

616

00701286

Пустомитівська районна насіннєва інспекція

81100

м. Пустомити, вул. Шевченка, 2

617

00701926

Радехівська районна насіннєва інспекція

80200

м. Радехів, вул. Селезінків, 20а

618

00701292

Самбірська районна насіннєва інспекція

81400

м. Самбір, вул. Л.Українки Бічна, 8

619

20785747

Сколівська районна насіннєва інспекція

82600

м. Сколе, вул. Данила Галицького 44

620

00701317

Сокальська районна насіннєва інспекція

80040

смт Жвирка, вул. Львівська, 4

621

00701323

Старосамбірська районна насіннєва інспекція

82000

м. Старий Самбір, вул. Галицького, 116

622

00701335

Стрийська районна насіннєва інспекція

82400

м. Стрий, вул. Шевченка, 107а

623

00701346

Турківська районна насіннєва інспекція

82500

м. Турка, вул. Січових Стрільців 128

624

22379052

Яворівська районна насіннєва інспекція

81000

м. Яворів, вул. Січових Стрільців 20

625

25262741

Львівська міська насіннєва інспекція

79058

м. Львів, просп. В'ячеслава Чорновола, 45а

626

00483642

Державна інспекція з карантину рослин по Львівській області

79011

м. Львів, вул. Вітовського, 18

   

Миколаївська область

   

627

00375585

Державне підприємство "Миколаївський лікеро-горілчаний завод"

54020

м. Миколаїв, пров.Корабелів, 17

628

00413995

Державне підприємство радгосп "Виноградна Долина"

57047

с. Варюшине Веселинівського р-ну

629

00413914

Радгосп "Явкинський"

56156

с. Добре Баштанського р-ну

630

00488415

Миколаївський обласний державний центр експертизи сортів рослин

57134

с. Весняне Миколаївського р-ну

631

00958252

Миколаївська обласна державна хлібна інспекція

54055

м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 117

632

00702439

Державна станція захисту рослин Миколаївської області

54036

м. Миколаїв, вул. Центральна, 38

633

00702222

Миколаївський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції

57217

п/в Полігон Жовтневого р-ну

634

00952456

Миколаївська державна регіональна випробувальна лабораторія сільськогосподарської сировини та харчової продукції

54042

м. Миколаїв провулок 2 Ковальський, 21

635

32141301

Державне підприємство "Державний південний регіональний селекційно-племінний центр по конярству "Південьконецентр"

54036

м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 92

636

01528269

Державне підприємство - шовкорадгосп "Гребенники"

56625

с. Гребенники, вул. Шевченка, 1 Новоодеського р-ну

637

01528252

Державне підприємство "Шовкорадгосп "Українець"

55462

с. Українець Братського р-ну

638

00854995

Державне підприємство "Племрепродуктор "Степове"

57107

вул. Леніна, 24, с. Степове Миколаївського р-ну

639

20882077

Державне підприємство "Первомайський державний науково-інженерний центр з проблем ресурсозбереження та енергозбереження"

55223

с. Мигія, вул. 1-го Травня, 23, Первомайського р-ну

640

04858866

Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Сонячне"

57150

с. Комсомольське, Миколаївського р-ну

641

00497213

Миколаївський державний аграрний університет

54010

м. Миколаїв, вул. Паризької Комуни, 9

642

05500523

Державне підприємство "Миколаївський обласний виробничо-технічний центр стандартизації і метрології "Агростандарт"

54025

м. Миколаїв, вул. Героїв Сталінграду 91

643

23039453

Миколаївський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

54008

м. Миколаїв, вул. Чигирина, 157

644

00734073

Миколаївська обласна державна насіннєва інспекція

54030

м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 10

645

00713071

Арбузинська районна державна насіннєва інспекція

55300

смт Арбузинка, пров. Каштановий, 5

646

00713088

Баштанська районна державна насіннєва інспекція

56100

м. Баштанка, вул. Вишньова, 2

647

00713094

Березанська районна державна насіннєва інспекція

57400

смт Березанка, вул. Степна, 7

648

00713102

Березнегуватська районна державна насіннєва інспекція

56200

смт Березнегувате, вул. Спортивна, 14

649

00713119

Братська районна державна насіннєва інспекція

55400

смт Братське, вул. Леніна, 159

650

00713125

Веселинівська районна державна насіннєва інспекція

57001

смт Веселинове, пров. Червоноармійський 32

651

00713310

Вознесенська районна державна насіннєва інспекція

56500

м. Вознесенськ, вул. Шевченка, 9

652

00713148

Врадіївська районна державна насіннєва інспекція

56301

смт Врадіївка, вул. Маяковського, 88

653

00713154

Доманіївська районна державна насіннєва інспекція

56400

смт Доманіївка, вул. Калініна, 78

654

00713160

Єланецька районна державна насіннєва інспекція

55500

смт Єланець, вул. Щорса, 7

655

00713177

Жовтнева районна державна насіннєва інспекція

54050

м. Миколаїв, Корабельний р-н, вул. Ватутіна, 87

656

00713183

Казанківська районна державна насіннєва інспекція

56000

смт Казанка, вул. Леніна, 2

657

00713198

Кривоозерська районна державна насіннєва інспекція

55100

смт Криве Озеро, вул. Б.Хмельницького, 20

658

00713208

Миколаївська районна державна насіннєва інспекція

54036

м. Миколаїв, вул. Урожайна, 38

659

00713214

Новобузька районна державна насіннєва інспекція

55600

м. Новий Буг, вул. Куйбишева, 2

660

00713220

Новоодеська районна державна насіннєва інспекція

56600

м. Нова Одеса, вул. Шевченка, 13

661

00713237

Очаківська районна державна насіннєва інспекція

57500

м. Очаків, вул. Степова, 15

662

00713243

Первомайська районна державна насіннєва інспекція

55200

м. Первомайськ, вул. Коперніка, 12

663

00713252

Снігурівська районна державна насіннєва інспекція

57300

м. Снігурівка, вул. Ставкова, 68

664

00485210

Державна інспекція з карантину рослин по Миколаївській області

54055

м. Миколаїв, вул. Слобідська, 110-а

665

05515950

Державне підприємство "Український спеціалізований проектно-вишукувальний інститут по проектуванню, газифікації промислових об'єктів "Украгроінжпроект"

54034

м. Миколаїв, просп. Миру, 34

   

Одеська область

   

666

04778469

Одеська воєнізована служба з активних впливів на гідрометеорологічні процеси

65070

м. Одеса, вул. Варненська, 20

667

00413274

Державне сільськогосподарське підприємство "Кучурганське"

67450

Роздільнянський р-н, с. Кучурган, вул. Леніна, 263

668

00412040

Державне підприємство "Писарівський спиртзавод"

66031

с. Писарівка Кодимського р-ну

669

00490062

Одеський обласний державний центр експертизи сортів рослин

67666

с. Великий Дальник, вул. Кірова, 1 Біляївського р-ну

670

32877299

Ізмаїльська державна сортодослідна станція

68645

Одеська обл., Ізмаїлський р-н, с. Утконосівка, вул. Чапаєва, 23

671

19058060

Кілійська державна сортодослідна станція

68300

Одеська обл., м. Кілія вул. Маяк, 316

672

00958306

Одеська обласна державна хлібна інспекція

65014

м. Одеса, вул. Єврейська, 2/2

673

00495036

Одеська прикордонна державна контрольно-токсикологічна лабораторія

65016

м. Одеса, Ванний пров., 5а

674

00702989

Одеський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції

65037

м. Одеса, Червоний хутір, вул. Лабораторна, 19

675

00485241

Державна станція захисту рослин Одеської області

65107

м. Одеса, вул. Французький Бульвар, 8

676

13908422

Державне багатопрофільне підприємство "Урожай"

65000

м. Одеса, бульвар Французький, 10

677

00702587

Одеське обласне об'єднання шовківництва "Облшовк"

65011

м. Одеса, Приморський р-ну, вул. Успенська, 42

678

05453545

Роздільнянський ветсанзавод

67470

Роздільнянський р-н, с. Єлізаветівка

679

00845683

Одеський державний сільськогосподарський іподром

65009

м. Одеса, Фонтанська дорога, 6

680

00725631

Державне підприємство - коконосушарка "Болградська"

68100

м. Болград, вул. Пушкінська, 101

681

00702897

Державне підприємство "Одеське обласне підприємство по племінній справі в тваринництві"

65120

Овідіопольський р-н, с. Авангард, вул. Ангарська, 1

682

00702682

Любашівська міжрайонна коконосушарка "Міжрайшовк"

66500

м. Любашівка, вул. Совєтська, 2

683

30351840

Саратська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція

68200

с. Заря, Саратського р-ну

684

30129979

Красноокнянська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція

66600

смт Красні Окни, вул. Комарова, 46

685

30129937

Котовська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція

66300

м. Котовськ, вул. 50-річчя Жовтня, 214

686

00906290

Кулевчанське ремонтно транспортне підприємство

68262

Саратський р-н, с. Кулевча, вул. Косовського, 17

687

00334439

Державне підприємство "Державний інститут по проектуванню підприємств по переробці плодоовочевої продукції "Діпроплодоовочгосп"

65026

м. Одеса, вул. Пастера, 25

688

00334853

Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут "Консервпромкомплекс"

65028

Іллічівський р-н, м. Одеса, провулок Високий, 13

689

22479598

Державна наукова установа "Південний науково-технологічний центр по апробації та впровадженню нової техніки і технологій"

65170

м. Одеса, вул. Канатна, 83

690

00702570

Петрівський державний аграрний технікум

67512

с. Петрівка Комінтернівського р-ну

691

007728517

Ананьївський державний аграрно-економічний технікум

66400

м. Ананьїв, вул. Пушкіна, 62

692

00728546

Белгород-дністровський державний аграрний технікум

67700

м. Белгород- дністровський, вул. Першотравнева, 63

693

00728581

Ізмаїльський технікум механізації і електрифікації сільського господарства

68601

м. Ізмаїл, вул. Суворова, 81

694

00493008

Одеський державний аграрний університет

65039

м. Одеса, вул Канатна 99

695

00487503

Державне підприємство "Навчально-дослідне господарство ім. А.В.Трофімова"

67840

с. Молодіжне, Овідіопольського р-ну, вул. Жовтнева, 2А

696

00452587

Одеський державний центр професійного навчання працівників переробної промисловості

65069

м. Одеса, вул. Кримська, 61

697

13874060

Державне підприємство "Український метрологічний науково-впроваджувальний центр "Зерноприлад"

65026

м. Одеса, вул. Жуковського, 15

698

20972567

Одеський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

65007

м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 111

699

34520076

Державне підприємство "Татарбунарський виноробний завод"

68100

м. Татарбунари, вул. Василя Тура, 1

700

00713533

Ширяєвська районна державна насіннєва інспекція

66800

смт Ширяєве, вул. Коробченка, 28

701

00713527

Фрунзівська районна державна насіннєва інспекція

66700

смт Фрунзівка, вул. Леніна, 54а

702

00713510

Татарбунарська районна державна насіннєва інспекція

68100

м. Татарбунари, вул. Леніна, 54а

703

00713504

Тарутинська районна державна насіннєва інспекція

68500

смт Тарутино, вул. Леніна, 132

704

00713496

Саратська районна державна насіннєва інспекція

68200

смт Сарата, вул. Котовського, 19

705

00713481

Савранська районна державна насіннєва інспекція

66200

смт Саврань, вул. Чкалова, 22

706

00713473

Ренійська районна державна насіннєва інспекція

68800

м. Рені, вул. 3-го Гв. Полку, 34

707

00713467

Роздільнянська районна державна насіннєва інспекція

67400

м. Роздільна, вул. Садова, 3

708

00713450

Овідіопольська районна державна насіннєва інспекція

67800

смт Овідіополь, вул. Залізнична, 86

709

00713444

Миколаївська районна державна насіннєва інспекція

67000

смт Миколаївка, вул. Гагаріна, 2а

710

00713438

Любашівська районна державна насіннєва інспекція

66502

смт Любашівка, вул. Белінського, 44

711

00713421

Красноокнянська районна державна насіннєва інспекція

67900

смт Красні Окни, вул. Некрасова, 11

712

00713415

Котовська районна державна насіннєва інспекція

66300

м. Котовськ, вул. Калініна, 114а

713

00713409

Комінтернівська районна державна насіннєва інспекція

67500

смт Комінтернівське, вул. Десанту, 47

714

00713390

Кодимська районна державна насіннєва інспекція

66000

м. Кодима, вул. Леніна, 22

715

00713384

Кілійська районна державна насіннєва інспекція

68300

м. Кілія, вул. Першотравнева, 64

716

00713378

Ізмаїльська районна державна насіннєва інспекція

68600

м. Ізмаїл, вул. Дзержинського, 63

717

00713361

Великомихайлівська районна державна насіннєва інспекція

67100

смт Велика Михайлівка, вул. Інтернаціональна, 26

718

00713355

Іванівська районна державна насіннєва інспекція

67200

смт Іванівка, вул. Кузьміна, 100

719

00713349

Болградська районна державна насіннєва інспекція

68700

м. Болград, вул. Ямбульзька, 27

720

00713332

Одеська міська державна насіннєва інспекція

65036

м. Одеса, Іллічівський р-н, дор. Овідоопольська, 3

721

00713326

Біляївська районна державна насіннєва інспекція

67600

смт Біляївка, вул. Гагаріна, 58

722

00713317

Білгород-Дністровська районна державна насіннєва інспекція

67700

м. Білгород- Дністровськ, вул. Радянська, 9

723

00713303

Березівська районна державна насіннєва інспекція

67300

м. Березівка, вул. Генерала Плієва, 29

724

00713295

Балтська районна державна насіннєва інспекція

66100

м. Балта, вул. Пролетарська, 38

725

00713272

Арцизька районна державна насіннєва інспекція

68400

м. Арциз, вул. 40-чя Жовтня, 66

726

00713266

Ананьївська районна державна насіннєва інспекція

66400

м. Ананіїв, вул. С.Лазо, 13

727

00702564

Одеська обласна державна насіннєва інспекція

65045

м. Одеса, вул. Преображенська, 52

728

00485227

Державна інспекція з карантину рослин по Одеській області

65089

м. Одеса, вул. Академіка Вільямса 76/1

   

Полтавська область

   

729

24567102

Полтавський навчально-курсовий комбінат

36015

м. Полтава, пров.Волочаївський, 2

730

00374829

Державне підприємство Жовтневий спиртовий завод

39500

смт Карловка, вул. Полтавська, 3

731

00374812

Державне підприємство "Вишняківський спиртовий завод"

37860

с. Вишняки Хорольського р-ну

732

00374806

Державне підприємство "Лохвицький спиртовий комбінат"

37240

смт Червонозаводське Лохвицького р-ну

733

30063363

Державне підприємство "Аграрно-промислова фірма "Полтавасадвинмаркет"

36010

м. Полтава, вул. В.Міщенка, 2

734

13931318

Полтавська державна сортодослідна станція

39070

Глобинський р-н, смт Градизьк, вул. Героїв Дніпра, 89

735

04858719

Полтавський обласний державний центр експертизи сортів рослин

39432

с. Огуївка Машівського р-ну

736

00958329

Полтавська обласна державна хлібна інспекція

36022

м. Полтава, вул. Урицького, 3

737

00703687

Державна станція захисту рослин Полтавської області

36029

м. Полтава, вул. Жовтнева, 66

738

25977026

Державне підприємство "Фумігаційний загін"

36003

м. Полтава, вул. Г.Сковороди, 8

739

33582037

Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Березівське"

37040

Пирятинський р-н, с. Березова Рудка

740

31758362

Полтавське державне лісогосподарське підприємство "Полтаваоблагроліс"

36011

м. Полтава, вул. Міщенка, 2

741

25867993

Полтавський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції

38744

с. Степне, вул. Дослідна, 14 Полтавського р-ну

742

03773576

Державне підприємство "Дружба"

37535

Лубенський р-н, с. Березоточа

743

00703279

Миргородський державний гренажний завод

37600

м. Миргород, вул. Київська, 15

744

00703405

Новосанжарська міжрайонна коконосушарка

39300

смт Нові Санжари, вул. Чкалова, 76/2

745

00703397

Кременчуцька міжрайонна коконосушарка "Міжрайшовк"

39641

м. Кременчук, вул. Київська, 71

746

00703196

Державне підприємство - державний шовкорадгосп "Чутівський"

38800

смт Чутово, вул. Шовкова, 2

747

00703184

Державне підприємство - державний шовкорадгосп "Хорольський"

37800

м. Хорол, вул. Леніна, 194

748

00703121

Державне підприємство "Шовкорадгосп "Гоголівський"

38000

п/в Бухуни, Шишацького р-ну

749

00696817

Державне підприємство Новосанжарський ветсанзавод по виробництву м'ясо-кісткового борошна

39372

с. Зачепилівка, Новосанжарського р-ну

750

00687675

Державне підприємство "Хорольський ветеринарно-санітарний завод"

37800

м. Хорол, вул. Челюскінців, 6

751

30329050

Піщанська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція

39701

с. Піщане, Кременчуцького р-ну

752

21049938

Державне підприємство "Державний інститут по проектуванню підприємств м'ясної та молочної промисловості "Полтавадіпром'ясомолпром"

36039

м. Полтава, вул. Сапіго, 1

753

22534251

Гадяцька однорічна сільськогосподарська школа

37300

м. Гадяч, вул. Замкова, 1

754

00493014

Полтавська державна аграрна академія

36003

м. Полтава, вул. Г.Сковороди, 1/3

755

00487189

Державне підприємство "Навчально-дослідне господарство "Ювілейний" Полтавської державної аграрної академії"

38722

с. Бричківка, Полтавського р-ну

756

22526990

Полтавський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

36003

м. Полтава, вул. Сковороди, 8

757

05385281

Полтавська обласна державна насіннєва інспекція

36011

м. Полтава, вул. Міщенка, 2

758

00726234

Котелевська районна державна насіннєва інспекція

38600

смт Котельва, вул. Лермонтова, 16

759

00713792

Шишацька районна державна насіннєва інспекція

38000

смт Шишаки, вул. Леніна, 39

760

00713775

Чутівська районна державна насіннєва інспекція

38800

смт Чутове, вул. Леніна, 42а

761

00713763

Чорнухинська районна державна насіннєва інспекція

37100

смт Чорнухи, вул Леніна, 39

762

00713757

Хорольська районна державна насіннєва інспекція

37800

м. Хорол, вул. Гоголя, 6

763

00713740

Семенівська районна державна насіннєва інспекція

38200

смт Семенівка, вул. Шевченка, 31

764

00713734

Решетилівська районна державна насіннєва інспекція

38400

смт Решетилівка, вул. Шевченка, 68/14

765

00713728

Полтавська районна державна насіннєва інспекція

36020

м. Полтава, вул. Кагарлика, 73

766

00713711

Пирятинська районна державна насіннєва інспекція

37000

м. Пирятин, вул. Аврушенка, 17а

767

00713705

Оржицька районна державна насіннєва інспекція

37700

смт Оржиця, вул Данілова, 9

768

00713697

Новосанжарська районна державна насіннєва інспекція

39300

смт Нові Санжари, вул. Жовтнева, 32

769

00713680

Миргородська районна державна насіннєва інспекція

37600

м. Миргород, вул. Гоголя, 174/25

770

00713674

Машівська районна державна насіннєва інспекція

39400

смт Машівка, вул. Леніна, 164

771

00713668

Лубенська районна державна насіннєва інспекція

37536

м. Лубни, вул. Л.Толстого, 85

772

00713651

Лохвицька районна державна насіннєва інспекція

37200

м. Лохвиця, вул. 60 років Жовтня, 1

773

00713645

Кременчуцька районна державна насіннєва інспекція

39627

м. Кременчук, вул. Платухіна, 5

774

00713639

Козельщинська районна державна насіннєва інспекція

39100

смт Козельщина, вул. Радянська, 75

775

00713622

Кобеляцька районна державна насіннєва інспекція

39200

м. Кобеляки, вул. Жовтнева, 1а

776

00713616

Карлівська районна державна насіннєва інспекція

39500

м. Карлівка, вул. Радевича, 6

777

00713600

Зіньківська районна державна насіннєва інспекція

38100

м. Зіньків, вул. Леніна, 48

778

00713591

Диканська районна державна насіннєва інспекція

38500

смт Диканька, вул. Гоголя, 1

779

00713585

Гребінківська районна державна насіннєва інспекція

37400

м. Гребінка, вул. Жовтнева, 72

780

00713579

Градижська районна державна насіннєва інспекція

39000

смт Градизьк, вул. Рєпіна, 25

781

00713562

Глобинська районна державна насіннєва інспекція

39000

м. Глобино, вул. Леніна, 311

782

00713556

Гадячська районна державна насіннєва інспекція

37300

м. Гадяч, вул. Гагаріна, 6

783

23276414

Державне підприємство "Полтавська спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по цукрових буряках"

36000

м. Полтава, вул. Кагарлика, 74

784

00713546

Великобагачанська районна державна насіннєва інспекція

38305

смт В.Багачка, вул. Загороднього, 1

785

31622837

Державне підприємство "Дібрівський кінний завод N 62"

37673

Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Петрівці, вул. Жовтнева, 120

786

00483725

Державна інспекція з карантину рослин по Полтавській області

36003

м. Полтава, пров. Заячий, 10-б

   

Рівненська область

   

787

00379382

Рокитнівський хлібозавод

34200

смт Рокитне, вул. І.Франка, 9

788

00375036

Державне підприємство "Зірненський спиртовий завод"

34609

с. Зірне Березнівського р-ну

789

33840705

Рівненське обласне державне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Рівнеспирт"

35301

Рівненський р-н, с. Шпанів, вул. Заводська, 1

790

00375020

Державне підприємство "Шпанівський експериментальний завод харчових екстрактів"

35301

с. Шпанів Рівненського р-ну

791

00488467

Рівненський обласний державний центр експертизи сортів рослин

33013

м. Рівне, вул. Петлюри, 35

792

04270630

Рівненська обласна державна хлібна інспекція

33028

м. Рівне, вул. М.Драгоманова, 1

793

00703842

Державна станція захисту рослин Рівненської області

33000

м. Рівне, вул. Петлюри, 14а

794

33318900

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Костопільський держспецлісгосп"

35000

Костопільський р-н, м. Костопіль, вул. Бурова, 17А

795

33245764

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Сарненський держспецлісгосп"

34500

Сарненський р-н, м. Сарни, територія дослідної станції

796

33214417

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Гощанський держспецлісгосп"

35400

Гощанський р-н, смт Гоща, вул. Садова, 5

797

33167776

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Корецький держспецлісгосп"

34700

Корецький р-н, м. Корець, вул. Радянська 137

798

33166992

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Рокитнівський держспецлісгосп"

34208

Рокитнівський р-н, с. Рокитне, вул. Миру, 1

799

33166919

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Дубровицький держспецлісгосп"

34100

Дубровицький р-н, с. Дубровиця, вул. Воробинська, 4

800

33096098

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Радивилівський держспецлісгосп"

35500

Радивільський р-н, м. Радивіль, вул. Кременецька, 95

801

33096014

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Дубенський держспецлісгосп"

35600

м. Дубно, вул. Шумовського, 7

802

33020694

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Здолбунівський держспецлісгосп"

35740

Здолбунівський р-н, смт Мізоч, вул. Здолбунівська, 17

803

33020626

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Млинівський держспецлісгосп"

35100

Млинівський р-н, смт Млинів, вул. Поліщука, 18

804

32987026

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Острозький держспецлісгосп"

35800

м. Острог, проспект Незалежності, 34А

805

32941416

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Демидівський держспецлісгосп"

35224

Демидівський р-н, с. Вовковиї

806

32626235

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Володимирецький держспецлісгосп"

34300

Володимирецький район смт Володимирець вул. Поліська, 24

807

32600442

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Березнівський держспецлісгосп"

34600

Березнівський р-н, м. Березне вул. Київська, 10А

808

32451509

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Зарічненський держспецлісгосп"

34044

Заріченський р-н, с. Привітівка

809

00703813

Рівненський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції

35325

с. Шубків, вул. Рівненська, 3 Рівненського р-ну

810

00703799

Державне підприємство Сарненська льононасінницька станція

34503

м. Сарни, вул. Бєлгородська, 7

811

00724910

державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Шубківське"

35325

Рівненський р-н, с. Шубків, вул. Рівненська, 17

812

00311303

Державне підприємство Березнівська льононасінницька станція

34503

смт Березно, вул. Андріївська, 89

813

00687928

Державне підприємство "Костопільський ветсанзавод"

35000

м. Костопіль

814

23303522

Дирекція по будівництву птахоферми с. Крупець

35541

с. Крупець, Радивилівського р-ну

815

22553403

Дирекція будівництва Дубровицького м'ясокомбінату

34100

м. Дубровиця, вул. Залізнична, 7а

816

35505132

Державне підприємство "Мирогощанський державний іподром"

35623

Рівненська область, Дубенський р-н, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 1

817

22556962

Рівненський державний аграрний коледж

33000

м. Рівне, вул. Коперника, 44

818

00914355

Державний навчальний заклад "Рівненський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК"

33028

м. Рівне, вул. Драгоманова, 27

819

00728693

Млинівський державний технікум ветеринарної медицини

35100

смт Млинів, вул. І.Франка, 1

820

00725463

Мирогощанський аграрний коледж

35624

вул. Студентська, 1 с. Мирогоща, Дубенського р-ну

821

05500569

Державне підприємство "Рівненський обласний виробничо-технічний центр стандартизації і метрології "Облагростандарт"

33006

м. Рівне, вул. Будівельників, 3б

822

21093738

Рівненський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

33013

м. Рівне, вул. С.Петлюри, 35

823

00703761

Рівненська обласна державна насіннєва інспекція

33000

м. Рівне, вул. Малорівненська, 91-б

824

00485262

Державна інспекція з карантину рослин по Рівненській області

33019

м. Рівне, вул. Петлюри, 35

   

Сумська область

   

825

00375237

Державне підприємство "Сумиспирт"

42303

с. Стецьківка, Сумського р-ну

826

00375220

Державне підприємство "Попівський експерементальний завод"

41627

с. Попівка, Конотопського р-ну

827

00375214

Державне підприємство "Новосуханівський спиртовий завод"

42341

с. Новосуханівка, Сумського р-ну

828

00375208

Державне підприємство "Наумівський спиртовий завод"

42432

с. Намівка Краснопілького р-ну

829

31311510

Сумське обласне державне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості

40030

м. Суми, вул. Петропавловська, 121

830

00375000

Державне підприємство "Дубов'язівський спиртовий завод"

41655

смт Дубов'язівка, Конотопського р-ну с. Наумівка

831

33362310

Сумський обласний державний центр експертизи сортів рослин з державною інспекцією з охорони прав на сорти рослин

 

Сумський район, с. Лікарське

832

33362331

Ямпільська державна сортодослідницька станція

41240

Ямпільський р-н, с. Орлівка, вул. Комуністична, 13

833

00958358

Сумська обласна державна хлібна інспекція

40030

м. Суми, пров. Сумський, 17/2

834

30080939

Міжгосподарський спеціалізований центр по інженерному і технологічному забезпеченню з бурякоцукрового виробництва "Сумиагропостач"

40030

м. Суми, вул. Привокзальна, 33

835

24614811

Державна станція захисту рослин Сумської області

40033

м. Суми, вул. Первомайська, 29

836

00729646

Державне насінницьке сільськогосподарське підприємство "Вирівське"

41630

с. Вирівка, вул. Шевченка, 2 Конотопського району

837

00704132

Сумський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції

42343

с. Сад, вул. Зелена, 2, Сумського р-ну

838

00481531

Державне підприємство "Побєда"

41800

Білопільський р-н, м. Білопілля, вул. Миру, 2

839

00710180

Сумський державний селекційний центр

42343

с. Сад Сумського р-ну

840

00708271

Державне підприємство "Лебединський державний ветсанзавод"

42200

Лебединський р-н, с. Чернецьке, вул. Центральна, 1

841

04718013

Сумський національний аграрний університет

40021

м. Суми, вул. Кірова, 160

842

05500575

Державне підприємство "Сумський державний обласний виробничо-технічний центр стандартизації і метрології "Облагростандарт"

40003

м. Суми, вул. Привокзальна, 25а

843

21109020

Сумський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

40002

м. Суми, вул. Перемоги, 4

844

00732938

Сумська обласна державна насіннєва інспекція

40030

м. Суми, вул. Першотравнева, 29

845

00714142

Ямпільська районна державна насіннєва інспекція

41200

смт Ямпіль, вул. Гагаріна, 7

846

00714136

Шосткинська районна державна насіннєва інспекція

41100

м. Шостка, вул. 6 Гв. Дивізії, 1

847

00714127

Тростянецька районна державна насіннєва інспекція

42600

м. Тростянець, вул. Щербака, 11

848

00714107

Сумська районна державна насіннєва інспекція

40030

м. Суми, вул. Куйбишева, 79

849

00714099

Серединобудська районна державна насіннєва інспекція

41000

м. Середина-Буда, вул. Мічуріна, 1

850

00714082

Роменська районна державна насіннєва інспекція

42000

м. Ромни, вул. Лермонтова, 2

851

00714076

Путивльська районна державна насіннєва інспекція

41500

м. Путивль, вул. Радянська, 54

852

00714062

Недригайлівська районна державна насіннєва інспекція

42100

смт Недригайлів, вул. Кірова, 26

853

00714053

Липоводолинська районна державна насіннєва інспекція

42500

смт Липова Долина, вул. Роменська, 12

854

00714047

Лебединська районна державна насіннєва інспекція

42200

м. Лебедин, вул. Гудилівська, 86

855

00714030

Кролевецька районна державна насіннєва інспекція

41300

м. Кролевець, вул. Старовокзальна, 2

856

00714024

Краснопільська районна державна насіннєва інспекція

42400

смт Краснопілля, вул. Мезенівська, 36

857

00714018

Конотопська районна державна насіннєва інспекція

41600

м. Конотоп, вул. Соборна, 18

858

00713993

Глухівська районна державна насіннєва інспекція

41400

м. Глухів, вул. Гоголя 21

859

00713987

Великописарівська районна державна насіннєва інспекція

42800

смт Велика Писарівка, вул. Леніна, 3

860

00713970

Буринська районна державна насіннєва інспекція

41700

м. Буринь, вул. Миру 27

861

00713964

Білопільська районна державна насіннєва інспекція

41800

м. Білопілля, вул. Леніна, 11

862

00385000

Державне підприємство "Сумська спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по цукрових буряках"

41700

Буринський р-н, м. Буринь, вул. Лікарняна, 3

863

00713958

Охтирська районна державна насіннєва інспекція

42700

м. Охтирка, пров. Челюскіна, 10

864

04686402

Державна інспекція з карантину рослин по Сумській області

40022

м. Суми, вул. Привокзальна, 25

865

00688999

Державне підприємство "Роменський завод по виробництву м'ясо-кісткового борошна"

42027

с. Овлаші, Роменського р-ну

   

Тернопільська область

   

866

00387022

Пробіжнянський завод крохмалопродуктів

48520

с. Пробіжна Чортківського р-ну

867

00379873

Скала-Подільський завод продовольчих товарів

48720

смт Скала-Подільська, вул. Заводська, 2 Борщівського р-ну

868

00379850

Збаразький завод продтоварів

47300

м. Збараж, вул. Шолом-Алейхема, 1

869

00375154

Державне підприємство Мишковицький спиртовий завод

47732

с. Мишковичі Тернопільського р-ну

870

00375148

Державне підприємство "Бучацький мальтозний завод"

48400

м. Бучач, вул. Галицька, 122

871

00375131

Державне підприємство Марилівський спиртовий завод

48543

с. Нагірянка Чортківського р-ну

872

00375125

Державне підприємство "Струсівський комбінат продтоварів"

48127

с. Струсів Теребовлянського р-ну

873

00375119

Державне підприємство "Борщівський спиртовий завод"

48700

м. Борщів, вул. Січових стрільців, 2

874

00375102

Державне підприємство "Хоростківський спиртовий завод"

48240

м. Хоростків, ул. Комсомольська, 21 Гусятинського р-ну

875

00375094

Державне підприємство "Новосілківський спиртовий завод"

47811

с. Новосілка Підволочиського р-ну

876

00375088

Державне підприємство "Кобиловолоцький спиртовий завод"

48164

с. Кобиловолоки Теребовлянського р-ну

877

00375071

Державне підприємство "Залозецький спиртовий завод"

47234

смт Залізці Зборівського р-ну

878

00375065

Державне підприємство "Зарубинський спиртовий завод"

47343

с. Зарубинці Збаразького р-ну

879

00375059

Державне підприємство "Ковалівський спиртовий завод"

48322

с. Ковалівка Монастирського р-ну

880

00375042

Державне підприємство "Козлівський спиртовий завод"

47631

смт Козлів Козлівського р-ну

881

00374580

Тернопільський завод продтоварів

46000

м. Тернопіль, вул. Текстильна, 22

882

00374835

Тернопільське обласне державне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Тернопільспирт"

46000

м. Тернопіль, вул. Багата, 1

883

32147811

ДП "Ковалівський горілчаний завод"

48322

с. Ковалівка, Монастирського району

884

14053974

Тернопільський обласний державний центр експертизи сортів рослин

47704

с. Плотича Тернопільського р-ну

885

25935683

Теребовлянська державна сортодослідна станція

48100

Тернопільська обл. Тернопільський р-н, м. Теребовля

886

00956075

Тернопільська обласна державна хлібна інспекція

46001

м. Тернопіль, вул. Липова, 25а

887

00705048

Державна станція захисту рослин Тернопільської області

46008

м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20

888

21245563

Дослідне тепличне господарство "Іване Золотівське" Інституту цукрових буряків

48643

Заліщинський р-н, с. Іване-Золоте, вул. Теплична, 2

889

00704652

Тернопільський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції

46006

м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 22

890

30003440

Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Хоростівське"

48240

м. Хоростів, вул. Незалежності, 19

891

21156226

Державне підприємство "Гончарівське"

48332

Монастириський р-н, с. Гончарівка

892

00914993

Державне підприємство "Монастириське"

48300

Монастириський р-н, м. Монастириська, вул. Гнатюка, 98

893

00855925

Ягільницький кінний завод

48543

с. Нагірянка Чортківського р-ну

894

05397746

Державне сільськогосподарське підприємство "Заліщицький племптахорадгосп"

48600

с. Дзвиняч Заліщицького р-ну

895

21132786

Державне підприємство "Західний державний регіональний науково-виробничий селекційно-технологічний центр по конярству"

46027

хутір Анастасіївка Тернопільського р-ну

896

05453500

Державне підприємство "Тернопільський державний завод по виробництву м'ясо-кісткового борошна "Ветсанзавод"

47728

с. Острів, Тернопільського р-ну

897

30135280

Підволочиська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція

47800

смт Підволочиськ, вул. Козацька, 76, Підволочиського р-ну

898

25701152

Гусятинська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція

48200

смт Гусятин, вул. Спартака, 15

899

25701134

Залозецька державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція

47234

смт Залізці, вул. Вишнівецька, 24, Зборівського р-ну

900

00910082

Тернопільське державне обласне підприємство "Агропромтехніка"

46001

м. Тернопіль, вул. Князя Острозького 14

901

00728799

Борщівський агротехнічний коледж

48724

м. Борщів, вул. Грушевського, 15

902

05500581

Державне підприємство "Тернопільський виробничо-технічний центр стандартизації і метрології "Облагростандарт"

47707

с. Біла, вул. Гетьмана Мазепи, 26, Тернопільського р-ну

903

21136947

Західний зональний науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

46001

м. Тернопіль, вул. Князя Острозького 14

904

00704899

Борщівська районна насіннєва інспекція

48700

м. Борщів, вул. Лисенка, 2а

905

00705098

Заліщицька районна насіннєва інспекція

48600

м. Заліщики, вул. 40 років Перемоги, 3

906

00705172

Теребовлянська районна насіннєва інспекція

48100

м. Теребовля, вул. Князя Василька, 198а

907

00705203

Шумська районна державна насіннєва інспекція

47100

м. Шумськ, вул. Вишнева, 34

908

00705195

Чортківська районна державна насіннєва інспекція

46500

м. Чортків, вул. Ломоносова, 23

909

00705189

Тернопільська районна державна насіннєва інспекція

46000

м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 10

910

00705166

Підволочиська районна державна насіннєва інспекція

47800

смт Підволочиськ, вул. Шептицького, 8

911

00705152

Монастирська районна державна насіннєва інспекція

48300

м. Монастирська, вул. Лесі Українки, 10

912

00705143

Ланівецька районна державна насіннєва інспекція

47400

м. Ланівці, вул. Українська, 48

913

00705137

Кременецька районна державна насіннєва інспекція

47003

м. Кременець, вул. Вокзальна, 5

914

00384549

Державне підприємство "Тернопільська спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по цукрових буряках"

46000

м. Тернопіль, вул. С.Будного, 16

915

00704876

Тернопільська обласна насіннєва інспекція

46001

м. Тернопіль, вул. К.Острозького, 14а

916

00704882

Бережанська районна державна насіннєва інспекція

47500

м. Бережани, вул. Шевченка, 13

917

00705114

Зборівська районна державна насіннєва інспекція

47200

м. Зборів, вул. Тернопільська, 27

918

00704907

Бучацька районна державна насіннєва інспекція

48400

м. Бучач, вул. Вінниченка, 14

919

00705083

Гусятинська районна державна насіннєва інспекція

48200

м. Гусятин, вул. Лук'яновича, 12

920

00705108

Збаразька районна державна насіннєва інспекція

47300

м. Збараж, вул. Д.Галицького, 96

921

00705120

Козівська районна державна насіннєва інспекція

47600

м. Козова, вул. Коковського, 20

922

21163611

Підгаєцька районна державна насіннєва інспекція

48000

м. Підгайці, вул. Староміська

923

04686419

Державна інспекція з карантину рослин по Тернопільській області

46020

м. Тернопіль, вул. Лук'яновича, 3-а

924

04763290

Тернопільське державне підприємство "Агропромзв'язоксистема"

46001

Тернопільська обл., м. Тернопіль, пр. С.Бандери, 35

   

Харківська область

   

925

23764023

Державне підприємство "Харківцукорзбут"

61000

м. Харків, вул. Гаршина, 9

926

00387298

Богодухівський сільськогосподарський учбово-курсовий комбінат

62143

с. Лозова Богодухівського р-ну

927

00375289

Державне підприємство Дублянський спиртовий завод

62052

с. Дублянка Краснокутського р-ну

928

00375272

Державне підприємство "Артемівський спиртовий завод"

62472

м. Мерефа, вул. Революції, 2а Харківського р-ну

929

00375266

Державне підприємство Караванський спиртовий завод

63240

с. Каравани Харківського р-ну

930

00375250

Державне підприємство Івашківський спиртовий завод

62211

с. Івашки Золочівського р-ну

931

30590422

Державне підприємство "Харківський завод шампанських вин"

61017

м. Харків, вул. Лозівська, 20

932

00492629

Харківський обласний державний центр експертизи сортів рослин

62543

п/в. Юрченкове Вовчанського р-ну

933

00958393

Харківська обласна державна хлібна інспекція

61002

м. Харків, вул. Артема, 14

934

00706027

Державна станція захисту рослин Харківської області

61145

м. Харків, вул. Космічна, 21а

935

25779970

Державне підприємство "Харківський фумігаційний загін"

61166

м. Харків, пр. Леніна 40

936

32094304

Харківське обласне державне агролісомеліоративне підприємство "Харківоблагроліс"

61022

м. Харків, пл. Свободи, 5 Держпром, 7 під'їзд

937

05490960

Харківське обласне державне підприємство по агрохімічному забезпеченню сільського господарства "Облагрохімія"

61000

м. Харків, вул. Космічна, 21а

938

00706013

Харківський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції

61145

м. Харків, вул. Космічна, 21а

939

32437270

Державне підприємство "Торговий дім "Облагрохімія"

61145

м. Харків, вул. Космічна, 21а

940

00852909

Державне підприємство "Іскра"

63451

Зміївський район, с. Велика Гомільша

941

21194787

Харківське обласне виробниче підприємство "Харківплемресурси"

61022

м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром 7 під'їзд, к. 794

942

05495325

Державне підприємство "Куп'янський завод по виробництву м'ясо-кісткового борошна "Ветсанзавод"

63722

с. Петропавлівка Куп'янського р-ну

943

05453692

Державне підприємство шовкогосподарство "Сахновщинське"

64000

смт Сахновщина, вул. Завірюхи, 44

944

05453686

Шовкорадгосп Кумівський об'єднання "Облшовк"

64000

м. Красноград, шовкорадгосп

945

00846412

Державне підприємство Лозівський кінний завод N 124

64681

с. Кінне Лозівського району

946

00725128

Державне підприємство "Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві"

63001

м. Валки, вул. Шевченка, 7

947

00686374

Лозівське державне підприємство кормових домішок

64602

м. Лозова, ветсанзавод

948

04610422

Конструкторсько-технологічний інститут по механізації вантажно-розвантажувальних транспортно-складських робіт на підприємствах АПК "КТІМагропром"

61050

м. Харків, вул. Руставелі, 11б

949

00932005

Державне підприємство "Харківський проектний інститут "Промзернопроект"

61072

м. Харків, пр. Леніна, 50

950

03288935

Державний навчальний заклад "Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК"

62416

смт Пісочин, вул. Некрасова, 11 Харківського р-ну

951

00728919

Красноградський технікум механізації сільського господарства ім. Ф.Я.Тимошенка

63304

м. Красноград, вул. Жовтнева, 56

952

00705657

Липковатівський аграрний коледж

63221

с. Липковатівка, Нововодолазького р-ну

953

00493764

Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва

62482

п/в Комуніст-1, Харківського р-ну

954

00493758

Харківська державна зооветеринарна академія

62341

смт Мала Данилівна, Дергачівського р-ну

955

00493741

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка

61002

м. Харків, вул. Артема 44

956

00487551

Державне сільськогосподарське підприємство "Оберіг"

62461

м. Мерефа, пл. Шевченка, Харківського р-ну

957

00487545

Державне підприємство "Навчально-дослідне господарство "Прогрес" Харківської державної зооветеринарної академії"

62341

смт Мала Данилівна, Дергачівського р-ну

958

00487522

Державне підприємство "Навчально-дослідне господарство "Докучаєвське" Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва"

62482

Харківського р-ну, вул. Докучаєва 2а, смт Рогань

959

00482714

Державне підприємство "Скрипаївське навчально-дослідне лісове господарство" Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва"

63441

с-ще Лісне, п/в Мохначу, Зміївського р-ну

960

31341640

Харківський плодоовочевий оптовий ринок

62341

с. Мала Данилівна, Дергачівського р-ну

961

24660497

Харківський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

63050

м. Красноград, вул. К.Маркса, 63

962

05381679

Зміївська районна державна насіннєва інспекція

63403

м. Зміїв, вул. Червоноармійська, 29

963

00708650

Близнюківська районна державна насіннєва інспекція

64800

смт Близнюки, вул. В.Складнєвої, 3

964

00708503

Боровська районна державна насіннєва інспекція

63800

смт Борова, вул. Московська, 61

965

00708495

Богодухівська районна державна насіннєва інспекція

62103

м. Богодухів, вул. Міліцейська, 18

966

00706220

Шевченківська районна державна насіннєва інспекція

63601

смт Шевченкове, вул. Комдива Ширяєва, 1

967

00706214

Харківська районна державна насіннєва інспекція

61075

м. Харків, вул. Луї Пастера, 9

968

00706208

Сахновщинська районна державна насіннєва інспекція

64501

смт Сахновщина, вул. Кударя, 2

969

00706191

Первомайська районна державна насіннєва інспекція

64100

м. Первомайський, вул. Будівельна, 9

970

00706183

Чугуївська районна державна насіннєва інспекція

63500

м. Чугуїв, вул. Дружби, 10

971

00706177

Лозівська районна державна насіннєва інспекція

64600

м. Лозова, вул. Лозовського, 10-а

972

00706160

Куп'янська районна державна насіннєва інспекція

63705

м. Куп'янськ, вул. Давидова-Лужитського, 19

973

00706154

Краснокутська районна державна насіннєва інспекція

6202

смт Краснокутськ, вул. Куйбишева, 1-а

974

00706148

Красноградська районна державна насіннєва інспекція

63303

м. Красноград, вул. Петровського, 85

975

00706131

Кегичівська районна державна насіннєва інспекція

64003

смт Кегичівка, вул. Волошина, 118

976

00706125

Ізюмська районна державна насіннєва інспекція

64300

м. Ізюм, вул. Старопоштова, 19

977

00706119

Золочівська районна державна насіннєва інспекція

62203

смт Золочів, вул. Піонерська, 9

978

00706102

Зачепилівська районна державна насіннєва інспекція

64401

смт Зачепилівка, вул. Свердлова, 18

979

00706094

Дергачівська районна державна насіннєва інспекція

62300

м. Дергачі, вул. Петровського, 30-а

980

00706088

Дворічанська районна державна насіннєва інспекція

62702

смт Дворічна, вул. Нагірна, 6

981

00706071

Вовчанська районна державна насіннєва інспекція

62504

м. Вовчанськ, вул. Кірова, 11

982

00706065

Великобурлуцька районна державна насіннєва інспекція

62600

смт Великий Бурлук, вул. Маяковського, 26

983

00706059

Валківська районна державна насіннєва інспекція

63001

м. Валки, вул. Р.Люксембург, 94

984

00706042

Барвінківська районна державна насіннєва інспекція

64703

смт Барвінкове, вул. Свердлова, 5

985

00706036

Балаклійська районна державна насіннєва інспекція

64200

м. Балаклія, вул. Свердлова, 9

986

00706007

Нововодолазьська районна державна насіннєва інспекція

63200

смт Нова Водолага, вул Горького, 11

987

00705999

Харківська міська державна насіннєва інспекція

61003

м. Харків-3, вул. Кооперативна, 22

988

00387128

Державне підприємство "Харківська спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по цукрових буряках"

61000

м. Харків, вул. Гаршина, 9

989

00733352

Харківська обласна державна насіннєва інспекція

61035

м. Харків-3, вул. Кооперативна, 22

990

00485279

Державна інспекція з карантину рослин по Харківській області

61166

м. Харків, 40 Дім проектів 6 пов.

   

Херсонська область

   

991

00383596

Генічеський сольовий завод

 

Генічеський р-н, с. Приозерне, вул. Заводська, 1

992

30667662

Державне науково-технологічне виробниче підприємство "Вереск"

73000

м. Херсон, вул. Маяковського, 6

993

00383604

Державне підприємтсов "Геройське дослідно-промислове підприємство"

75620

с. Геройське Голопристанського р-ну

994

00415468

Державне підприємство "Виробничий південній біотехнологічний центр"

73036

м. Херсон, вул. Перекопська, 168

995

00412091

Херсонський виноробний завод

73000

м. Херсон, пров. Янтарний, 1

996

02127816

Генічеський винзавод

75500

м. Генічеськ, вул. Леніна, 200

997

14141394

Херсонське державне підприємство "Винконсервпроект"

73000

м. Херсон, вул. Перекопська, 168

998

26284880

Херсонський обласний державний центр експертизи сортів рослин

73481

м. Херсон, смт Зеленівка, вул. Гагаріна, 1

999

00958424

Херсонська обласна державна хлібна інспекція

73000

м. Херсон, вул. Комсомольська, 13

1000

00689254

Херсонський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції

73034

м. Херсон, вул. Кольцова, 59

1001

24957852

Державна дослідно-експериментальна агрофірма "Асканія-Нова"

75230

смт Асканія-Нова, Чаплинського району

1002

00711379

Державна станція захисту рослин Херсонської області

73036

м. Херсон, вул. Зала Егерсег, 14

1003

00709193

Шовкорадгосп "Великолепетихський"

74500

м. Херсон, вул. Леніна, 55

1004

05453522

Державне підприємство "Новотроїцький завод по виробництву м'ясо-кісткового борошна"

75300

Новотроїцький р-н, смт Новотроїцьке, вул. К.Маркса, 86

1005

00709170

Державне підприємство шовкорадгосп "Шотівський"

75400

с. Веселівка, Іванівського р-ну

1006

00709158

Цюрупинська міжрайонна коконосушарка

75100

м. Цюрупинськ, вул. Леваневського, 9

1007

00696734

Цюрупинський завод ветсанутильзавод по виробництву м'ясокостної муки

75140

с. Тарасівка, Цюрупинського р-ну

1008

21295117

Школа підвищення кваліфікації спеціалістів по виробництву продукції вівчарства

75230

смт Асканія-Нова, вул. Леніна, 27 Чаплинського р-ну

1009

05453568

Каховський державний аграрний технікум

74824

с. Коробки Каховського району

1010

00493020

Херсонський державний аграрний університет

73006

м. Херсон, вул. Р.Люксембург, 23

1011

00489811

Державне підприємство "Господарство "Приозерне"

73489

вул. Центральна, с-ще Приозерне, Комсомольського р-ну

1012

05392281

Херсонський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

73036

м. Херсон, вул. 40-річчя Жовтня, 132а

1013

00711149

Нижньосірогозька районна насіннєва інспекція

74700

смт Нижні Сірогози, вул. Леніна, 22

1014

22738215

Новокаховська міська державна насіннєва інспекція

74988

м. Таврійськ, вул. Промислова, 13

1015

22737304

Цюрупинська районна державна насіннєва інспекція

75100

м. Цюрупинськ, вул. Комунарів, 63

1016

19235757

Новотроїцька районна державна насіннєва інспекція

75355

смт Новотроїцьке, вул. Дзержинського, 14а

1017

19235740

Чаплинська районна державна насіннєва інспекція

75200

смт Чаплинка, вул. Спартака, 4

1018

19235734

Скадовська районна державна насіннєва інспекція

75700

м. Скадовськ, вул. Шевченко, 39

1019

00733381

Херсонська обласна державна насіннєва інспекція

73036

м. Херсон, вул. Зала Егерсег, 14а

1020

00711101

Нововоронцовська районна державна насіннєва інспекція

74200

смт Нововоронцовка, вул. Шевченка, 15

1021

00711095

Каховська районна державна насіннєва інспекція

74800

м. Каховка, вул. Орджонікідзе, 2а

1022

00711043

Каланчакська районна державна насіннєва інспекція

75800

смт Каланчак, вул. Українська, 4

1023

00711008

Іванівська районна державна насіннєва інспекція

75424

смт Іванівка, вул. Молодіжна, 1

1024

00710954

Горностаївська районна державна насіннєва інспекція

74600

смт Горностаївка, вул. Леніна, 159

1025

00710919

Голопристанська районна державна насіннєва інспекція

75600

м. Гола Пристань, вул. 1-го Травня, 77/1

1026

00710865

Генічеська районна державна насіннєва інспекція

75500

м. Генічеськ, вул. Коцюбинського, 55а

1027

00710813

Високопільська районна державна насіннєва інспекція

74022

смт Високопілля, вул. Піонерська, 30

1028

00710753

Верхньорогачицька районна державна насіннєва інспекція

74400

смт Верхній Рогачик, вул. Чапаєва, 65

1029

00710701

Великоолександрівська районна державна насіннєва інспекція

74100

смт Велика Олександрівка, вул. Шкільна, 41

1030

00710658

Великолепетиська районна державна насіннєва інспекція

74500

смт Велика Лепетиха, вул. Чкалова, 49

1031

00710612

Білозерська районна державна насіннєва інспекція

7500

смт Білозерка, вул. Михайлівська, 119

1032

00710575

Бериславська районна державна насіннєва інспекція

74300

м. Берислав, вул. Червоноармійська, 68

1033

35329228

Державне підприємство "Херсонське обласне агролдісомеліоративне підприємство "Херсонагроліс"

73000

м. Херсон, Суворовський р-н, вул. Маяковського, 6/29

1034

04684544

Державна інспекція з карантину рослин по Херсонській області

73025

м. Херсон, вул. Комсомольська, 34

   

Хмельницька область

   

1035

00374918

Державне підприємство "Маниковецький спиртовий завод"

32244

с. Маниківці Деражнянського р-ну

1036

23841854

Державне підприємство "Довжоцький спиртовий завод"

32343

с. Довжок, вул. Унявко 1 Кам'янець-Подільського р-ну

1037

00374893

Державне підприємство "Ганнопільський спиртовий завод"

30030

с. Ганнопіль, вул. Будьонного, 21 Славутського р-ну

1038

00373741

Державне підприємство "Нігинський кар'єр"

32322

с. Сахкамінь Кам'янець-Подільського р-ну

1039

00373735

Державне підприємство "Закупнянський кар'єр"

31614

смт Закупне Чемеровецького р-ну

1040

31288508

Державне підприємство "Комунрембудсервіс"

32322

с. Сахкамінь Кам'янець-Подільського р-ну

1041

23655135

Хмельницький обласний державний центр експертизи сортів рослин

31530

с. Головченці, вул. Шевченка, 2 Летичівського р-ну

1042

00958453

Хмельницька обласна державна хлібна інспекція

29000

м. Хмельницький, вул. Вайсера, 92

1043

00717459

Державна станція захисту рослин Хмельницької області

29000

м. Хмельницький, вул. Купріна, 48

1044

23841446

Хмельницький обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукці

32300

м. Кам'янець-Подільський, вул. Тімірязєва, 114

1045

00412582

Державне підприємство "Понінківське"

30511

Полонський р-н, смт Понінка, вул. Островського, 104

1046

00481548

Державне підприємство "Лісовогриневецьке"

31340

Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 4

1047

00481554

Державне підприємство "Староушицьке"

32385

Кам'янець-Подільський р-н, смт Стара Ушиця, вул. Орджонікідзе, 5

1048

22779099

Радгосп "Колодіївський"

32300

Кам'янець-подільський р-н, с. Колодіївка

1049

31375045

Державне підприємство "Хмельницьке"

31340

Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 4

1050

05395747

Державне підприємство "Хмельницький державний завод по виробництву м'ясо-кісткового борошна "Ветсанзавод"

31362

с. Нижні Вовківці, Хмельницького р-ну

1051

00708101

Державне підприємство "Шепетівський "Ветсанзавод"

30400

м. Шепетівка, вул. Лісова, 1

1052

30171816

Відкрите акціонерне товариство "Кам'янець-Подільська сільськогосподарська машинно-технологічна станція"

32380

Кам'янець-Подільський р-н, с. Грушка, вул. Кірова, 19

1053

23830448

Державне підприємство "Маслоробний комбінат"

32343

с. Довжок, вул. Унявко, 1 Кам'янець-Подільського р-ну

1054

21328420

Державне підприємство "Хмельницьке проектно-кошторисне бюро"

29000

м. Хмельницький, вул. Свободи, 24

1055

22769675

Подільський державний аграрно-технічний університет

32300

м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 13

1056

05395730

Хмельницький науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

29015

м. Хмельницький, пров. 1-ий Мирний, 21

1057

00711403

Білогірська районна державна насіннєва інспекція

30200

смт Білогір'я, вул. Островського, 2

1058

00711439

Вінковецька районна державна насіннєва інспекція

32500

смт Віньківці, вул. Заславська, 17

1059

00711474

Волочиська районна державна насіннєва інспекція

31200

м. Волочиськ, вул. Незалежності, 90

1060

00711505

Городоцька районна державна насіннєва інспекція

32000

м. Городок, вул. Жовтнева, 52а

1061

00711540

Деражнянська районна державна насіннєва інспекція

32200

м. Деражня, вул. Туза, 3

1062

00711592

Дунаївецька районна державна насіннєва інспекція

32413

м. Дунаївці, вул. Горького, 11а

1063

00711623

Ізяславська районна державна насіннєва інспекція

30300

м. Ізяслав, вул. Острозька, 33

1064

00711652

Кам'янець-Подільська районна державна насіннєва інспекція

32300

м. Кам'янець- Подільський, пров. Гастелло, 11

1065

00711712

Красилівська районна державна насіннєва інспекція

31000

м. Красилів, вул. Суворова, 14

1066

00711735

Летичівська районна державна насіннєва інспекція

31500

смт Летичів, вул. Комарова, 2/2

1067

00711787

Новоушицька районна державна насіннєва інспекція

32624

смт Нова Ушиця, пров. Радянський, 4

1068

00711818

Полонська районна державна насіннєва інспекція

30500

м. Полонне, вул. Низька, 30

1069

00711861

Славутська районна державна насіннєва інспекція

30000

м. Славута, вул. Івана Франка, 1

1070

00711882

Старокостянтинівська районна державна насіннєва інспекція

31100

м. Старокостянтинів, вул. 1-Травня, 30

1071

00711926

Старосинявська районна державна насіннєва інспекція

31400

смт Стара Синява, вул. Толстого, 8

1072

00711965

Теофіпольська районна державна насіннєва інспекція

30600

смт Теофіполь, пров. Тихий, 8

1073

00712002

Хмельницька районна державна насіннєва інспекція

31331

Хмельницький р-н, с. Малиничі, вул. Жовтнева, 46

1074

00712031

Чемеровецька районна державна насіннєва інспекція

31633

смт Чемерівці, вул. Пушкіна, 19

1075

00712048

Шепетівська районна державна насіннєва інспекція

30400

м. Шепетівка, пров. Подільський, 9

1076

00712077

Ярмолинецька районна державна насіннєва інспекція

32142

смт Ярмолинці, вул. Базарна, 12

1077

00734966

Хмельницька обласна державна насіннєва інспекція

29013

м. Хмельницький, вул. Примакова, 9

1078

00485285

Державна інспекція з карантину рослин по Хмельницькій області

29008

м. Хмельницький, вул. Купріна, 48

1079

35478680

Державне підприємство "Хмельницьке обласне спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство" Хмельницькоблагроліс"

31340

Хмельницькийр-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 4

   

Черкаська область

   

1080

00388211

Звенигородські залізничні під'їздні колії

20505

с. Їрки Катеринопільського р-ну

1081

00376998

Державне підприємство Кам'янський спирто-горілчаний комбінат

20800

м. Кам'янка вул. Сердюка, 1

1082

00374841

Державне підприємство "Іваньківський спиртовий завод"

20132

с. Іваньки Маньківського р-ну

1083

14216689

Уманський лікеро-горілчаний завод

20300

м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 27

1084

00371564

Золотоніський лікеро-горілчаний завод

 

м. Золотоноша, вул. Січова, 22

1085

05518954

Державне підприємство Косарський спиртовий завод

20813

с. Косарі Кам'янського р-ну

1086

00373617

Мартинівський цукровий завод

19041

с. Мартинівка Канівського р-ну

1087

30414486

Державне підприємство "Харчобудсервіс"

19500

м. Городище, вул. Рафінадна, 4а

1088

05529691

Державне підприємство "Черкаський консервний комбінат"

18030

м. Черкаси, вул. Чигиринська, 13

1089

25922999

Золотоніська державна сортодослідна станція

19741

Черкаська обл. Золотоніський р-н, с. Вознесенське

1090

26156633

Холодноярська державна сортодослідна станція

20800

Черкаська обл., м. Кам'янка, вул. Червоноармійська, 31

1091

33931194

Черкаський обласний державний центр експертизи сортів рослин з державною інспекцією з охорони прав на сорти рослин Черкаської області

19741

п/в Вознесенське Золотоніського р-ну

1092

00958476

Черкаська обласна державна хлібна інспекція

18006

м. Черкаси, вул. Чехова, 53

1093

00709611

Черкаський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції

20731

с. Холоднянське, вул. Докучаєва, 15, Смілянського р-ну

1094

00709603

Державна станція захисту рослин Черкаської області

18015

м. Черкаси, вул. Ілліна, 248а

1095

00709460

Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Ягубець"

20042

Христинівський р-н, с. Ягубець, вул. Леніна, 1

1096

00687238

Державне підприємство Тальнівський завод по виробництву м'ясо-кісткового борошна "Ветсанзавод"

20400

м. Тальне, вул. Катеринопільська, 2

1097

00493787

Уманський державний аграрний університет

20300

м. Умань, вул. Інститутська, 1

1098

00487195

Державне підприємство "Навчально-дослідне господарство "Родниківка" Уманської державної аграрної академії"

20324

с. Родниківка, вул. Гагаріна, Уманського р-ну

1099

00334907

Державна наукова установа "Смілянське спеціалізоване конструкторське бюро по обладнанню для цукрової промисловості"

20702

м. Сміла, вул. Артема, 112

1100

05465577

Черкаський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

18008

м. Черкаси, вул. Смілянська, 120/1

1101

24419844

Черкаська районна державна насіннєва інспекція

18000

м. Черкаси, вул. Дахнівська, 50

1102

00714585

Шполянська районна державна насіннєва інспекція

20600

м. Шпола, вул. Пролетарська, 46

1103

00714573

Чорнобаївська районна державна насіннєва інспекція

19900

смт Чорнобай, вул. Черкаська, 132

1104

00714567

Чигиринська районна державна насіннєва інспекція

20901

м. Чигирин, вул. Комсомольська, 26

1105

00714550

Черкаська обласна державна насіннєва інспекція

18005

м. Черкаси, вул. П.Комуни, 65

1106

00714544

Христинівська районна державна насіннєва інспекція

20000

м. Христинівка, вул. Радянська, 2а

1107

00714538

Уманська районна державна насіннєва інспекція

20300

м. Умань, вул. XXIY Партз'їзду, 4

1108

00714291

Тальнівська районна державна насіннєва інспекція

20400

м. Тальне, вул. Котовського, 33в

1109

00714283

Смілянська районна державна насіннєва інспекція

20700

м. Сміла, пров. Жовтневий, 42а

1110

00714277

Монастирищенська районна державна насіннєва інспекція

19100

м. Монастирище, вул. Суворова, 3

1111

00714260

Маньківська районна державна насіннєва інспекція

20100

смт Маньківка, вул. Гагаріна, 41

1112

00714254

Лисянська районна державна насіннєва інспекція

19300

смт Лисянка, вул. Котовського, 3

1113

00714248

Корсунь-Шевченківська районна державна насіннєва інспекція

19400

м. Корсунь- Шевченківський, вул. Енгельса, 9

1114

00714231

Катеринопільська районна державна насіннєва інспекція

20500

смт Катеринопіль, вул. Леніна, 16

1115

00714225

Канівська районна державна насіннєва інспекція

19001

м. Канів, вул. Леніна, 211

1116

00714219

Кам'янська районна державна насіннєва інспекція

20800

м. Кам'янка, вул. Кірова, 1

1117

00714194

Золотоніська районна державна насіннєва інспекція

19700

м. Золотоноша, вул. Благовіщенська, 17

1118

00714188

Звенигородська районна державна насіннєва інспекція

20200

м. Звенигородка, вул. Пролетарська, 10а

1119

00714171

Жашківська районна державна насіннєва інспекція

19200

м. Жашків, вул. Миру 5

1120

00714165

Драбівська районна державна насіннєва інспекція

19800

смт Драбів, вул. Комсомольська, 11а

1121

00384532

Державне підприємство "Черкаська спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по цукрових буряках"

20634

с. Лебедин, Шполянського району

1122

00714159

Городищенська районна державна насіннєва інспекція

19500

м. Городище, вул. Кірова, 94

1123

04686425

Державна інспекція з карантину рослин по Черкаській області

18000

м. Черкаси, вул. Шевченка, 135

   

Чернівецька область

   

1124

22849629

Державне підприємство "Торговий дім "Буковинська горілка"

58023

м. Чернівці, вул. Проектна, 4

1125

00384682

Чернівецьке обласне державне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості

58000

м. Чернівці, вул. Хотинська, 6

1126

00375421

Державне підприємство "Вашківський спиртовий завод"

59210

м. Вашківці, вул. Шевченка, 5 Вижницького р-ну

1127

00375415

Державне підприємство Карапчівський спиртовий завод

60420

с. Карпачів Глибоцького р-ну

1128

00333380

Державне підприємство "Лужанський експериментальний завод"

59342

м. Лужани, вул. Головна, 53 Кіцманського р-ну

1129

32013047

Чернівецький обласний державний центр експертизи сортів рослин

59322

п/в. Ошихліби Кіцманського р-ну

1130

05430509

Чернівецька обласна державна хлібна інспекція

58009

м. Чернівці, пров. Миколаївський, 9

1131

00709980

Чернівецький обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції

58013

м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 194а

1132

32522747

Глибоцьке державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство агропромислового комплексу "Глибоцький держспецлісгосп АПК"

60427

с. Кам'янка, вул. Набережна, 103 Глибоцького р-ну

1133

31383407

Державне підприємство "Новоселицьке державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу"

60300

м. Новоселиця, вул. Леніна, 37

1134

31369623

Кіцманське державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство агропромислового комплексу

59313

с. Нижні Станівці, вул. Головна, 40 Кіцманського р-ну

1135

31328660

Державне підприємство "Хотинське державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу"

60000

м. Хотин, вул. Незалежності, 30

1136

31180863

Державне підприємство "Кельменецьке державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу"

60100

смт Кельменці, вул. Бесарабська, 49

1137

31050601

Державне підприємство "Заставнівське державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу"

59400

м. Заставна, вул. В.Чорновола, 30

1138

30749729

Вижницьке державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство агропромислового комплексу

59233

смт Берегомет, вул. Будівельна, 9 Вижницького району

1139

21419817

Державне підприємство "Герцаївське державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу"

60513

с. Мольниця Герцаївського р-ну

1140

05398487

Сторожинецьке державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство агропромислового комплексу "Сторожинецький держспецлісгосп АПК"

59000

м. Сторожинець, вул. Клинівська, 14

1141

05398473

Карпатське державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство агропромислового комплексу "Карпатський держспецлісгосп АПК"

59050

смт Путила, вул. Українська, 216

1142

00717873

Державна станція захисту рослин Чернівецької області

58013

м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 194а

1143

00709997

Чернівецьке обласне об'єднання по шовківництву "Облшовк"

60000

м. Хотин, вул. Жовтнева, 4а

1144

30398276

Кіцманська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція

59300

м. Кіцмань, вул. Механізаторів, 14

1145

30297071

Відкрите акціонерне товариство "Хотинська сільськогосподарська машинно-технологічна станція"

60014

с. Клішківці, Хотинського р-ну

1146

30175920

Державне підприємство "Агро"

60300

м. Новоселиця, вул. Фрунзе, 31

1147

31161683

Чернівецький регіональний навчально-консультативний центр кадрів АПК

58026

м. Чернівці, вул. Каштанова, 53

1148

05500635

Державне підприємство "Чернівецький обласний виробничо-технічний центр стандартизації і метрології "Облагростандарт"

58029

м. Чернівці, вул. М.Тореза, 192

1149

21432353

Чернівецький науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

58000

м. Чернівці, вул. Тургенєва, 8

1150

00733895

Чернівецька обласна державна насіннєва інспекція

58013

м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 194-А

1151

21422343

Сокирянська районна державна насіннєва інспекція

60200

м. Сокиряни, Гастелло 6-А

1152

21423064

Кельменецька районна державна насіннєва інспекція

60100

смт Кельменці, вул. Головачка, 1

1153

21433476

Хотинська районна державна насіннєва інспекція

60000

м. Хотин, вул. Вишневецького, 5

1154

21433482

Новоселицька районна державна насіннєва інспекція

60300

м. Новоселиця, вул. Шевченка, 14-А

1155

21433499

Заставнівська районна державна насіннєва інспекція

59400

м. Заставна, вул. Чорновола, 2

1156

21433507

Кіцманська районна державна насіннєва інспекція

59300

м. Кіцмань, вул. Сковороди, 16-А

1157

21433513

Глибоцька районна державна насіннєва інспекція

60400

смт Глибока, вул. Бойка, 1

1158

21446266

Сторожинецька районна державна насіннєва інспекція

59000

м. Сторожинець, вул. Грушевського, 2

1159

21433526

Вижницька районна державна насіннєва інспекція

59200

м. Вижниця, Українська, 101

1160

21419973

Герцаївська районна державна насіннєва інспекція

60522

Герцаївський р-н, с. Горбово

1161

20105669

Чернівецька районна державна насіннєва інспекція

24100

смт Чернівці, вул. Леніна, 131

1162

31369623

Державне підприємство "Кіцманський ліс агропромислового комплексу"

59357

Кіцманський р-н, с. Нижні Станівці

1163

04686431

Державна інспекція з карантину рослин по Чернівецькій області

58025

м. Чернівці, вул. Алма-Атинська, 7

   

Чернігівська область

   

1164

00375378

Державне підприємство "Крисківський спиртовий завод"

16213

с. Криски Коропського р-ну

1165

00375361

Державне підприємство "Ічнянський спиртовий завод"

16700

м. Ічня, вул. Пролетарська, 20

1166

00375355

Державне підприємство "Чемерський спиртовий завод"

17036

с. Чемер Чернігівської області

1167

00375349

Державне підприємство "Ковальовський спиртовий завод"

15150

с. Тупичів Городнянського р-ну

1168

00375332

Державне підприємство "Шабалинівський спиртовий завод"

16433

с. Іванівка Борзнянського р-ну

1169

00375314

Державне підприємство "Холминський спиртовий завод"

15331

смт Холми Корюківського р-ну

1170

00375303

Державне підприємство "Новоборовичський спиртовий завод"

15214

с. Нові Боровичі Щорського р-ну

1171

05388032

Чернігівське обласне державне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Чернігівспиртгорілка"

14005

м. Чернігів, вул. Котляревського, 38

1172

21391080

Державне підприємство Торговий дім "Сіверщина"

14000

м. Чернігів, пр. Миру, 20

1173

31546814

Державне підприємство "Ічнянський завод таропакувальних виробів"

16700

м. Ічня, вул. Дзержинського, 168

1174

00488504

Чернігівський обласний державний центр експертизи сортів рослин

14000

м. Чернігів, пр. Миру, 14

1175

00958522

Чернігівська обласна державна хлібна інспекція

14000

м. Чернігів, вул. Чернишевського, 14

1176

00709945

Державна станція захисту рослин Чернігівської області

14017

м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 25а

1177

00709796

Чернігівський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції

14020

м. Чернігів, вул. Малиновського, 41

1178

00857203

Державне підприємство "Семенівське"

15422

Семенівський р-н, с. Прогрес, вул. Нова, 10

1179

14232257

Ніжинський ветсанзавод по виробництву м'ясо-кісткового борошна "Ветсанзавод"

16604

с. Крапивна Ніжинського р-ну

1180

30294332

Відкрите акціонерне товариство "Чернігівська сільськогосподарська машинно-технологічна станція"

14000

м. Чернігів, вул. Леніна, 14

1181

01355708

Остерський будівельний технікум

17044

м. Остер, вул. 8-го Березня, 7а Козелецького р-ну

1182

00729215

Сосницький сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку

16100

смт Сосниця, пр. Гагаріна, 16

1183

00729178

Борзнянський державний сільськогосподарський технікум

16400

м. Борзна, вул. О.Десняка, 23

1184

00729149

Прилуцький агротехнічний технікум

17500

м. Прилуки, вул. Київська, 178

1185

05500641

Державне підприємство "Чернігівський обласний виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції "Чернігівоблагростандарт"

14037

м. Чернігів, вул. Інструментальна, 10

1186

21395451

Чернігівський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

14032

м. Чернігів, вул. Белова, 7

1187

26320630

Варвинська районна державна насіннєва інспекція

17600

смт Варва, вул. Леніна, 48

1188

00733719

Чернігівська обласна державна насіннєва інспекція

14034

м. Чернігів, вул. М.Коцюбинського, 41

1189

00714521

Щорська районна державна насіннєва інспекція

15200

м. Щорс, вул. Архітектурна, 1

1190

00714515

Чернігівська районна державна насіннєва інспекція

14030

м. Чернігів, вул. М.Коцюбинського, 41

1191

00714509

Талалаївська районна державна насіннєва інспекція

17200

смт Талалаївка, вул. Пролетарська, 9

1192

00714490

Срібнянська районна державна насіннєва інспекція

17300

смт Срібне, вул. Фрунзе, 22

1193

00714484

Сосницька районна державна насіннєва інспекція

16100

смт Сосниця, вул. Польова, 9

1194

00714478

Семенівська районна державна насіннєва інспекція

15400

м. Семенівка, вул. Петровського, 23а

1195

00714461

Ріпкинська районна державна насіннєва інспекція

15000

смт Ріпки, вул. Суворова, 3

1196

00714449

Прилуцька районна державна насіннєва інспекція

17500

м. Прилуки, пров. Залізничний, 5а

1197

00714432

Носівська районна державна насіннєва інспекція

17100

м. Носівка, вул. Вокзальна, 10

1198

00714426

Новгород-Сіверська районна державна насіннєва інспекція

16000

м. Новгород-Сіверський, вул. Косовського, 26

1199

00714410

Ніжинська районна державна насіннєва інспекція

16633

м. Ніжин, вул. Гастело, 1

1200

00714403

Менська районна державна насіннєва інспекція

15600

м. Мена, вул. Урицького, 6а

1201

00714395

Куликівська районна державна насіннєва інспекція

16300

смт Куликівка, вул. Короленка, 1а

1202

00714389

Корюківська районна державна насіннєва інспекція

15300

м. Корюківка, пров. Вокзальний, 7

1203

00714372

Коропська районна державна насіннєва інспекція

16200

смт Короп, вул. Леніна, 51

1204

00714366

Козелецька районна державна насіннєва інспекція

17000

смт Козелець, вул. Журавльова, 28

1205

00714356

Ічнянська районна державна насіннєва інспекція

16700

м. Ічня, вул. Борців революції, 43

1206

00714343

Городнянська районна державна насіннєва інспекція

15100

м. Городня, вул. Льонозаводська, 8

1207

00714320

Борзнянська районна державна насіннєва інспекція

16400

м. Борзна, вул. Ганни Барвінок, 7а

1208

00714314

Бобровицька районна державна насіннєва інспекція

17400

м. Бобровиця, вул. Чернігівська, 36

1209

00714308

Бахмачська районна державна насіннєва інспекція

16500

м. Бахмач, вул. Петровського, 33

1210

14241871

Прикордонна державна інспекція з карантину рослин по Чернігівській області

14000

м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 41

1211

35583857

Державен підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Трест"

17551

Чернігівська область, Прилуцький р-н, с. Переволочна, вул. Межиріченська, 16

   

м. Київ

   

1212

31201500

Український проектно-вишукувальний інститут цукрової промисловості "Укрцукропроект"

04116

м. Київ, вул. Д.Запольського, 5

1213

30115128

Державне підприємство "Укрхарчоресурс"

04040

м. Київ, вул. Баумана 9/12

1214

00389439

Центральна науково-технічна бібліотека харчової і переробної промисловості України

01001

м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1

1215

00334793

Український науково-дослідний інститут спирту та біотехнології продовольчих продуктів "УкрНДІспиртбіопрод"

03190

м. Київ, вул. Бабушкіна, 3

1216

00334422

Український державний інститут по проектуванню підприємств харчової промисловості "УкрДІПрохарчопром"

04112

м. Київ, вул. О.Теліги, 8

1217

03081223

Державний концерн спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (Концерн "Укрспирт")

01001

м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1

1218

18019365

Державне підприємство громадського харчування

01001

м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1

1219

32962829

Державне підприємство Торговий дім "Етанол"

01001

м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1

1220

19245951

Державне підприємство "Спецсервіс"

01001

м. Київ вул. Б.Грінченка, 1

1221

31570103

Державне підприємство "Продтранс"

01010

м. Київ вул. Кудрявцева, 10

1222

32980874

Державне підприємтсво "Київський виноробний завод"

01042

м. Київ, вул. Саперне Поле, 5

1223

23158695

Державна госпрозрахункова виробничо-збутова фірма "Укрсадвинсервіс"

02222

м. Київ, вул. Бальзака, 42/20

1224

00415379

Центральна лабораторія виноробної промисловості

01003

м. Київ, вул. Саксаганського, 1

1225

16476928

Державне підприємство "Плодвинконсерв"

04073

м. Київ, вул. Сиренька, 27

1226

00488332

Український інститут експертизи сортів рослин

03041

м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 15

1227

32383020

Державне підприємство "Держреєстри України"

01033

м. Київ, вул. Баумана, 9/12

1228

05529875

Центральна лабораторія продуктів переробки плодоовочів, картоплі і винограду

01001

м. Київ, вул. Баумана, 9/12

1229

05383773

Київська міська державна інспекція по якості плодоовочевої продукції і тари

01001

м. Київ, пров. Шевченка, 7/1

1230

00958140

Київська обласна державна хлібна інспекція

03190

м. Київ, вул. Баумана, 9/12

1231

00951942

Державний центр сертифікації і експертизи зерна та продуктів його переробки

03040

м. Київ, вул. Стельмаха, 6а

1232

30518866

Державне підприємство "Державний резервний насіннєвий фонд"

01033

м. Київ, вул. Саксаганського, 1

1233

25835792

Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів

01601

м. Київ, вул. О.Теліги, 8

1234

25398630

Головна державна інспекція захисту рослин

02166

м. Київ, просп. Возєднання, 15

1235

00731548

Українська державна насіннєва інспекція

03035

м. Київ, вул. Урицького, 45

1236

21708298

Державне підприємство "Фумігаційний загін"

02140

м. Київ, Дарницький р-н, вул. Б.Гмирі, 9В оф. 2

1237

00731554

Українська державна помологічно-ампелографічна інспекція

03038

м. Київ, вул. Ямська, 32

1238

00699744

Державна станція захисту рослин Київської області

01034

м. Київ, вул. О.Гончара, 32б

1239

00485187

Головна державна інспекція з карантину рослин

03138

м. Київ, вул. Колоскова, 7

1240

33829749

Державне підприємство "Фумігація"

03138

м. Київ, вул. Колоскова, 7

1241

31245250

Державне підприємство "Чайка"

03067

м. Київ, вул. Гарматна, 38

1242

32114325

Державне підприємство "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

01001

м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1

1243

22928458

Київська обласна інспекція радіологічного контролю

01004

м. Київ, вул. В.Васильківська, 13

1244

21603889

Український науково-виробничий інженерний центр по охороні праці у сільському господарстві

01004

м. Київ, пр. Гагаріна, 23

1245

21477605

Мале державне підприємство "Прогрес-90"

01010

м. Київ, вул. Ільїнська, 18

1246

16458327

Державне підприємство "Агроелеваторбуд"

02070

м. Київ, вул. Фролівська, 4

1247

13683911

Мале державне підприємство "Агрокомплектбуддеталь"

02001

м. Київ, вул. Рибальська, 8

1248

16460790

Державне підприємство "Проектний інститут "Промзернопроект"

04080

м. Київ, вул. Межигірська, 83

1249

32103067

Державне підприємство "Центр інформаційно-аналітичного забезпечення та прогнозування розвитку аграрних навчальних закладів "Агроосвіта"

03151

м. Київ, вул. Смілянська, 11

1250

22933471

Науково-методичний центр аграрної освіти

03151

м. Київ, вул. Смілянська, 11

1251

03564068

Київські державні курси підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів елеваторної, зернопереробноїі та комбікормової промисловості

04070

м. Київ, вул. Верхній Вал, 72

1252

19024865

Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штампів мікроорганізмів

03151

м. Київ, вул. Донецька, 30

1253

00334770

Державна наукова установа Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості

01024

м. Київ, вул. Лютеранська, 20

1254

05500486

Державне підприємство "Київський обласний виробничо-технічний центр стандартизації і метрології "Облагростандарт"

01088

м. Київ, вул. Промислова, 2

1255

33642855

Аграрний фонд

01001

м. Київ, Грінченка, 1

1256

32491316

Державне підприємство "Агентство з реструктуризації заборгованості підприємств агропромислового комплексу"

01033

м. Київ, вул. Саксаганського, 1 кімн.103

1257

31861225

Державне підприємство "Розрахунково-кліринговий центр"

03035

м. Київ, вул. Урицького, 45

1258

00689160

Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу

03035

м. Київ, пл. Солом'янська, 2

1259

00385052

Державне підприємство "Київська центральна спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по цукрових буряках"

01050

м. Київ, вул. Кілініченка, 25

1260

00731595

Київська обласна державна насіннєва інспекція

01004

м. Київ, вул. Басейна 1/2

1261

00485196

Державна інспекція з карантину рослин по Київській області

02140

м. Київ, вул. Гмирі, 9-в

1262

00470220

Державна інспекція з карантину рослин по м. Києву

04209

м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 18

1263

34532280

Державне підприємство ДАгроспецсервіс"

01001

м. Київ вул. Хрещатик 24

1264

00380113

Науково-виробниче об'єднання по розробці і впровадженню нової техніки і технології "Спектр"

0355

Київ, вул. Василевської, 7

1265

00419874

Український проектно-технологічний інститут "Укрхарчопромсистема"

 

Дніпровський р-н, вул. М.Раскової, 4-а

1266

21583968

Державне комплексне торговельне підприємство "Хрещатик"

01001

м. Київ вул. Хрещатик 24

   

м. Севастополь

   

1267

05431414

Державне підприємство "Севастопольський винзавод"

99000

м. Севастополь, вул. Портова, 8

1268

00412984

Державне підприємство "Садовод"

99802

м. Севастополь, с. Верхньосадове

1269

00412872

Державне підприємство радгосп-завод ім. Поліни Осипенко

99814

Нахімовський р-н, с. Осипенко, вул. Сухій, 1

1270

23433477

Державна інспекція з карантину рослин по м. Севастополю

99003

м. Севастополь, вул. Чорноморська, 29

       

Всього по міністерству: 1270

телефонмобильный телефон
область, район, СМТ МЕЖОВА
Сельскохозяйственные производители; Растениеводство
Зерновые, Пшеница, ячмень, кукуруза, Масличные, горчица, лен, рапс, семечка подсолнечника
 
телефонмобильный телефон
область, район, СМТ МЕЖОВА
Сельскохозяйственные производители, Растениеводство
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, Зерновые, Пшеница, ячмень, кукуруза, Масличные, горчица, лен, рапс, семечка подсолнечника

телефон
область, район, с.Демурино
Сельскохозяйственные производители
Вирощування зернових культур
Вирощування соняшнику

телефон
область, район, СМТ МЕЖОВА
Сельскохозяйственные производители
Масличные, горчица, лен, рапс, семечка подсолнечника


Анна 11.12.2015 13:17

неверн.номер

телефонмобильный телефон
область, район, пгт.Межевая
Сельхозтехника, оборудование и другие товары
Комбайны зерноуборочные
Сеялки
Оборудование навесное для сельхозтехники
Опрыскиватели

телефон
область, район, С.БОГДАНІВКА
Животноводство, Сельскохозяйственные производители, Свиньи, Зерновые,...
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, Зерновые, Пшеница, ячмень, кукуруза, Масличные, горчица, лен, рапс, семечка подсолнечника
Животноводство, Свиньи, Зерновые, Зернобобовые, Масличные


Нонна 19.07.2016 15:34

пока не продают. Вся информация актуальна.

телефон
область, район, С.НОВОПІДГОРОДНЕ
Сельскохозяйственные производители; Фрукты, Ягоды, Орехи; Растениевод...
Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, Зерновые, Пшеница, ячмень, кукуруза, Масличные, горчица, лен, рапс, семечка подсолнечника

телефонмобильный телефон
область, район, с.Новогригорьевка
Сельскохозяйственные производители; Растениеводство
пшеница., Зерновые, Пшеница, ячмень, кукуруза

телефонмобильный телефон
область, район, с.Новопавловка
Сельскохозяйственные производители
Зернові


Анна 11.12.2015 13:38

актуально,не продают

телефон
область, район, с.Новопавловка
Сельскохозяйственные производители
Вирощування зернових культур

телефон
область, район, с.Андроновка
Сельскохозяйственные производители
Зернові
Соняшник

телефон
область, район, с.Богдановка
Сельскохозяйственные производители
Вирощування зернових культур
Соняшник

телефон
область, район, с.Веселое
Сельскохозяйственные производители
Вирощування зернових культур

телефон
область, район, -
Сельскохозяйственные производители
Растениеводство: Растениеводство, зерновые/Растениеводство, Технические


Нонна 22.12.2015 13:23

актуален
нет директора,не знают о продажах

телефонмобильный телефон
область, район, С.ВОЗНЕСЕНСЬКЕ
Сельскохозяйственные производители, Растениеводство, Зерновые, Зерноб...
пшеница, ячмень., Зерновые, Пшеница, ячмень, кукуруза, Масличные, горчица, лен, рапс, семечка подсолнечника
Растениеводство, Зерновые, Зернобобовые, Масличные


Анна 11.12.2015 13:49

1,3 моб.актуален,распродались,2 неверен

Нонна 19.07.2016 16:27

пшеница 3-ий класс от 100 тонн
устроит цена, продают.. Вся информация актуальна.

телефон
область, район, с.Владимировка
Сельскохозяйственные производители
Вирощування зернових культур
Соняшник
Баштанні

телефонмобильный телефон
область, район, ПГТ Межовая
Сельскохозяйственные производители
пшеница, ячмень., Зерновые, Пшеница, ячмень, кукуруза, Масличные, горчица, лен, рапс, семечка подсолнечника

телефонмобильный телефон
область, район, -
Сельскохозяйственные производители
Растениеводство: Растениеводство, зерновые/Растениеводство, Технические


Нонна 22.12.2015 17:00

актуален
распродались

телефон
область, район, с.Вознесенское
Сельскохозяйственные производители; Растениеводство
пшеница, ячмень, подсолнух., Зерновые, Пшеница, ячмень, кукуруза, Масличные, горчица, лен, рапс, семечка подсолнечника


Виктория 25.07.2013 14:10

пшеница 2-3кл. за пшеницу 2кл.-1700гр. обьем на элеваторе-300т.и в хозяйстве-250т.

Анна 11.12.2015 14:01

1,3 недейств.,2,4 актуален,пшеница

телефон
область, район, С.ВОЛОДИМИРІВКА
Сельскохозяйственные производители, Фрукты, Ягоды, Орехи, Зерновые, З...
Зерновые, Пшеница, ячмень, кукуруза
Зерновые, Зернобобовые, Фрукты, Ягоды, Орехи


Нонна 19.07.2016 16:38

пока не продают. Вся информация актуальна.

телефонмобильный телефон
область, район, с.Славянка
Сельскохозяйственные производители; Животноводство
Зерновые
Подсолнечник
Свиноводство (1000-1500 шт)
Рыбоводство
Свиноводство-племрепродуктор УКРАИНСКАЯ МЯСНАЯ

телефон
область, район, С.НОВОПІДГОРОДНЕ
Сельскохозяйственные производители; Растениеводство
Масличные, горчица, лен, рапс, семечка подсолнечника

телефон
область, район, СМТ ДЕМУРИНЕ
Сельскохозяйственные производители
Зерновые, Пшеница, ячмень, кукуруза

телефон
область, район, с.Зоряное
Сельскохозяйственные производители
Зерновые, Пшеница, ячмень, кукуруза, Масличные, горчица, лен, рапс, семечка подсолнечника

телефон
область, район, с.Славянка
Сельскохозяйственные производители
Зернові

телефон
область, район, с.Веселое
Сельскохозяйственные производители
Вирощування зернових культур

телефонмобильный телефон
область, район, с.Натальевка
Сельскохозяйственные производители; Растениеводство
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, Зерновые, Пшеница, ячмень, кукуруза, Масличные, горчица, лен, рапс, семечка подсолнечника

телефонмобильный телефон
область, район, с.Новопавловка
Сельскохозяйственные производители, Зерновые, Зернобобовые, Масличные
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, кукуруза, ячмень, пшеница., Зерновые, Пшеница, ячмень, кукуруза, Масличные, горчица, лен, рапс, семечка подсолнечника
Зерновые, Зернобобовые, Масличные


Анна 11.12.2015 14:30

актуально,не продают

Нонна 19.07.2016 16:57

не продают пока. Вся информация актуальна.

телефонмобильный телефон
область, район, С.ВЕСЕЛЕ
Сельскохозяйственные производители, Растениеводство, Зерновые, Зерноб...
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, Зерновые, Пшеница, ячмень, кукуруза, Масличные, горчица, лен, рапс, семечка подсолнечника, Зернобобовые, горох, соя
Растениеводство, Зерновые, Зернобобовые


Анна 11.12.2015 14:35

1,4 недейств,2,3 недозвон

Нонна 12.08.2016 16:21

не продают сейчас
оказывают услуги по обработке грунта. Вся информация актуальна.

телефонмобильный телефон
область, район, с.Райполе
Сельскохозяйственные производители, Зерновые, Зернобобовые, Масличные...
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, пшеница., Зерновые, Пшеница, ячмень, кукуруза, Масличные, горчица, лен, рапс, семечка подсолнечника, Зернобобовые, горох, соя
Зерновые, Зернобобовые, Кормовые, Технические культуры, Масличные


Нонна 20.07.2016 09:14

не продают пока. Вся информация актуальна.

телефонмобильный телефон
область, район, -
Сельскохозяйственные производители; Растениеводство; Зерновые, Зерноб...
Растениеводство: Растениеводство, зерновые
Растениеводство, Зерновые, Зернобобовые, Масличные


Нонна 22.12.2015 13:08

недозвон

Нонна 06.05.2016 13:07

пшеница, подсолнечник. Вся информация актуальна.

Нонна 12.08.2016 16:28

нет инф. о продажах. Вся информация актуальна.

телефон
область, район, СМТ МЕЖОВА
Сельскохозяйственные производители
Зерновые, Пшеница, ячмень, кукуруза, Масличные, горчица, лен, рапс, семечка подсолнечника

телефонмобильный телефон
область, район, с.Райполе
Сельскохозяйственные производители
Зерновые, Пшеница, ячмень, кукуруза, Масличные, горчица, лен, рапс, семечка подсолнечника

телефон
область, район, С.ПРЕОБРАЖЕНКА
Сельскохозяйственные производители
Масличные, горчица, лен, рапс, семечка подсолнечника

телефон
область, район, СМТ МЕЖОВА
Сельскохозяйственные производители
Масличные, горчица, лен, рапс, семечка подсолнечника


Анна 11.12.2015 14:50

неверн.номер

телефонмобильный телефон
область, район, с.Антоновское
Сельскохозяйственные производители, Растениеводство, Зерновые, Зерноб...
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, пшеница, ячмень, кукуруза, рапс., Зерновые, Пшеница, ячмень, кукуруза, Масличные, горчица, лен, рапс, семечка подсолнечника
Растениеводство, Зерновые, Зернобобовые, Масличные


Нонна 12.08.2016 17:01

пока не продают. Вся информация актуальна.

телефон
область, район, с.Славянка
Сельскохозяйственные производители
Вирощування зернових культур
Соняшник

телефонмобильный телефон
область, район, С.НАТАЛІВКА
Сельскохозяйственные производители; Растениеводство
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, Зерновые, Пшеница, ячмень, кукуруза, Масличные, горчица, лен, рапс, семечка подсолнечника


Анна 11.12.2015 15:01

1-неверен,моб.актуален,распродались

телефонмобильный телефон
область, район, С.ВОЛОДИМИРІВКА
Сельскохозяйственные производители, Растениеводство, Зерновые, Зерноб...
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, пшеница фураж-1270гр., Зерновые, Пшеница, ячмень, кукуруза, Масличные, горчица, лен, рапс, семечка подсолнечника
Растениеводство, Зерновые, Зернобобовые, Масличные


Нонна 12.08.2016 16:47

просо желтое, гречка. Вся информация актуальна.

телефон
область, район, пгт.Межевая
Сельскохозяйственные производители
Вирощування зернових культур

телефон
область, район, С.НОВОГРИГОРІВКА
Сельскохозяйственные производители
пшеница., Зерновые, Пшеница, ячмень, кукуруза

телефон
область, район, С.НОВОГРИГОРІВКА
Сельскохозяйственные производители
рапс., Зерновые, Пшеница, ячмень, кукуруза, Масличные, горчица, лен, рапс, семечка подсолнечника

телефон
область, район, пгт.Межевая
Услуги сельскохозяйственные, строительство
Управление работой объектов агропромышленного комплекса

телефонмобильный телефон
область, район, с.Славянка
Сельскохозяйственные производители, Зерновые, Зернобобовые, Масличные
Зернові
Зерновые, Зернобобовые, Масличные


Нонна 12.08.2016 17:14

не продают пока. Вся информация актуальна.

телефон
область, район, с.Веселое
Сельскохозяйственные производители
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, зерновые, Зерновые, Пшеница, ячмень, кукуруза, Масличные, горчица, лен, рапс, семечка подсолнечника


Виктория 26.07.2013 11:06

распродались

телефон
область, район, с.Зоряное
Сельскохозяйственные производители; Растениеводство
Відтворення рослин, Зерновые, Пшеница, ячмень, кукуруза, Масличные, горчица, лен, рапс, семечка подсолнечника, Зернобобовые, горох, соя

телефонмобильный телефон
область, район, С.ЗОРЯНЕ
Сельскохозяйственные производители
Масличные, горчица, лен, рапс, семечка подсолнечника


Анна 11.12.2015 15:19

актуально,подсолнечник

Нонна 12.08.2016 17:28

не продают ничего. Вся информация актуальна.

телефонмобильный телефон
область, район, с.Преображенка
Сельскохозяйственные производители
Растениеводство: Растениеводство, зерновые, пшеница/Растениеводство, зерновые, ячмень/Растениеводство, Технические, подсолнечник/Переработка, Масложировая промышленность

телефонмобильный телефон
область, район, с.Новопавловка
Сельскохозяйственные производители; Животноводство
Зерновые
Масличные культуры
Выращивание бахчевых
Овцеводство, свиноводство (более 3000 голов)
Коневодство

телефон
область, район, С.ЄВДОКІЇВКА
Сельскохозяйственные производители
Відтворення рослин, пшеница, ячмень., Зерновые, Пшеница, ячмень, кукуруза, Масличные, горчица, лен, рапс, семечка подсолнечника


Анна 11.12.2015 13:21

1-неверен,2 актуально,распродались

телефон
область, район, с.Веселое
Сельскохозяйственные производители
Вирощування зернових культур

телефонмобильный телефон
область, район, СМТ МЕЖОВА
Сельскохозяйственные производители, Растениеводство
Зерновые, Пшеница, ячмень, кукуруза


Нонна 12.08.2016 17:41

не продают ничего. Вся информация актуальна.

телефон
область, район, пгт.Межевая
Услуги сельскохозяйственные, строительство
Контроль и проверка семенного материала

телефон
область, район, с.Славянка
Сельскохозяйственные производители
Зернові
Соняшник


Анна 11.12.2015 15:26

повтор

телефон
область, район, с.Колонна-Межевая
Сельскохозяйственные производители, Растениеводство
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, пшеница, ячмень., Зерновые, Пшеница, ячмень, кукуруза, Масличные, горчица, лен, рапс, семечка подсолнечника


Анна 11.12.2015 15:32

повтор

телефон
область, район, с.Преображенка
Сельскохозяйственные производители
Вирощування зернових культур
Соняшник

телефон
область, район, с.Веселое
Сельскохозяйственные производители
Вирощування зернових культур
Вирощування цукрових буряків
Соняшник

телефон
область, район, с.Вознесенское
Сельскохозяйственные производители
Зерновые, Пшеница, ячмень, кукуруза, Масличные, горчица, лен, рапс, семечка подсолнечника


Анна 11.12.2015 15:37

актуально,продали

телефон
область, район, смт. Демурине
Услуги сельскохозяйственные, строительство
Сертифицированный элеватор. Хранение, очистка, сушка, подработка зерновых и масличных культур.


Нонна 25.01.2016 15:23

контакты уточняются

телефон
область, район, с.Славянка
Услуги сельскохозяйственные, строительство
Прием, чистка, сушка, хранение зерновых

телефон
область, район, с.Ивановка
Сельскохозяйственные производители
Вирощування зернових культур
Вирощування цукрових буряків

телефонмобильный телефон
область, район, -
Сельскохозяйственные производители; Рыба и морепродукты
Рыба и морепродукты


Нонна 23.12.2015 15:22

сбивает

Нонна 11.05.2016 11:58

рыбоводство. Вся информация актуальна.

телефон
область, район, с.Новопавловка
Сельскохозяйственные производители
Вирощування зернових культур

телефон
область, район, пгт.Межевая
Сельскохозяйственные производители
Вирощування зернових культур
Соняшник


Нонна 15.08.2016 09:13

нет инф. о продажах. Вся информация актуальна.

телефон
область, район, с.Славянка
Сельскохозяйственные производители
Зернові

телефон
область, район, пгт.Межевая
Сельскохозяйственные производители
Пшениця
Соя
Соняшник

телефонмобильный телефон
область, район, с.Новоподгороднее
Сельскохозяйственные производители, Зерновые, Зернобобовые
Вирощування зернових культур
Соняшник
Зерновые, Зернобобовые


Анна 11.12.2015 15:47

актуально,продали

Нонна 15.08.2016 09:24

не продают ничего. Вся информация актуальна.

телефон
область, район, пгт.Межевая
Сельскохозяйственные производители, Зерновые, Зернобобовые
Відтворення рослин, Зерновые, Пшеница, ячмень, кукуруза, Масличные, горчица, лен, рапс, семечка подсолнечника
Зерновые, Зернобобовые


Анна 11.12.2015 14:21

актуально,не продают

Нонна 15.08.2016 09:34

не продают ничего. Вся информация актуальна.

телефон
область, район, с.Славянка
Сельскохозяйственные производители
Вирощування зернових культур
Соняшник

телефон
область, район, с.Новопавловка
Сельскохозяйственные производители
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, Зерновые, Пшеница, ячмень, кукуруза, Масличные, горчица, лен, рапс, семечка подсолнечника


Нонна 15.08.2016 09:39

не продают ничего. Вся информация актуальна.

телефон
область, район, пгт.Межевая
Сельскохозяйственные производители
Вирощування зернових культур


Анна 11.12.2015 15:52

актуально,продали

телефон
область, район, с.Демурино
Сельскохозяйственные производители
Вирощування зернових культур
Соняшник
Цукрові буряки

телефонмобильный телефон
область, район, С.ВОЛОДИМИРІВКА
Сельскохозяйственные производители, Растениеводство, Зерновые, Зерноб...
пшеница., Зерновые, Пшеница, ячмень, кукуруза, Масличные, горчица, лен, рапс, семечка подсолнечника
Растениеводство, Зерновые, Зернобобовые, Масличные


Нонна 15.08.2016 09:49

пока не продают. Вся информация актуальна.

телефонмобильный телефон
область, район, с.Андроновка
Сельскохозяйственные производители; Животноводство
Вирощування зернових культур
Вирощування олійних культур
Свинарство-відгодівля
Вирощування винограда


Обновлен 25 дек 2016. Создан 28 ноя 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО Дніпропетровська область у складі УРСР | Інформаційно-пізнавальний портал